• Ju mer ju bättre
  Lör 21 nov 2020 23:42
  67611 visningar
  2477 svar
  +6
  2477
  67611

  Regeringens el-fiasko

  I fredags var elen 1600 procent dyrare i södra Sverige jämfört med norra.

  Enligt Löfvén har elöverskottet aldrig varit större. Vilken sopa. Nu kommer den elkris som oppositionen varnade för. Total oförmåga att se helheten.

 • Svar på tråden Regeringens el-fiasko
 • Lör 15 jan 16:20
  Tom Araya skrev 2022-01-15 15:51:03 följande:

  Fast kärnkraft behöver inte höga el-priser. Det var i stort sett bara när el-priserna var som lägst och effektskatten hade höjts (innan den avskaffades), som kärnkraften blev olönsam. Vilka energislag var eller kunde vara lönsamma under de förutsättningarna?


  Som sagt var, reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn hade varit olönsamma även utan effektskatten.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 15 jan 16:50
  Tom Araya skrev 2022-01-15 15:13:47 följande:
  ...och detta i kombination med att flera länder avvecklat stora delar av sin kärnkraft, satsat på vindkraft och gjort sig mer beroende av gas som komplement.
  Javisst, marknadens tillgång på el eller gas eller andra energbärare lokalt och över hela marknaden tillsammans med efterfrågan bestämmer priset.  Elhandelspriset är inte ett lokalt svenskt problem, ur andra synvinklar ät det inte ens ett problem, det är ett sätt att tjäna pengar, det är ett sätt att minska förbrukningm det är ett sätt att effektivisera produktion, det är ett sätt att öka produktion. Och det gäller hela marknaden om du inte börjar producera din egen energi själv, hemma, utanför marknaden...

  Så länge det finns en elmarknad som är beredd att betala för att oljekraftverket i Karlshamn producerar el så kommer det att startas och producera el till det pris marknaden erbjuder.
 • Lör 15 jan 19:04
  Padirac skrev 2022-01-15 16:50:44 följande:
  Javisst, marknadens tillgång på el eller gas eller andra energbärare lokalt och över hela marknaden tillsammans med efterfrågan bestämmer priset.  Elhandelspriset är inte ett lokalt svenskt problem, ur andra synvinklar ät det inte ens ett problem, det är ett sätt att tjäna pengar, det är ett sätt att minska förbrukningm det är ett sätt att effektivisera produktion, det är ett sätt att öka produktion. Och det gäller hela marknaden om du inte börjar producera din egen energi själv, hemma, utanför marknaden...

  Så länge det finns en elmarknad som är beredd att betala för att oljekraftverket i Karlshamn producerar el så kommer det att startas och producera el till det pris marknaden erbjuder.

  Så är det och det är ingen bra utveckling.

  Nu är det flera länder som vill bryta den utvecklingen, större och mer stabil produktion (=lägre priser), mindre fossila bränslen, mindre beroende av gas, kol och olja...
  Norge, Finland och Estland bygger kärnkraftverk. Tjeckien avser bygga ut kärnkraften. Frankrike har vänt i kärnkraftsfrågan och vill bygga ut.
  Detta är en utveckling vi behöver och Sverige ligger efter...

 • Lör 15 jan 19:07
  KillBill skrev 2022-01-15 16:20:49 följande:
  Som sagt var, reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn hade varit olönsamma även utan effektskatten.
  Relevant här är frågan om vilka sätt att producera el som var lönsamma när el-priserna var som lägst?

  Ska vi avveckla alla de som då var olönsamma, just av det skälet?
 • Lör 15 jan 19:57
  Tom Araya skrev 2022-01-15 19:04:14 följande:

  Så är det och det är ingen bra utveckling.

  Nu är det flera länder som vill bryta den utvecklingen, större och mer stabil produktion (=lägre priser), mindre fossila bränslen, mindre beroende av gas, kol och olja...
  Norge, Finland och Estland bygger kärnkraftverk. Tjeckien avser bygga ut kärnkraften. Frankrike har vänt i kärnkraftsfrågan och vill bygga ut.
  Detta är en utveckling vi behöver och Sverige ligger efter...


  Ja, alla måste öka sin produktion för att hålla nere priset, det spelar mindre roll vad ett enskilt land gör på den gemensamma marknaden - möjligen skulle en ökad transmissionskapacitet och slopandet av eller sammanslagning av elområden inom Sverige ge ett högre pris i de elområden som nu har lägre pris.

  Men nu används ju priset för att styra förbrukning till att bli mindre och produktionen att bli högre - klassisk marknadsstyrning precis som avsett. 
 • Lör 15 jan 20:17
  Padirac skrev 2022-01-15 19:57:53 följande:
  Ja, alla måste öka sin produktion för att hålla nere priset, det spelar mindre roll vad ett enskilt land gör på den gemensamma marknaden - möjligen skulle en ökad transmissionskapacitet och slopandet av eller sammanslagning av elområden inom Sverige ge ett högre pris i de elområden som nu har lägre pris.

  Men nu används ju priset för att styra förbrukning till att bli mindre och produktionen att bli högre - klassisk marknadsstyrning precis som avsett. 

  Politisk marknadsstyrning som hindrar utvecklingen, bl.a. etableringen av ny industri och omställningen till mer miljövänlig industri, exempelvis den fossilfria stålproduktion som SSAB vill införa fordrar mycket elektricitet.
  Den slår också mot pensionärer i sina småhus där de inte kan göra så mycket åt el-förbrukningen som håller på att äta dem ur huset.
  De höga el-priserna är också skälet till att Karlshamsverket bränner 140 kubik olja i timmen...
  Det finns inga fördelar med detta. I förhållande till konsekvenserna är minskad el-förbrukning bara floskler.

 • Lör 15 jan 20:33
  Tom Araya skrev 2022-01-15 19:07:56 följande:
  Relevant här är frågan om vilka sätt att producera el som var lönsamma när el-priserna var som lägst?

  Ska vi avveckla alla de som då var olönsamma, just av det skälet?
  Vilka vi? Jag tänker att det är upp till energibolagen att besluta.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 15 jan 20:54
  Tom Araya skrev 2022-01-15 20:17:15 följande:

  Politisk marknadsstyrning som hindrar utvecklingen, bl.a. etableringen av ny industri och omställningen till mer miljövänlig industri, exempelvis den fossilfria stålproduktion som SSAB vill införa fordrar mycket elektricitet.
  Den slår också mot pensionärer i sina småhus där de inte kan göra så mycket åt el-förbrukningen som håller på att äta dem ur huset.
  De höga el-priserna är också skälet till att Karlshamsverket bränner 140 kubik olja i timmen...
  Det finns inga fördelar med detta. I förhållande till konsekvenserna är minskad el-förbrukning bara floskler.


  Nä,den politisk marknadsstyrning är marknadsorienterad och de höga priserna ska motivera till investeringar i elproduktion och minskad förbrukning, det ett tydligt mål med avregleringingen av marknaden. Kalla det floskler, det är vad populisterna kallar det , att spela ut pensionärskortet är också en av populisternas strategier.

   Det är långt fler än pensionärer som betalar för el. SCB har förresten statistik över hur många som har bundet och hur många som har rörligt elpris - hur många som har elvärme eller inte elvärme framgick inte av statistiken. men det var förvånasvärt många som möjligtvis inte insett vilka risker de tar med rörligt pris under de 3 månader då de gör av med kanske 70% av all el de köper under ett år. 

  Då elpriset är ett styrmedel för att minska elförbrukningen så kommer långa fastpriser att kompletteras med  med effektavgifter och kanske ersättas med timdebiteringar. 
 • Lör 15 jan 22:45
  Padirac skrev 2022-01-15 20:54:08 följande:
  Nä,den politisk marknadsstyrning är marknadsorienterad och de höga priserna ska motivera till investeringar i elproduktion och minskad förbrukning, det ett tydligt mål med avregleringingen av marknaden. Kalla det floskler, det är vad populisterna kallar det , att spela ut pensionärskortet är också en av populisternas strategier.

   Det är långt fler än pensionärer som betalar för el. SCB har förresten statistik över hur många som har bundet och hur många som har rörligt elpris - hur många som har elvärme eller inte elvärme framgick inte av statistiken. men det var förvånasvärt många som möjligtvis inte insett vilka risker de tar med rörligt pris under de 3 månader då de gör av med kanske 70% av all el de köper under ett år. 

  Då elpriset är ett styrmedel för att minska elförbrukningen så kommer långa fastpriser att kompletteras med  med effektavgifter och kanske ersättas med timdebiteringar. 
  Minskad el-förbrukning är likställt med ökad förbrukning av annan energi, om vi inte går tillbaka till stenåldern. Nämnda utveckling inom stålindustrin är ett exempel. Övergång från fossila bränslen till el i våra fordon är ett annat. Du får gärna förklara hur klimatmål här kan gå ihop med lägre el-förbrukning?

  Att kalla det för strävan mot klimatmål och att det är marknaden som styr hur elen produceras är populistiskt om något, dessutom inte sant. Det enda som är sant är att mp tvingade s att driva en anti-kärnkraftspolitik de egentligen inte själva stod för.
 • Lör 15 jan 22:48
  Padirac skrev 2022-01-15 20:54:08 följande:
   Det är långt fler än pensionärer som betalar för el. SCB har förresten statistik över hur många som har bundet och hur många som har rörligt elpris - hur många som har elvärme eller inte elvärme framgick inte av statistiken. men det var förvånasvärt många som möjligtvis inte insett vilka risker de tar med rörligt pris under de 3 månader då de gör av med kanske 70% av all el de köper under ett år. 

  Då elpriset är ett styrmedel för att minska elförbrukningen så kommer långa fastpriser att kompletteras med  med effektavgifter och kanske ersättas med timdebiteringar. 
  Berätta mer om hur exempelvis pensionärer kan påverka sin kostnad för el, eller vi som bor i hyreslägenhet med separat el-räkning.
Svar på tråden Regeringens el-fiasko
Logga in
Bli medlem