• Sön 14 jul 2019 10:13
  3793 visningar
  102 svar
  102
  3793

  Pappa i vårdnadstvist

  Har nyligen hamnat i vårdnadstvist med mitt ex då jag har stämt henne för ensam vårdnad över våra barn.

  Skulle vara intressant att höra andra pappors historier från vårdnadstvister.

  Jag har under en längre tid försökt samarbeta med mitt ex om vårdnad och umgänge med barnen och de har gått väldigt upp och ner men nu har hennes agerande tillslut lett till att jag har inget annat val än att ta det till rätten för barnens skull.

 • Svar på tråden Pappa i vårdnadstvist
 • MRAKas
  Mån 17 feb 2020 09:58
  #60
  sysop skrev 2020-02-17 08:20:39 följande:
  Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt.
   
  Jag har tämligen stor erfarenhet inom detta område och det jag skriver är korrekt och riktigt även om det säkert finns en och annan på forum som detta som kommer att försöka framhålla en annan verklighet. 
  Ursäkta, men jag läser inte alls det stycket som att varken käranden eller svaranden har någon rätt att kräva att en utredning ska ske av en av dem utsedd privat aktör.

  Vem bestämmer att det behövs? Vem bestämmer vilket organ som ska uppdras utredningen?

  Som jag läser formuleringarna så har rätten alla dessa rättigheter.

  Jag önskar verkligen att det vore som du säger, för jag delar verkligen helhjärtat dina åsikter om problemen hos socialtjänsten att hantera dessa ärenden på ett bra sätt.  
 • Mån 17 feb 2020 09:58
  #61
  +1
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 09:26:18 följande:
  Norges motsvarighet Barnevaernet har fått stor skandalartad uppmärksamhet, särskilt vad gäller om tvångsomhändertagna barn i decennier - det verkar röra sig om någon sorts moralisk/ekonomisk korruption - att tillhandahålla barn till nån sorts fosterhemsindustri. Staten har fått be om ursäkt osv. 

  Motsvarande skandaler kommer kanske att visa sig här med.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Child_Welfare_Services#National_and_international_criticism


  Det är riktig, Barnavernet har blivit ett skällsord ute i Europa, och just nu så pågår det ett mål i Europadomstolen beträffande 30 barn som på felaktiga grunder blivit berövade sina föräldrar.

  I Sverige så hade vi vanvårdsutredningen av Göran Johansson, där Regeringen fick be dessa barn i som varit i samhällsvård om ursäkt (inte mycket till tröst, när man fått sitt liv förstört av staten) https://www.regeringen.se/49b6a1/contentassets/e568dc8c155d4a599a4a9177e839b3f5/vanvard-i-social-barnavard---slutrapport-sou-201161

  S
  amhället är bevisligen mycket sämre i de flesta fall på att ta hand om barn än deras föräldrar även inkluderat föräldrar med brister.


  Göran Johansson har även berättat om tystnadskulturen inom socialtjänsten, som fick till följd att en ordförande i socialnämnden under en lång tid kunde utsätta barn som denna hade placerat hos sig för sexuella övergrepp. Detta kom till kännedom för övriga politiker och tjänstemän men dessa tystade ner detta. 


 • Mån 17 feb 2020 10:05
  #62
  MRAKas skrev 2020-02-17 09:58:06 följande:
  Ursäkta, men jag läser inte alls det stycket som att varken käranden eller svaranden har någon rätt att kräva att en utredning ska ske av en av dem utsedd privat aktör.

  Vem bestämmer att det behövs? Vem bestämmer vilket organ som ska uppdras utredningen?

  Som jag läser formuleringarna så har rätten alla dessa rättigheter.

  Jag önskar verkligen att det vore som du säger, för jag delar verkligen helhjärtat dina åsikter om problemen hos socialtjänsten att hantera dessa ärenden på ett bra sätt.  

  Det är i första hand upp till parterna i vårdnadsmålet att begära att en utredning beträffande vårdnad, boende och umgänge ska utföras, tingsrätten kan dock även bestämma att så ska ske.

  Så här står det i FB
  Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den.

  Detta innebär att antingen Familjerätten kan göra dessa utredningar men även att andra kan göra detta och om det inte är familjerätten så är det rimligtvis en privat aktör.

  Jag hoppas att du förstår vad som menas i lagtexten.

  Detta sker i Sverige i dag, även om det är få som känner till det och säger man ingenting så går uppdraget av slentrian till familjerätten.

 • Mån 17 feb 2020 10:10
  #63
  +1

  Även när det gäller medlare så är man inte bunden att använda sig av socialtjänsten utan kan även här använda sig av en privat aktör, ex. en advokat. 

  Detta regleras även det i Föräldrabalken


  18 a §   Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Rätten kan lämna medlaren närmare anvisningar om vad han eller hon skall iaktta när uppdraget fullgörs.
   
  Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor. Rätten får dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning.
   
  Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Rätten beslutar om ersättningen. Ersättningen betalas av allmänna medel.
  Lag (2006:458).
 • MRAKas
  Mån 17 feb 2020 10:17
  #64
  +1
  sysop skrev 2020-02-17 10:05:52 följande:

  Det är i första hand upp till parterna i vårdnadsmålet att begära att en utredning beträffande vårdnad, boende och umgänge ska utföras, tingsrätten kan dock även bestämma att så ska ske.

  Så här står det i FB
  Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den.

  Detta innebär att antingen Familjerätten kan göra dessa utredningar men även att andra kan göra detta och om det inte är familjerätten så är det rimligtvis en privat aktör.

  Jag hoppas att du förstår vad som menas i lagtexten.

  Detta sker i Sverige i dag, även om det är få som känner till det och säger man ingenting så går uppdraget av slentrian till familjerätten.
  Möjligheten att låta en privat aktör utföra utredning står ju glasklart.

  Det jag ifrågasätter är vart du ser möjligheten för käranden eller svaranden att kräva att så ska ske.

  Om rätten uppdrar familjerätten på orten att utföra utredningen så kan man som kärande eller svarande uppenbart påpeka att man inte önskar det och att det finns andra alternativ för rätten att välja. 
  Men jag ser inte hur denna formulering skulle ge käranden eller svaranden rättigheter att kräva att utredning ska ske av ett visst organ. Tyvärr.
 • Mån 17 feb 2020 10:22
  #65
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 08:07:22 följande:

  Spännande att du är så kategoriskt säker i ditt ifrågasättande. Jag hoppas att du har på fötterna när du misskrediterar.

  Socialtjänsterna i vårt land har nu såpass dåligt fungerande handläggning avseende resurser och kompetens att utsatta barn och föräldrar inte får det stöd som lagarna anger. Fristående aktörer har används i flera fall ofta med resursbrist som skäl.

  Varför tror du att det är helt osannolikt? Har du en välgrundad uppfattning att samhällsfunktionerna med socialtjänst och familjerätt fungerar bra - jämställt, rättssäkert, evidensbaserat och med barnens bästa i centrum? Vad grundar du ditt starka tvivel på? All forskning och media jag ser pekar på motsatsen. Myndigheterna själva visar aldrig på någon sorts offentlig resultatanalys som pekar på goda insatser. Har du sådana?


  Vad yrar du om?

  Jag har aldrig någonsin hört talas om att en VBU utredning enligt 6:19 kan utföras av någon annan än familjerätten och hittar varken lagstöd eller någon annan källa som kan bekräfta att så kan ske. Jag finner det osannolikt och efterfrågar därför källa på den informationen.
 • Mån 17 feb 2020 10:28
  #66
  MRAKas skrev 2020-02-17 10:17:59 följande:
  Möjligheten att låta en privat aktör utföra utredning står ju glasklart.

  Det jag ifrågasätter är vart du ser möjligheten för käranden eller svaranden att kräva att så ska ske.

  Om rätten uppdrar familjerätten på orten att utföra utredningen så kan man som kärande eller svarande uppenbart påpeka att man inte önskar det och att det finns andra alternativ för rätten att välja. 
  Men jag ser inte hur denna formulering skulle ge käranden eller svaranden rättigheter att kräva att utredning ska ske av ett visst organ. Tyvärr.
  Lagar är inte generellt skrivna på den detalj nivå du efterfrågar, men du kan läsa i förarbetena till föräldrabalken om du vill ha mer info eller varför inte vända dig till tingsrätten eller en advokat som är insatt i denna fråga (inte alla advokater som har den här kännedomen) eller varför inte läsa i någon av de böcker som är skrivna av dessa oberoende utredare.

  Som jag skrev tidigare så är det bästa att ta initiativet och begära att tingsrätten ska inhämta en utredning avseende vårdnad, boende och umgänge att utföras av barnutredare kalle karlsson som är meriterad då han har arbetat med dessa frågar i 22 år och har följande utbildning ... 

  Det samma gäller för medlare

 • Mån 17 feb 2020 10:39
  #67
  +1
  Drottningen1970 skrev 2020-02-17 10:22:22 följande:
  Vad yrar du om?

  Jag har aldrig någonsin hört talas om att en VBU utredning enligt 6:19 kan utföras av någon annan än familjerätten och hittar varken lagstöd eller någon annan källa som kan bekräfta att så kan ske. Jag finner det osannolikt och efterfrågar därför källa på den informationen.
  Om du läst mina inlägg så har du fått källa på detta, FB 6kap 19§

  Bara för att du aldrig har hört talas om detta betyder det inte att det inte är på det sättet som jag säger.
 • MRAKas
  Mån 17 feb 2020 10:39
  #68
  sysop skrev 2020-02-17 10:28:29 följande:
  Som jag skrev tidigare så är det bästa att ta initiativet och begära att tingsrätten ska inhämta en utredning avseende vårdnad, boende och umgänge att utföras av barnutredare kalle karlsson som är meriterad då han har arbetat med dessa frågar i 22 år och har följande utbildning ... 

  Det samma gäller för medlare

  Men då blir det ju även rätt uppenbart att denna utredare även lätt kan ses som partisk om en av de tvistande parterna yrkar på att just denna ska utföra utredningen.
  Detta kommer då givetvis motparten att motsätta sig av uppenbara skäl.

  Rätten kommer då av naturliga skäl förordna ett organ som inte kan ses som partiskt att utföra utredningen.

  Då har du som begärde en viss utredare absolut inga rättigheter att kräva något annat??


 • Mån 17 feb 2020 10:58
  #69
  MRAKas skrev 2020-02-17 10:39:52 följande:
  Men då blir det ju även rätt uppenbart att denna utredare även lätt kan ses som partisk om en av de tvistande parterna yrkar på att just denna ska utföra utredningen.
  Detta kommer då givetvis motparten att motsätta sig av uppenbara skäl.

  Rätten kommer då av naturliga skäl förordna ett organ som inte kan ses som partiskt att utföra utredningen.

  Då har du som begärde en viss utredare absolut inga rättigheter att kräva något annat??

  Domstolen har att förhålla sig sakligt och opartiskt, och att de pga. att den ena parten föreslår/begär en eller flera meriterade utredare är inte skäl att se som att det inte skulle bli en saklig och opartisk utredning.

  Familjerätten som är en del av socialtjänsten är kvinnodominerad och det tillhör vanligheten att utredningar från just familjerätten har en mycket tydlig övervikt till att framhäva det som talar för mamman och att förstärka det som talar emot pappan.
Svar på tråden Pappa i vårdnadstvist
Logga in
Bli medlem