0 Följare 0 Följer

prospicientia

Singel

En god vän till mig, som jag känt sedan mitten av tonåren, har beskrivit mig som ”kreativ, besjälad och energisk”.  Jag är språkintresserad och har hunnit särskilt långt när det gäller nygrekiska. Min vän sammanfattar: ”Hur kommunikation sker är" "ett starkt intresse, varför språk och dess tillämpning upptar en del av” min ”tid. Ständigt engagerad i att sätta” mig ”in i fenomenet människan, gör” jag ”djupdykningar i det mänskliga själslivets olika beskaffenheter, för att förstå ” mig ”själv och” min ”omvärld bättre”.  Jag är mycket intresserad av klassisk musik och har tagit privatlektioner i komposition. Jag älskar att spela piano och vill hemskt gärna fortsätta att förkovra mig. Jag tävlingsspelar även i schack.


Att fotvandra är också någonting som jag sätter stort värde på. För mig är ”natur” inte bara skogar och berg, utan också människan i sin levnadsmiljö. Ordet betyder såväl ”den ursprungliga naturen”, ”den mänskliga naturen” (den ursprungliga betydelsen!) som miljö och skeenden i ett större perspektiv. Hennes kultur , byggnadsverken i våra storstäder och dessa städers inre struktur är en del av hur vår fascinerande, underbara och vackra blå bubbla ser ut idag. Särkilt skönt för ögat kan det vara när olika miljöer möter varandra –  som när storstaden går över i landsbyggd, eller tänk den underbara vyn av en långsträckt strandsträcka som tröskeln mellan storstaden med sina höga byggnader, buller , trafik och människomyller och  det mörkblå, stora, djupa havet! Min vän skriver att min ”livssyn är holistisk och atomistisk på samma gång – man kan inte få helheten utan delarna och man kan heller inte få delarna utan helheten.”


Den ena av mina två systrar har kallat mig ”seriös”, "verbal" och ”nyfiken”. Jag tror att vi i vår famlij är bra på att ”skilja på sak och sak” – att analysera en händelse ”utifrån” från ett visst perspektiv utan att låta oss förledas av känslor. Det är inte alla som klarar av det och det finns därför tillfällen då detta kan leda till kommunikationssvårigheter i de fall känslor skapar en barriär mellan mig och omvärlden som står i vägen för god kommunikation.  På samma gång som jag försöker vara rationell och konkret, så strävar jag samtidigt alltid efter att försöka lyssna på mina känslor och låta dem bli mina vägvisare i livet. Min vän skriver: ”Känligheten är hög och tankekraften stark, vilket gör att han kan se många fler möjliga motiv och bakgrunder till en enskild händelse, än många andra skulle kunna."


Jag har en stark tendens att överdriva saker och har mycket svårt för att balansera saker så att det blir lagom. Jag har alltid varit väldigt egocentrisk, men försöker att lära mig att bli mera utåtriktad. Min bror har beskrivit mig som ”välmenande”, andra som ”snäll” – det är inte alltid som det intryck man gör på andra är i harmoni med ens inre intentioner. Min vän säger att jag är ”uppmärksamhetskrävande” och det stämmer – jag behöver massvis med uppmärksamhet och även då jag kommit ganska nära någon behöver jag antagligen ständigt nya bevis på vänskapen. Jag är medveten om att min ”intensitet kan sätta” mina ”vänner på prov”, men jag föröker att långsamt leta mig fram till ett sätt att leva på som fungerar för mig.


Avslutningsvis så skriver min vän angående min humor att den ”rör sig mellan det som är barnsligt och det som är mycket avancerat via det absurda”.

Ålder

41 år

Civilstatus

Singel

Personlighet

Ambitiös     Ambivalent     Fåfäng     Nattuggla     Nyfiken     Pedantisk     Snäll     Tänkare    

Musik

Klassisk     Opera    

Innehåll