Kategori Skapad av Svar Senaste
Farligt för bebis??? Fosterut­veckling Starl­i­ghtSt­o­rm
2021-02-10
13 Starl­i­ghtSt­o­rm
I förrgår 16:41
NIPT test kön fråga Fosterut­veckling blabl­a­bla76­1
2021-01-30
4 Anonym (1 på 1000)
2021-02-18
BF JULI 2020 Fosterut­veckling qaswa­s­122
2019-10-24
1127 Samir­a­Budva
2021-02-04
Minskade fosterrörelser v23? Fosterut­veckling grani­t­muppe­n
2021-01-17
6 Anonym (Ringa)
2021-01-18
Foster 2v mindre än beräknat på VUL Fosterut­veckling Annai­n­gela
2021-01-05
15 Anonym (Karina)
2021-01-14
TSH värde gravid Fosterut­veckling Ano5
2020-12-21
12 Usern­a­me100
2020-12-31
covid-19 och tidig graviditet? Fosterut­veckling Frida­9­201
2020-12-26
1 nernu
2020-12-29
Gravid och fått i mig mögel under längre tid Fosterut­veckling Basia
2020-12-07
10 Basia
2020-12-08
Två ägg släppta, ett befruktat, vart tog det obefruktade vägen? Fosterut­veckling smult­r­onros­a
2020-12-07
3 troll­h­ona
2020-12-08
Låga järnnivåer Fosterut­veckling bebbe­n­20100­1
2020-11-17
8 bebbe­n­20100­1
2020-11-18
Röker och gravid Fosterut­veckling Febba­r­n
2018-01-26
51 Anonym (T)
2020-11-07
Orolig efter tidigt Ul idag..litet foster men tickande hjärta Fosterut­veckling Al88
2020-09-11
19 Danni 83
2020-11-05
Tunn slemhinna men positiva gravtest Fosterut­veckling Linne­a­M93
2020-11-02
8 Linne­a­M93
2020-11-02
Inga fosterrörelser Fosterut­veckling Elk82
2020-10-16
6 Favol­o­sa
2020-10-27
Går detta åt rätt håll? Fosterut­veckling Kattk­e­x99
2020-10-05
8 Julel­t­ia
2020-10-22
Inga fosterrörelser Fosterut­veckling Elk82
2020-10-16
3 Julel­t­ia
2020-10-22
Gick inte att se något på VUL Fosterut­veckling Kattk­e­x99
2020-10-08
14 Julel­t­ia
2020-10-22
Tidig graviditet, tidigt vul. Fosterut­veckling Fanta­s­ifull­t­namn
2020-06-26
6 Alist­i­a
2020-10-22
Svaga hjärtljud och litet foster Fosterut­veckling Danni 83
2020-10-08
5 Vevoz
2020-10-09
Gravid v8 och druckit alkohol!!!! Fosterut­veckling Oroli­g­12345­6­129
2020-09-25
17 Emala
2020-09-28