• Wed 1 Sep 2021 15:22
  192112 visningar
  7142 svar
  7142
  192112

  Regeringens el-fiasko

  KillBill skrev 2021-09-01 11:15:24 följande:
  Det var andra säkerhetskrav på den tiden..
  Andra länder (främst i sydostasien) har visat att det med tydliga mål/krav och noggrann planering kan uppföras ny kärnkraft på betydligt kortare tid och till lägre kostnad än den senaste tidens projekt i Europa.
 • Wed 1 Sep 2021 20:40
  Padirac skrev 2021-09-01 17:01:54 följande:
  Så varför lyckas en del länder i Asien där länder i Europa misslyckas?
  För att de europeiska projekten inte har varit tillräckligt tydligt kravställda och väl planerade, i vissa fall även med syftet att omfatta/inkludera/implementera ny teknik och nya konstruktioner som inte är färdigutvecklade vid byggets start. 
  Ett exempel på vad som har varit ganska vanligt är att göra ändringar och tillägg under projektets och byggets gång.
 • Wed 1 Sep 2021 20:42
  KillBill skrev 2021-09-01 17:21:38 följande:

  Det är du som gör bort dig genom att sitta och hitta på egna uppgifter. Du påstod att Sverige aldrig importerat så mycket el som under 2020 vilket diagrammet med all tydlighet visar är ett felaktigt påstående. 


  Ingen länk?
 • Thu 2 Sep 2021 01:57
  Padirac skrev 2021-09-01 20:52:20 följande:
  Ja det är vanligt att projekt av denna storlek - och betydligt mindre - drar igång innan all projektering är klar. Om all projektering för mark, väg, transport, byggnader, tillverkning, installationer av brand, säkerhet, el, vatten, avlopp, luft, värme, energi och själva kärnkraftsreaktorn, turbiner, generatorer, kylning och styrning skulle vara klar innan bygget drog igång så skulle det vara långt till start. därför projekteras det löpande med ändringar och tillägg. Det är till och med så illa själva affärsmodellen för en rad av de inblandade förutsätter att det är en omfattande del ändringar och tillägg för att de ska gå runt. Priserna på marknaden är hårt pressade och utan allt detta ändrande och alla tillägg går inte projekten runt ekonomiskt för de företag som vunnit upphandligarna.

  Det är idag inte löpande band-principen med T-fordar som skall massproduceras. Men det är väl där aktörerna i Asien lyckats, med standardiserade system som är väl utformade och projekterade.
  Vi borde ta lärdom av deras framgångsrika metoder.
 • Thu 2 Sep 2021 14:50
  Padirac skrev 2021-09-02 10:47:19 följande:
  Frågan jag försöker ställa är om du tror att det finns några speciella förutsättningar som gör att de framgångsrika metoderna kan användas vid byggandet av kärnkraftverk i asien?
  Där är jag inte insatt. Säkerhetskraven borde motsvara de som gäller även i Europa och de flesta andra länder.
  Kanske har de en lagstiftning som förenklar processen i förarbetet...
 • Thu 2 Sep 2021 14:55
  +1
  Padirac skrev 2021-09-02 10:08:33 följande:
  Vad är det i sig som gör dessa metoder framgångsrika?  Har du någon fundering på det?
  Jag har tidigare länkar till artiklar om detta. Enligt den analys som görs där så beror det på att man bara inkluderat färdigutvecklad teknik, att byggena är mycket välplanerade, att beställningen är tydlig, att man håller sig till planen och gör inte ändringar när man väl satt igång att bygga.
 • Thu 9 Sep 2021 14:32
  KillBill skrev 2021-09-09 13:32:39 följande:
  Märkligt inlägg av Stora Enso. Det finns inga politiska förslag om att stänga kärnkraftverk i Sverige. Det kärnkraftverk som har stängt har stängts pga. av beslut av ägarna och då på kommersiella grunder. Stora Enso är ett finskt bolag och i Finland (som har en högre andel kärnkraft än Sverige) är elen dyrare än i Sverige. 

  Tittar man på Stora Ensos bruk i Sverige så ligger de flesta i norra/mellan Sverige och just nu ligger elpriset där (enligt Nordpool) på 56 ?/MWh. Motsvarande pris i Finland är över 100 ?/MWh. 

  Jag noterar också att du hämtar information från tn. Tn ges ut av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och bör i sammanhanget betraktas som en lobbyorganisation. Det bör man känna till när man tar del av artiklar i tn. 

  Du menar att dessa beslut/planer har rivits upp sedan den här artikeln från 2017?
  Då stängs de svenska reaktorerna (nyteknik.se)
  eller den här artikeln från 2018?
  Dåliga politiska beslut kommer att medföra dramatiskt högre elpriser närmaste åren - Klimatupplysningen

  Ur en artikel tidigare i år:


  Kärnkraften står för cirka 35 procent av landets elproduktion. Det finns sex kärnreaktorer kvar av ursprungliga tolv, fördelade på tre kraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmark har tre reaktorer i drift, Oskarshamn har en kvar sedan två stängdes 2017.  I Ringhals stängdes två av fyra reaktorer 2019?2020.


  Politiskt gräl om kärnkraften ? laddad valfråga 2022 (expressen.se) • Thu 9 Sep 2021 14:34
  KillBill skrev 2021-09-09 13:32:39 följande:
  Märkligt inlägg av Stora Enso. Det finns inga politiska förslag om att stänga kärnkraftverk i Sverige. Det kärnkraftverk som har stängt har stängts pga. av beslut av ägarna och då på kommersiella grunder. Stora Enso är ett finskt bolag och i Finland (som har en högre andel kärnkraft än Sverige) är elen dyrare än i Sverige. 

  Tittar man på Stora Ensos bruk i Sverige så ligger de flesta i norra/mellan Sverige och just nu ligger elpriset där (enligt Nordpool) på 56 ?/MWh. Motsvarande pris i Finland är över 100 ?/MWh. 

  Jag noterar också att du hämtar information från tn. Tn ges ut av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och bör i sammanhanget betraktas som en lobbyorganisation. Det bör man känna till när man tar del av artiklar i tn. 

  Är inte detta en förklarad avsikt att lägga ned all kärnkraft?

  Lorentz Tovatt (MP) säger att kärnkraften inte alls är tillförlitlig och att den ska ersättas av förnybara energikällor, bland annat med hjälp av havsvind som har mycket stor potential.


  Politiskt gräl om kärnkraften ? laddad valfråga 2022 (expressen.se)

 • Sun 12 Sep 2021 06:59
Svar på tråden Regeringens el-fiasko
Logga in
Bli medlem