Aktivitetsflöde Sida 2 av 3

2023-11-18 Ekdahl svarade i tråden: Finns det ett samband mellan hur mycket man städar och hur bra liv man har?: Jag tror det är något du får för dig. Oavsett hur mycket energi man har måste man hålla ordning. Man får tvinga sig. Gör man inte det kommer man att få ännu mer att städa och må sämre.
2023-11-18 Ekdahl svarade i tråden: Finns det ett samband mellan hur mycket man städar och hur bra liv man har?:
Svara inte i denna tråd utan i den andra. Den tillåter anonyma svar.

https://www.familjeliv.se/forum/thread/82668238-finns-det-ett-samband-mellan-hur-mycket-man-stadar-och-hur-bra-liv-man-har?tc=1

2023-11-16 Ekdahl svarade i tråden: Hur ser man inte sambanden mellan vad som händer och vad som diskuteras?: Jag är inte det minsta besviken. Politikerna oavsett om de är vänster eller höger gör så gott de kan. De har ofta en svår situation där de ska jämka mellan medier och befolkning.
2023-11-15 Ekdahl svarade i tråden: Hur ser man inte sambanden mellan vad som händer och vad som diskuteras?:
Det tar säkert 30 år att få ordning på ett land, om ens det räcker. Ditt inlägg vittnar egentligen bara om okunskap.

2021-02-02 Ekdahl svarade i tråden: Vad är din åsikt om manliga feminister?: Du gör egna tolkningar baserat på dina fördomar.

Vi pratar inte om vad du eller random feminist tycker, utan vilka förslag den feministiska rörelsen lägger fram och vad det får för konsekvenser.
2021-02-02 Ekdahl svarade i tråden: Vad är din åsikt om manliga feminister?:
Jag pratar inte om vad ranom feministersom du tycker, utan vilka förslag den feministiska rörelsen lägger fram och vad det får för konsekvenser.

2021-02-02 Ekdahl svarade i tråden: Vad är din åsikt om manliga feminister?: Det är feministerna som jobbat fram formuleringen. Deras formuleringar är i regel inte könsneutrala utan det är "mäns våld mot kvinnor och inte "våld i nära relationer" osv.

Feministerna har en extremt ålderdomlig.
2021-02-01 Ekdahl svarade i tråden: Vad är din åsikt om manliga feminister?: Ur socialtjänstlagen

"11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta.
2021-02-01 Ekdahl svarade i tråden: Hur snabbt springer ni en kilometer??:
Springer du bara en kilometer ska du klara det på under 5 minuter om du är under 30.

6 min /km är en bra gräns för längre distanser.

2021-02-01 Ekdahl svarade i tråden: min fru var otrogen. hittade på sin messenger konto:
Du har två bra tänkbara två alternativ.

1) Gör slut

2) Inse att det är ditt fel, förlåt henne, man up och bli ledaren i er relation.