Forum Religion - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Det är faktiskt Solen som kretsar runt Jorden! Geocentrismen är vetenskapligt bevisad, religionerna hade rätt!

  Lör 30 jul 2011 18:50 Läst 14718 gånger Totalt 188 svar
  Gudasä­nd
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 18:50

  .
  SOLEN KRETSAR, de facto, RUNT JORDEN !!!

  COPERNICUS och GALILEO HADE FEL!  (Religionerna hade rätt!)

  Ända sedan barnsben har vi blivit hjärntvättade kring den heliocentriska värlsbilden, att det skulle vara Jorden som snurrar runt Solen, vilket nu alltså bevisas bara vara EN MYT, som inte har några som helst vetenskapliga bevis bakom sig!

  Religionerna visade sig ha rätt - Solen kretsar runt Jorden !!!  Solighttp://en.wikipedia.org/wiki/Modern_geocentrism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Geocentric_model

  ________________________________________________________

  INNEHÅLL:

  1. Vetenskapliga bevis för den geocentriska modellen!

  2. Alla klassiska kosmologiska modeller baserade på geocentrismen!

  3. NASA använder sig av den geocentriska modellen!

  4. Alla stjärntydare använder sig av den geocentriska modellen!

  5. All världens heliga skrifter bekräftar geocentrismen!

  6. Vetenskapliga recensioner av boken "Galileo was Wrong"!

  7. Heliocentrismen byggd på endast lösa antaganden - inga bevis!

  8. Till diskussion!

  _________________________________________________________

  1. VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR DEN GEOCENTRISKA MODELLEN !!!

  Här följer 4 stycken nedtystade vetenskapliga experiment som definitivt bevisar geocentrismen, experiment som det vetenskapliga etablissemanget inte vill veta av:

  http://www.geocentricity.com/geocentricity/mbvideo/play.html

  ">  ">  Vetenskaplig avhandling som motbevisar varenda påstående som görs emot geocentrismen, och som bevisar att heliocentrismen endast bygger på antaganden och cirkelresonemang:

  http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf

  Jorden är orörlig, Copernicus hade fel:


  ">  ">  Här vederläggs all kritik från Talkorigins mot geocentrismen:

  http://creationwiki.org/Bible_says_the_sun_goes_around_the_earth_(response_2)

  Centrifugalkraften (den inbillade!) utgör de facto bevis för att Jorden är orörlig. Om Jorden roterade, så skulle vi ha skilda hastigheter vid skilda latituder på Jorden, och skilda centrifugalkrafter skulle orsaka stora variationer för en persons vikt beroende på var på Jorden han befann sig. Detsamma skulle gälla exempelvis guldtackor. Värdet för en guldtacka skulle vara mindre vid ekvatorn, eftersom centrifugalkraften skulle vara större där, jämfört med en guldtacka vid polerna, där centrifugalkraften skulle vara mindre:

  http://creationwiki.org/Pro-geocentricity

  Parallax-avvikelsen utgör ingen motsättning mot geocentrismen:

  http://www.geocentricity.com/ba1/no115/par-ab-rev.pdf

  Den vetenskapligt revolutionerande boken "Galileo was Wrong", av astronomerna Robert Sungenis, Ph.D, och Robert Bennett, Ph.D, vänder fullständigt upp och ner på den heliocentriska världsbilden, som vi blivit så indoktrinerade kring!

  Boken bekräftar den geocentriska modellen, som stöds av all världens heliga skrifter och som används av alla stjärntydare!

  Här är bevis för den geocentriska modellen, hämtade ur "Galileo was Wrong", att det de facto är Solen som kretsar runt Jorden och inte tvärtom, som den materialistiska propagandan har gjort gällande:

  http://www.geocentrism.com/possible.htm
  http://www.geocentrism.com/assumptions.htm
  http://www.geocentrism.com/observations.htm

  http://sites.google.com/site/earthdeception
  http://catholicintl.com/products/books/gwwprint.htm
  http://reformation.org/stationary-earth.html

  Många av världens ledande fysiker och astronomer, såsom Einstein, Hubble, Hawking, Hoyle, Mach, och t.o.m. Galileo, erkänner geocentrismen som kosmologiskt plausibel och ett giltigt system!

  Matematiskt och geometriskt blir uträkningarna exakt detsamma, oavsett om man använder sig av den geocentriska eller den heliocentriska modellen, eftersom planetrörelserna är relativa till varandra:

  "We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance."

  - Fred Hoyle

  "There is no planetary observation by which we on earth can prove that the earth is moving in an orbit around the sun."

  - Galileo Galilei, citerad i "The birth of a new Physics", av Bernard Cohen.

  "Either CS (coordinate system) could be used with equal justification. The two sentences: "The sun is at rest and the earth moves", or "The sun moves and the earth is at rest", would simply mean two different conventions concerning two different CS."

  - Albert Einstein

  "Obviously it matters little if we think of the earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically these are exactly the same case of a relative rotation of the earth and the fixed stars with respect to one another."

  - Ernst Mach

  Heta diskussioner kring de vetenskapliga bevisen för geocentrismen i många diskussions-forum på nätet, såsom dessa:

  http://www.catholic-forum.com/forums/showthread.php?t=8659
  http://www.bautforum.com/against-mainstream/47291-galileo-wrong.html

  Faktum är att BBC i England planerade göra narr av dessa vetenskapliga bevis för geocentrismen, vilket gick helt emot vad de hade tänkt sig, så de sände överhuvudtaget inte inslaget:

  http://www.catholicintl.com/catholicissues/notdenygeo.htm

  _________________________________________________________

  2. ALLA KLASSISKA KOSMOLOGISKA MODELLER ÄR BASERADE PÅ GEOCENTRISMEN !!!

  Alla klassiska kosmologiska modeller (även den nordiska!) är alltså baserade på geocentrismen, vilket vi får flera exempel på i följande video:

  Video: "Mysteries of the sacred Universe": (48 min)

  http://video.google.com/videoplay?docid=-538297875584368796

  (Efter 21 min beskrivs planeternas geocentriska rörelser!)

  Enligt indisk vedisk kosmologi är vårt planetsystem geocentriskt:

  Video:
  ">


  Video:
  ">  Intressanta fakta kring den geocentriska modellen historiskt sett:

  http://veritas-catholic.blogspot.com/2005/08/geocentricity-101-part-i.html


  Vedisk, indisk geocentrisk kosmologi förklaras och illustreras här:

  http://www.unitedindia.com/cosmology.htm

  En demonstration av den geocentriska modellen:

  http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/geocentric.html

  En demonstration av både den geocentriska och den heliocentriska modellen, sida vid sida:

  http://www.astro.utoronto.ca/~zhu/ast210/both.html

  Så här kretsar planeten Mars runt Jorden enligt geocentrismen:

  http://drumright.ossm.edu/astronomy/geocentric2.html

  _________________________________________________________

  3. NASA ANVÄNDER SIG AV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN !!!

  NASA verkar nu börja tvivla på den rådande felaktiga heliocentriska modellen; myten som påstår att det är Jorden som kretsar runt Solen:

  http://science.nasa.gov/headlines/y2004/06may_lunarranging.htm

  Faktum är att NASA använder sig av den geocentriska modellen, (inom industrin kallad för "Fixed-Earth coordinate system") när de sänder upp satelliter i omlopp runt Jorden, kalkylera alltså deras rörelser med just den geocentriska modellen!

  Vetenskapsmän från NASA väntas samarbeta med den vediska geocentriska kosmologin:

  http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=54164

  De stationärt baserade satelliterna bekräftar geocentrismens validitet:

  http://www.reformation.org/geostationary-satellites.html

  ________________________________________________________

  4. ALLA STJÄRNTYDARE ANVÄNDER SIG AV DEN GEOCENTRISKA MODELLEN !!!

  Att alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina uträkningar, bekräftar ju återigen geocentrismens validitet!

  Dessutom vandrar ju Solen de facto runt de 12 stjärnbilderna och vandrar dessutom upp och ner och vänder vid de båda Vändkretsarna, Kräftans Norra och Stenbockens Södra, vid midsommar och jul, vilket återigen bevisar geocentrismen!

  ________________________________________________________

  5. ALL VÄRLDENS HELIGA SKRIFTER BEKRÄFTAR GEOCENTRISMEN !!!

  Faktum är dessutom att all världens heliga skrifter och urkunder bekräftar att det är just Solen som kretsar runt Jorden, och inte tvärtom, såsom Bibeln, Koranen, Bhagavad-gita, osv...

  Geocentrismen har alltså även allas vår Allsmäktige Skapare på sin sida! SoligInte illa... Skrattande

  ________________________________________________________

  6. VETENSKAPLIGA RECENSIONER AV BOKEN "GALILEO WAS WRONG" !!!

  Här följer en massa vetenskapliga recensioner av den revolutionerande boken "Galileo was Wrong", av astronomer och fysiker från hela världen:

  "There exists no better exposition of the history and science of geocentrism. Very highly recommended and a must for all those interested in the issues surrounding geocentrism today."

  - Gerardus Bouw, Ph.D., Astronomy

  "In their over 700-page book, Drs. Sungenis and Bennett make a convincing case for the special and central position of the earth in the cosmos."

  - Vincent Schmithorst, Ph.D., Physics

  "Galileo was Wrong is a work of monumental proportion which ranks, in my opinion, on a par with the meticulous observations of the Danish astronomer, Tycho Brahe, and the tireless efforts of Walter van der Kamp."

  - Neville Jones, Ph.D., Physics

  "In their new book, Sungenis and Bennett take no prisoners...Now that the Enlightenment is over, it was inevitable that the system upon which it was based should come in for the powerful critique which Sungenis and Bennett provide. Not inevitable, however, was the brilliant way they provide it."

  - E. Michael Jones, Ph.D., ed. Culture Wars

  "Sungenis and Bennett examine the anomalies that arise from the Copernican model...A must read for those who can set aside prejudices and a priori assumptions."

  - Joseph Strada, Ph.D. Aerospace Engineering

  "The book Galileo was Wrong forcefully addresses the history, science, theological, philosophical, and worldview implications of our place in the universe."

  - Russell T. Arndts, Ph.D., Chemistry, LSU

  "It is with pleasure that I remand this volume into the hands of the reader."

  - Martin Selbrede, Chief Scientist, Unipixel

  "Robert Sungenis and Robert Bennett have done a great service to science and to men of good will. Those who see the universe as the handiwork of the benevolent God need no longer be subservient to fairy tales."

  - Anonymous, Ph.D., MIT

  "Galileo was Wrong is a model for the kind of scholarship we need today -- intellectual understanding not as an end in itself, but as a commitment to reality, infused with moral passion, love for the earth, common sense and philosophical sensitivity."

  - Caryl Johnston, M. Ed., Jefferson Medical College

  http://www.loveforlife.com.au/node/3663

  Man kan få tag på denna vetenskapliga revolutionerande bok "Galileo was Wrong" på Amazon.com:

  http://www.amazon.com/Galileo-Was-Wrong-Church-Right/dp/0977964000

  _______________________________________________________

  7. HELIOCENTRISMEN BYGGD PÅ ENDAST LÖSA ANTAGANDEN - INGA BEVIS !!!

  Faktum är alltså att den moderna kosmologins modell av Universum, den heliocentriska, enbart är byggd på lösa antaganden och cirkelresonemang, utan några som helst handfasta bevis:

  http://www.fixedearth.com/Assumptions.htm
  http://sites.google.com/site/earthdeception
  http://biphome.spray.se/janmat/universum.htm

  Video-bevis för att heliocentrismen bara är byggd på lösa antaganden:


  ">  ">  Visste ni att i Frankrike har majoriteten av befolkningen fattat att det faktiskt är Solen som kretsar runt Jorden:

  http://www.yikers.com/video_le_idiot.html

  Snacka om att vi blivit grundlurade... Gråter

  _______________________________________________________

  8. TILL DISKUSSION:

  Visste ni att geocentrismen faktiskt är vetenskapligt bevisad, att det är det enda logiska, och stöds av all världens heliga skrifter och urkunder, av alla stjärntydare och dessutom av allas vår Allsmäktige Skapare Själv!

  Visste ni att heliocentrismen däremot aldrig någonsin bevisats vetenskapligt, att den bara bygger på lösa antaganden och cirkelresonemang!

  Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)....Herren vare med er!

  Allt Gudomligt Gott!

  www.snilleblixten.net
  http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten

  Hare Krishna!  Solig

  .

 • Lör 30 jul 2011 18:54 #1

  Nej, nej, nej. Solen studsar i olika riktningar mot taket av universum.  Jorden sitter ihop med solen i ett osynligt gummiband och följer med av bara farten.  Allt annat vi ser på himlavalvet är ditmålat av Jeff Stryker,


  Låt barnen vara försöksdjur - Tänk genus!
 • Kalasb­raigt
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 18:56 #2

  Känns mycket oseriöst när detta baseras på länkar från Wikipedia, Expressen och youtube, haha.

 • sissi7­6
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:10 #3

  vetenskapen är i sig inte pålitlig eftersom den förnyas konstant.
  religion är tyvärr också en myt som grundas på befolkningens ignorans. Hade du läst gammalgrekiska som jag då kunde du absolut inte vara religiös.

 • pannan­ikakan
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:12 #4

  Kära Verum och sissi76, ni har fel


  Så här är det; En gång för mycket längesen fanns det ingeting, sen helt plötsligt fanns där en gubbe. Gubben kallade sig själv Gud och kände sig lite ensam.
  Så han tänkte, varför inte fixa lite gejer jag kan leka med här i intet. Så han fixade några bollar, han gav bollarna olika färg, en blev gul den kallade han solen, en blev blå den döpte han till Tellus, en fick några lustiga ringar osv..
  Han roade sig med att sparka runt bollarna, och sa till sig själv "Aha! Det här ska jag kalla fotboll!"
  Men sen efter att ha spelat boll i många tusen år så började han känna sig lite ensam...
  Vad ska jag göra nu, tänkte Gud.. Och han funderade, och funderade...
  Solen hade ju blivit så varm av allt sparkande att den kunde han ju inte göra nått med..men Tellus, Tellus hade mest varit extra boll och såg ju rätt skaplig ut.
  Så Gud åkte ner till Tellus, kollade läget och bestämde sig för att fixa en kompis. En kompis som såg ut precis som honom, bara mindre. Mindre för att Gud ville ju vara störst, han hade lite problem med sitt självförtroende och ville inte låta någon annan bestämma över sig.
  Kompisen fick heta Adam, Adam var ett fint namn tyckte Gud, lät nästan lite busigt sådär tänkte Gud och mös över sin egen förträfflighet.
  Allt var frid och fröjd till en dag när Adam började känna sig lite ensam han med, Gud var ju inge kul alls tyckte Adam.
  O han tjata och tjata på Gud, och Gud hade tillslut inget val ön att ge Adam en kompis. Adam hade t o m hotat Gud att "göra slut" på vänskapen annars.
  Och så kom Eva till världen

  Och ty nu var Gud ensam igen, Adam hade ju sin Eva och allt Gud hade var sin favvoboll solen.
  Och vad vi vet än idag, så fortsätta Gud att sparka på sin boll.
  Han kom aldrig riktigt över förlusten av Adam och hans psykolog kan inte hjälpa honom.

   
 • pannan­ikakan
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:13 #5

  Så det så!

 • Gudasä­nd
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:25 #6
  Kalasbraigt skrev 2011-07-30 18:56:58 följande:
  Känns mycket oseriöst när detta baseras på länkar från Wikipedia, Expressen och youtube, haha.
  Ge oss en seriös källa, som du helt litar på, tack!
 • Gudasä­nd
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:27 #7
  pannanikakan skrev 2011-07-30 19:13:38 följande:
  Så det så!
  Enligt indisk vedisk kosmologi är vårt planetsystem geocentriskt, vilket vi får utmärkta bevis för här:

  Video:


  Video:

 • pannan­ikakan
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:29 #8
  Gudasänd skrev 2011-07-30 19:27:03 följande:
  Enligt indisk vedisk kosmologi är vårt planetsystem geocentriskt, vilket vi får utmärkta bevis för här:

  Video:
  " target="_blank">


  Video:
  " target="_blank">

  ENLIGT det får DU bevis ja.
  Inte jag.
  Du verkar ha svårt att skilja på saker och ting.  

   
 • Gudasä­nd
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:31 #9
  pannanikakan skrev 2011-07-30 19:29:20 följande:
  ENLIGT det får DU bevis ja.
  Inte jag.
  Du verkar ha svårt att skilja på saker och ting.  

   
  Men har du någonsin fått några som helst bevis för den heliocentriska modellen?

  Nej...men hur kommer det sig då att du väljer att tro på den?
 • pannan­ikakan
  Visa endast
  Lör 30 jul 2011 19:34 #10
  Gudasänd skrev 2011-07-30 19:31:38 följande:
  Men har du någonsin fått några som helst bevis för den heliocentriska modellen?

  Nej...men hur kommer det sig då att du väljer att tro på den?
  För att jag är smart.
   
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll