Forum Samhälle - Samhälle
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Hur många flyktingar bör/klarar vi av att ta emot?

  Ons 23 sep 2015 12:09 Läst 215984 gånger Totalt 4943 svar
  Visar endast inlägg av Tom Araya - Visa alla inlägg
 • Ons 23 sep 2015 12:09 #91
  Lars E skrev 2015-09-16 20:57:45 följande:
  I en rapport från Boverket föreslås att kösystemet ska ersättas med en aktiv bostadsförmedling. I klarspråk ska lediga lägenheter i första hand gå till asylsökanden som nu bor på asylboenden och svenskar kommer att komma i andra hand. Dessutom ska kommunerna stå för hyran i två år. Hur många svenska ungdomar tvingas i dag bo hemma långt upp i vuxen ålder?
  Detta är redan ett faktum på många håll. Av denna kommuns bostadsbestånd är 85% förturslägenheter för kommunen och migrationsverket.
 • Ons 23 sep 2015 12:11 #92 +1
  Solidaritet skrev 2015-09-23 11:40:30 följande:
  Vad är det som får dig att tro att allt detta skulle bli bättre om vi inte tog emot flyktingar?
  Det säger väl sig självt att fler människor belastar systemet hårdare och i synnerhet med fler människor med de behov invandrare har för att kunna komma in i samhället.
  Inte kan du väl vara så naiv att du ifrågasätter detta?
 • Tor 24 sep 2015 02:27 #99
  Solidaritet skrev 2015-09-23 12:29:18 följande:

  Är det så enkelt?


  Ja, det är så enkelt.
  Solidaritet skrev 2015-09-23 12:29:18 följande:

  Är det så att flyktingar tar våra jobb? 
  Samtidigt som de tydligen är en ekonomisk belastning eftersom alla går på bidrag?


  Generellt sett kan man inte säga att invandrare tar våra jobb och jobben är heller inte det stora problemet med invandring för närvarande.
  Tittar man på enskilda yrken så finns det däremot en ökad konkurrens om vissa jobb och det drabbar då främst unga som ska komma in på arbetsmarknaden, personer med nedsatt arbetsförmåga samt invandrare med lägre utbildning som bor här sedan tidigare.
  Solidaritet skrev 2015-09-23 12:29:18 följande:

  Det säger sig själv, säger du. Jag tycker att det säger sig själv att fler medborgare innebär möjligheter till högre skatteintäkter, och även till ökad konsumtion, vilket innebär högre efterfrågan för företag och därmed fler arbetstillfällen.


  I teorin ja, men du kan ju inte blunda för hur det fungerar i praktiken, detta finns ju siffror på som talar sitt tydliga språk.
  Människor måste jobba en viss mängd för att i olika typer av skatter betala tillbaka vad de kostar och mängden avlönat och beskattat arbete hos utlandsfödda är för lågt.
  Solidaritet skrev 2015-09-23 12:29:18 följande:
   Individer vilka vi dessutom inte bekostat uppväxt och utbildning för. 
  Varför förutsätter du detta?
  Kommer det inga immigranter i åldern 0-17 år till Sverige?
  Kostar inte de något i uppväxt och utbildning?
  Kan ens vuxna invandrare svenska (när de kommer hit), har de kompetens som är verifierad och attraktiv på svensk arbetsmarknad?
  Ser du inte behoven här och förstår att det är behov som kostar?
 • Tor 24 sep 2015 04:34 #101

  Ang bostadsbrist och hemlöshet...


  Hemlöshetens omfattning i Sverige

  Under en vecka i maj 2011 rapporterades omkring 34 000 personer in som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Det framkommer i den senaste nationella mätningen av hemlöshet i Sverige.


  Ofta förknippas hemlöshet med personer som saknar tak över huvudet, som sover ute eller på härbärge. Men de kartläggningar som gjorts visar att det inte finns ?en typisk hemlös?. Det handlar istället om ett antal situationer som man kan befinna sig i, för kortare eller längre tid.

  www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning


 • Tor 24 sep 2015 15:14 #102
  KillBill skrev 2015-09-24 07:45:44 följande:
  Hemlöshet orsakas inte av att det är brist på lägenheter utan orsakas nästan alltid av missbruksproblem, psykiska problem, ekonomiska problem (betalningsanmärkningar) eller familjekonflikter (ungdomar som är hemlösa).
  Rent teoretiskt kan hemlöshet orsakas av vad som helst som gör att du inte kan bo kvar där du bor och då ger bostadsbristen konsekvenser.

  Att det i praktiken gör få människor hemlösa har sin orsak att man väljer att bo kvar längre hemma eller med ex eller flyttar hem till vänner eller föräldrar för att slippa ex, istället för att stå helt utan tak över huvudet.

  I vissa fall finns inte den möjligheten och vad tror du det blir av det?
 • Fre 25 sep 2015 18:06 #116
  themia skrev 2015-09-25 10:02:53 följande:
  Påstår du att vår välfärd kommer att haverera på grund av att folkmängden ökar med en halv procent per år?
  Jag föreslår i så fall att sätter dig ner och funderar en stund.

  Det är möjligt att vår välfärd försämras, men att påstå att det beror på invandringen är absurt.
  Det är snarare så att invandringen minskar trycket på välfärden genom att kompensera för bristen på arbetskraft och balansera den stora ökningen av åldringar i landet som vi kommer att tvingas hantera framöver.
  Solidaritet skrev 2015-09-25 15:44:47 följande:
  Nej. Det finns ingenting som stödjer att det skulle vara så. 
  Orsak och verkan fungerar inte på det sättet. 
  Ni får närmare förklara hur ökade kostnader som kommer med invandring inte orsakar försämringar i välfärden.

 • Fre 25 sep 2015 18:09 #117
  Solidaritet skrev 2015-09-25 16:30:14 följande:
  Det är ju du själv som hittar på det sambandet. 
  Det finns nämligen mängder med andra teoretiska orsakssamband. 

  Ett par exempel:

  Skattepengar försvinner ut till välfärdsföretag och riskkapitalbolag. Det är stora pengar. Möjligt samband till att välfärden försämras. Med väldigt stark anknytning dessutom. 

  Skattesänkningar för otroliga summor över flera år, möjligt samband till försämrad välfärd. 

  Varför skulle just de kostnader som finns för invandring (nu pratar vi uppenbarligen inte flyktingar plötsligt, utan invandring?) vara orsaken till försämrad välfärd? 
  Allt som ger högre kostnader och/eller mindre pengar till statskassan att lägga på välfärden är ju förstås bidragande till att välfärden försämras. Hur kan man ens förneka det?
 • Fre 25 sep 2015 21:30 #122 +1
  themia skrev 2015-09-25 21:21:07 följande:
  Fakta är rekryteringsproblemen är enorma inom vård och omsorg idag, utan invandringen skulle systemen havererat för länge sedan.
  Problemen inom vården har dels med personalbrist att göra och dels med ekonomi att göra (+ några skäl till) och det är svårt att rekrytera med dålig ekonomi och det avhjälps inte av högre invandring.

  Sedan måste de som rekryteras också ha rätt kompetens och behärska svenska och där kommer ytterligare problem om du ska försöka fylla vakanserna med invandrare.

  En tredje faktor är belastningen på vården, som ökar med högre invandring.
 • Lör 26 sep 2015 04:16 #124
  Solidaritet skrev 2015-09-25 16:11:02 följande:
  Vi hjälper människor som flyr undan krig. Du får skilja på det och arbetskraftsinvandring. Flyktingsituationen och arbetslösheten har mycket lite med varandra att göra. 

  När vi pratar om att pressa ned arbetslösheten handlar det givetvis om att människor som är arbetslösa ska få ett arbete att gå till. Ett arbete de kan försörja sig på. Det måste vi göra oavsett om människor är på flykt eller inte. 

  Sedan är det naturligtvis också så att Sverige får EU-bidrag för att vi tar emot flyktingar. Något som Avpixlat inte brukar ta hänsyn till då de kalkylerar kostnader. De brukar hålla sig strikt till bara kostnader och hävda att verkligheten ser ut så. 
  www.europaportalen.se/2015/08/eu-miljarder-till-flyktingmottagning
  Mmm...1,1 miljard från EU och 300 milj från FN....inga jättepengar i sammanhanget...
 • Lör 26 sep 2015 17:39 #130
  themia skrev 2015-09-26 17:26:11 följande:
  Du skriver som du har förstånd till.
  Utgår du ifrån att alla invandrare är dummare än du? Det är dom inte.
  Nej, men ofta sämre utbildade.
  themia skrev 2015-09-26 17:26:11 följande:
  De flesta invandrarna lär sig hygglig svenska på mindre än ett halvår. Sen kan dom utbilda sig t.ex vårdyrken.
  Det får vara ett hårdpluggande språkgeni för att jag ska vilja ha sådan personal i ett sådant yrke på så kort tid, eller ens klara studierna till yrket ifråga. Men du har kanske tänkt dig att det ska ske med tolk?
  themia skrev 2015-09-26 17:26:11 följande:
  Jämför: För en infödd svensk tar det minst 20 år innan hen kan börja bidra till det svenska samhället.
  En invandrad tar längre tid på sig att komma in på arbetsmarknaden än en infödd om man jämför personer i samma ålder. Någon annan jämförelse är inte relevant.


Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll