• Ons 14 nov 2018 15:38
  268671 visningar
  5569 svar
  +1
  5569
  268671

  En käftsmäll till undergångsprofeterna

  nattuw skrev 2018-11-14 11:20:06 följande:

  Kristianstadsbladet har en intressant ledare om höger respektive vänster ( www.kristianstadsbladet.se/ledare/nils-eric-sandberg-fascism-och-nazism-ar-vansterrorelser/ ). Där slås bland annat fast att "Först en viktig distinktion. Partier som kallas höger, eller nyliberala, vill ha starka individer och sätta gränser för statens makt. Vänstern vill ha det omvända."

  Så hur var det nu igen. Var nazisternas främsta kännetecken att de satte individer först och försökte begränsa statens makt, eller var det det omvända?


  Mycket bra.

  Både brun och röd socialism står så långt från individens frihet man bara kan komma.

  Måste kännas smärtsamt att inse att man som röd socialist har mer gemensamt med bruna än med frihetliga.
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Ons 14 nov 2018 15:58
  Padirac skrev 2018-11-14 15:44:11 följande:

  För de som missat SO på grundskolenivå kommer en sammanfattning här - nazzar och fascister är inte socialister eller kommunister - de hatar socialism.

  https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/fascism-och-nazism#

  "Anhängarna till den fascistiska rörelsen kom huvudsakligen ur medelklassen. De var uppfyllda av nationell känsla. Socialismen, vilken uppfattades som en internationell rörelse, utmålades som huvudfienden."

  "Nazismen liknade i mångt och mycket den italienska fascismen men byggde därutöver en stor del av sin ideologi på rasistiska idéer."

  sv.wikipedia.org/wiki/Nazism

  "Den socialism nazisterna talade om är vad som i modern nationalism kallas nationell solidaritet. Adolf Hitler beskrev socialisten som "var och en, som inte känner något högre mål än sitt folks väl". Joseph Goebbels beskrev socialismen som "folkgemenskap eller kamratskap". Wilhelm Frick skrev att "socialism är oavlåtligt förverkligande av en inre hållning, som ej begär något för det egna jaget och är beredd att göra allt för folket". En annan ledande nazist sade att socialismen inte är en produktionsordning, utan en sedlig förpliktelse. Se även citatet nedan under rubriken "Förhållandet till socialism".Med anledning av utgivningen av Heléne Lööws bok Nazismen i Sverige 1924?1979 (Ordfront 2004) kritiserade recensenten i Svenska Dagbladet, historikern och före detta Clarté-ordföranden]en Håkan Arvidsson, Lööws analys av nazismens ideologi, och framhöll att nazismen inte endast var "rasistisk, antisemitisk och nationell. Den var ju märkligt nog också socialistisk och antiborgerlig. "I diskussionen av rörelsens karaktär har jag ofta tyckt att denna sida hos rörelsen kommit i skymundan." [3] Uppfattningen av nazismen som socialistisk korresponderar bland annat med dess idémässiga motstånd mot den internationella kapitalismen (eller med nazistisk vokabulär: "internationella judekapitalet") det vill säga det ekonomisk-politiska system som vid 1700-talets slut inledde moderniseringsprocessen: industrialiseringen; liberaliseringen; materialiseringen; demokratiseringen; den patriarkala norm- och samhällsstrukturens nivellering. Den ultrakonservativa reaktionen mot denna process ? "fascismens första fas" som forskaren Ernst Nolte kallat den ? och som alltifrån 1900-talets början företräddes av den yttersta högern (jfr. tyska Alldeutscher Verband franska Action française, svenska unghögern och så vidare), blev även en av grundvalarna för nazismen. Någon entydig och av alla omfattande definition av det nazistiska tankegodset låter sig därför svårligen göras.

  En plausibel förklaring till begreppsförvirringen torde dock delvis stå att söka i sammanblandningen mellan utopisk socialism respektive marxism, och den i Tyskland under 1800-talets sista decennier utvecklades katedersocialismen (även ibland "statssocialismen"), med den nationalistiske ekonomen Adolph Wagner som framträdande apologet. Denna riktning präglades av en påtaglig antiliberalism och den betonade istället statens roll, samtidigt som den, i samhällsbevarande syfte, ivrade för sociala reformer, som ett sätt att stävja den socialistiska arbetarrörelsens klasskamp. Den kom att få avsevärt inflytande under Otto von Bismarcks tid som rikskansler 1871?90, under uppbyggnaden av det så kallade sociala kungadömet (sic!); så kunde till exempel den högborgerlige Bismarck hävda att det tyska kejsardömet var i behov av "ännu mer socialism" samtidigt som han med repression bekämpade socialdemokratin. Senare, under 1900-talet, kom nazisterna att beteckna Adolph Wagner (vid sidan av de tyska konservativa 1800-talsekonomerna Adam Müller och Friedrich List) som en av sina ekonomiska lärors föregångsmän.[37] Den tyske historikern Hans-Ulrich Wehler har, i sin Das Deutsche Kaiserreich 1871?1918 (1973), sett 1930-talets nazistiska politik som ett "resultat av djupt rotade kontinuiteter i just denna historia".[38]Frågan om Tysklands Sonderweg mellan demokrati, socialism och kapitalism och har flitigt diskuterats i Tyskland, inte minst under den så kallade historikerstriden i slutet på 1980-talet, då med just nämnde Wehler och Ernst Nolte som huvuddeltagare.

  Efter första världskriget förekom i Tyskland vid sidan av nazismen andra högerextrema och radikalkonservativa strömningar (jfr. "den konservativa revolutionen"), som bland annat uttrycktes genom kulturhistorikern Arthur Moeller van den Bruck, som 1923 skev om ett kommande tredje rike i Das dritte Reich, och filosofen Oswald Spengler. Dessa förespråkande en särskild antimaterialistisk och idealistisk "tysk socialism" ? till skillnad från den, vad man ansåg, engelska socialismen (Karl Marx levde och verkade i London). Denna "socialism" skulle vara jämförbar med traditionell tysk konservatism.[4] 

  De tysksocialistiska strömningar korresponderade även med den nazistiska rörelsen; 1922 anslöts just ett sådant tysksocialistiskt parti, Deutsch-Sozialistischen Partei till NSDAP[39], och 1936 förklarade Hitler, i det officiella partiorganet Völkischer Beobachter, att han var "den mest konservative revolutionären i världen".[40]"

  Nazzar och fascister befinner sig alltså inte alls på den socialistiska delen av den politiska skalan


  Hur var det nu igen?

  Ville nazisterna sätta individens frihet främst och begränsa statens makt, eller ville de göra

  tvärtom, som de röda socialisterna?
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Ons 14 nov 2018 18:31
  +1
  Johan H skrev 2018-11-14 18:01:03 följande:

  En grundregel jag noterat som visar på att du har fel. Padirac är bättre insatt pga han har gjort en lång utläggning och beskrivet väl i detalj i ämnet. Personer som oftast beskriver detaljerat och långa inlägg är oftast pålästa i sin sak. De andra är du bara motargumenterar för att ha rätt. Min fråga varför trotsar du har du en benägheten till detta???


  Jag ska hålla käften för att jag råkar tycka annorlunda än en som bara klistrar in textmassor ? Det är inget nytt. Jag har fel för att jag har fräckheten att tycka annorlunda.

  Ok vi säger så.
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Ons 14 nov 2018 20:01
  +1
  Padirac skrev 2018-11-14 19:16:45 följande:
  Du får naturligtvis tycka vad du vill, men brunt blir inte rött för att 'du tycker det'. Det där att tyckandet skulle vara sant är det alt-right lyft till det de kallar alternativa fakta.

  Om den endimensionella jämförelsen du gör är sann så betyder det inte att nazism är vänster per se. Det betyder i så fall bara att nazism har komponenter från det som idag är ute på vänsterkanten.

  Nazismen var och är totalitär. Det totalitära finns på bägge sidor.

  Vilken ekonomisk polktik drev då nazzarna.

  en.m.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany

  'The Nazi war economy was a mixed economy that combined a free market with central planning. Historian Richard Overy described it as being somewhere in between the command economy of the Soviet Union and the capitalist system of the United States.[277]'

  Nazzarna var nationalister till skillnad mot det centrala i kommunism och socialism som är internationella.

  Nazzarna var rasister, kommunism och socialism har inga rasistiska delar i sin ideologi som Nazzarna har.

  Nazzarna var antiglobalister/antiinternationalister då de enligt tidens fördomar anklagade judarna för att vara kapitalister och ansvariga för att suga ut Tysklands Ariska befolkning.

  en.m.wikipedia.org/wiki/Political_views_of_Adolf_Hitler

  'Because Nazism co-opted the popular success of communism among working people while simultaneously promising to destroy communism and offer an alternative to it, Hitler's anti-communist program allowed industrialists with traditional conservative views (tending toward monarchism, aristocracy, and laissez-faire capitalism) to cast their lot with, and help underwrite, the Nazi rise to power.[114][115]'

  Detta tillsammans med att nazzarnas så kallade socialism enligt de själva var "tysk konservatism" gör det befängt att försanthålla att nazism var och är vänster. Men du får naturligtvis tycka det om du vill.

  Vi kan gräva lite mer i Bismarcks välfärdsprogram om du, att bismarck drev genom både ett förbud mot socialism och samtidigt inrättade välfärdssystem är intressant.

  Som sagt, tyckande är inte mer än tyckande. Alternativa fakta är inte heller fakta.

  En dimension räcker inte för att beskriva frågan.
  Brunt är brunt och rött är rött. Röda socialister och bruna socialister har flera gemensamma beröringspunkter, precis som du skriver. 
  Nazisternas ekonomiska politik har jag redan berört.
  Båda är vedervärdiga totalitära ideologier som sätter staten före individen med massmord och våld som följd. Att kommunism inte har rasistiska delar i sin ideologi är inte helt sant. Bl.a. Marx var antisemit trots att han själv föddes som jude (senare konverterad till protestant) I det kommunistiska Sovjetunionen förföljdes judar m.m. 
  expo.se/arkivet/2003/04/vänstern-och-antisemitismen

  Då har jag inte ens nämnt det svenska kommunistpartiet, föregångare till dagens V(pk) som var det enda svenska parti (förutom nazisterna) som stödde nazityskland fram till operation Barbarossa. Att Bondeförbundet var mer eller mindre nazistiska är ju ingen hemlighet. 

  Slutligen, röd och brun socialism står lika långt från den klassiska liberalism som jag sympatiserar med. 
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Lör 17 nov 2018 12:20
  Padirac skrev 2018-11-17 11:41:29 följande:

  Beviset för att de bruna inte är socialister hittar vi i att stora grupper inom M och KD vill samarbeta med SD..

  Hur hänger det ihop med vilka som är pseudohöger .... De inom M+KD som vill gå fram med stöd av SD för att bilda en högerregering skulle alltså luta sig mot de bruna socialisterna SD 

  Makes no sense  

  Vad är UK och EBT i konsekvensen av att brunt = socialism?

  Eller menar du att SD inte är bruna? Eller inte höger? eller vad är de enligt din uppfattning?

  Du får gärna utveckla resonemanget om pseudohöger och socialisterna och åter igen vore det bra att du berättar om du anser att det finns några högerpartier i riksdagen och vilka de i så fall är.


  KD och delar av M tillhör högern, C har haft en del högerpolitik. Vad som då tillhör pseudohögern borde väl till och med dumvänstern klara av att lista ut. Resten av ditt inlägg kanske jag återkommer till när jag inte har viktigare saker att ägna mig åt.
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Lör 17 nov 2018 13:16
  Padirac skrev 2018-11-17 12:53:24 följande:

  Det är lite av den ironiska generationens misslyckande att inte kunna säga vad de menar utan bara kunna säga vad de inte menar -  nu tror jag inte du är riktigt så ung så jag tror verkligen att du kan säga för varje parti vad du menar de tillhör.

  Jag kan gissas vad du menar med högern och pseudohögern, men genom att du själv utelämnar det som du med några rader kunde klargöra lämnas det utrymme till massa olika varianter.

  Var anser du att SD står på skalan där allt från kommunister, debil- och dumvänster till  pseudohöger och höger? det är min direkta fråga till dig.

  Var anser du att de bruna står på skalan där allt från kommunister, debil- och dumvänster till  pseudohöger och höger? det är min andra direkta fråga till dig.


  Har du redan glömt bort att du fått en illustration av den politiska skalan? Återgå till den. Den stämmer hyfsat bra med vad jag tycker. Jag har viktigare saker i mitt liv än att serva dumvänstern med inlägg jag redan svarat på.
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Sön 2 dec 2018 22:40
  Padirac skrev 2018-12-02 22:23:18 följande:

  Det är sant som du säger, Sverige ar aldrig varit tryggare för 'vanligt folk' än det är idag. 

  De pizzeriaskjutningar som gjorts i en mellansvensk stad har inte varit förlupna kulor utan med personer direkt inblandade i ekonomiska oenigheter angående droger.

  Vi kommer snart att får höra om det var en galning som gjorde pizzeriaskjutningen i Malmö idag eller om det var en uppgörelse inom kriminella kretsar. Jag kände en 'galning' i Malmö som redan på 80/90-talet stod i mörkret utanför 'sin väns' kök med en laddad revolver och skulle sätta en kula i 'vännen' för en upplevd oförrätt - det hela slutade då i att några kulor sattes i motorhuven på 'vännens' bil istället då avtryckarfingret inte funkade då pistolen var riktad in i köket.

  Det som hänt nu är att det som var undantag i kriminella kretsar då är vardag bland småkriminella och unga kriminella.

  Så länge du inte är en del av dem är du fortfarande trygg i Sverige idag.


  Så länge man inte får för sig att vittna mot de kriminella...

  www.sydsvenskan.se/2017-08-30/blev-vittne-till-mord--dodades
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Sön 2 dec 2018 22:57
  K Markatta skrev 2018-12-02 20:41:39 följande:

  Aldrig varit så lugnt och tryggt som nu, del 1756:


  På sociala medier verkar diskussionen mest handla om skyddsvaktens eventuella rätt att skjuta varningsskott...
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Mån 3 dec 2018 00:18
  Padirac skrev 2018-12-02 23:20:57 följande:

  Ja har bett FL ta bort mitt inlägg om de i Hallonbergen. Det ska tydligen stå i Förundersökningsprotokollen att en av mördarna och de mördade i Hallonbergen odlade och sålde cannabis.

  Menar du barnen som sprängdes i en bil som tillhörde en känd gängledare? Men det var nog ett barn, en 4-åring.

  Barnen som är så små är tyvärr offer för sina föräldrars val i i livet.  Alla barn föds oskyldiga och tyvärr kan inte alla föräldrar ge sina barn en trygg uppväxt. De barn som vuxit upp i kriminella familjer har naturligtvis svårt att inte ha med 'buset' att göra. Samhället har svårt att skydda dessa barn precis som samhället har svårt att skydda alla barn som växer upp i familjer med missbruk.

  Menar du några andra barn så får du berätta mer.


  En 8-åring dog av en handgranat som kastades in i lägenheten. En pojke från Birmingham på besök hos släktingar.

  En 63-åring dog av en handgranat i Vårby gård. Hans änka skadades allvarligt.

  En 20-åring sköts ihjäl för att han råkade äta på samma pizzeria i Göteborg där gängkriminella fick för sig att öppna automateld.

  Jag skriver inte ut några namn då det säkert sitter skithuvuden och bara väntar på att kunna anmäla inlägg för offentli?görande av personuppgifter.

  Det var några exempel på hur oskyldiga människor drabbas av gängvåldet. Något du antytt att det inte förekommer.

  Då har jag inte tagit upp alla dem som har det tvivelaktiga nöjet att ta hand om de kriminella när de gått och blivit skadeskjutna och tas in för vård. Hot om våld till och med i mindre städer som Växjö, där personalen känt sig tvingade att lära sig självförsvar och etablera "panic rooms".
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
 • Mån 3 dec 2018 01:39
  Padirac skrev 2018-12-03 00:50:22 följande:

  Har du nu ljugit om mig en gång till? 

  Jag har sagt att de som är del av 'buset' eller finns i närheten av 'buset' är de som har större risk än 'vanligt folk' - för vanligt folk är risken för att utsättas för våld mindre än för 10 - 20 årsedan. Kolla min länk ovan med fakta i frågan. 

  8-åringen tillsammans med sin familj hälsade på släktingar i en lägenhet där en känd gängkriminell var skriven. länk med uppgifter finns ovan. 8 åringen är naturligtvis oskyldig men utsatt för risker iom närheten till 'buset, precis som jag sagt. 

  63-åringen var helt utomstående precis som du säger.

  Övriga känner jag inte till, men det förändrar inte fakta i frågan.  Att gängkriminalitet och dess ökade användning av grövre våld är ett problem kan ingen förneka, men att det skulle ha gjort Sverige mer otryggt än hur det var tidigare är inte sant. Med det sagt så är det kanske dags att fundera en gång till lögner och på förtjänad respekt


  Du länkar till en låst artikel... Jag betalar inte för Wolods kräkheter.

  3 gånger så många har mördats i Malmö jämfört med i London om man jämför mord/100000 invånare 2017.

  Sen kan du dilla hur mycket du vill om att tryggheten ökar.
  Har oerhört lite respekt för låtsasborgerliga som gömmer sig under kjolarna hos såssar, miljötomtar och kåmmunister.
Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.