Inlägg från: Digestive |Visa alla inlägg
 • Digestive

  Har du förtroende för regeringen?

  FDFMGA skrev 2016-04-22 00:13:29 följande:
  Gränsen är flytande. Vi begär t ex att partistyrelseledamöter med en bakgrund i andra länder ska tala svenska med dem de representerar, inte att vi andra ska anpassa oss till holländska, portugisiska eller arabiska. På samma sätt begär vi, eller åtminstone MP numera, att partistyrelseledamöter ska ha tillägnat sig ett visst mått av kulturanpassning.

  Tanken på att integration ska vara likvärdig från bägge håll är befängd.
  Det är en haltande jämförelse. Som invandrare så kan du prata ditt hemspråk precis när det behagar. Den kulturyttringen är lika fri som att du och jag tillåts tala engelska utan konsekvenser.

  Du skulle alltså känna dig mer muslimsk än innan om du hälsade på en muslimsk kvinna med handen över hjärtat och en lätt bugning? Alltså att du integreras åt det andra hållet. Jag kan naturligtvis inte ifrågasätta din upplevelse per se men jag kan inte förstå hur ens man tillåter sig att placera ett sådant värde på ett möte. Om ja på frågan; skulle du känna det samma om du lyssnade på en islamsk bön? Om nej på följdfrågan; vad är skillnaden?

  Jag förstår verkligen inte sådant här men jag känner inte heller något behov av att bygga upp min integritet kring den här typen av värderingar. Sedan kan ju de som gör det känna sig som vinnarna bäst de vill. I mina ögon ser det dock bara bräckligt ut.

  För mig är skada det enda relevanta och när det handlar om sådana här bagateller som hälsningsgester så är skadan som någon känner självförvållad - för det är inte muslimen som menar illa, utan det motas illa.

  Ska vi också räkna ett illa mottagande som en sorts diskriminering så har vi grava problem. Inte minst då en välmenad gest som mottas illa också väcker känslor och i slutändan så får vi bara en sed, vår egen tradition, att låta våra egna känslor trumfa med. Jag antar att du ser vart det här bär hän och det är knappast en vacker händelsekedja som uppstår - som till och med lyckades triggas av en välmenad gest i ett möte mellan två människor.

  Det är inte lönt att vara europé, svensk eller vit först. Det bygger bara en bräcklig individ vars integritet är beroende utav någonting helt annat än en själv, en föreställningsvärld.

  Vi är människor först. Våra värderingar bygger på någonting helt annat än den lokala platsen som de uppstod på, någonting annat vore förminskande. Värderingarna upprätthålls i oss, genom oss, och därmed är det helt befängt att känna hur hela ens integritet säckar ihop för att någon annan inte beter sig som en europé, svensk eller vit/som en själv.

  Ovanstående är så sant som att du säkerligen anser att du själv har högre värderingar än många européer, svenskar, och vita människor. Du är helt enkelt en människa först vare sig du vill det eller inte. Hur man sedan förvaltar den insikten är en helt annan fråga.
 • Digestive

  En välmenad men exotisk hälsningsgest är inget övergrepp, det är en välmenad men exotisk hälsningsgest.

  Det kanske är märklig läsning som följer för en del men muslimer går inte runt och "spottar" på varandra varje gång som de hälsar på det motsatta könet, varken här i Sverige, Mellanöstern, Afrika eller någon annanstans - utan de hälsar på varandra som två motsatta kön.

  Tänk bara tanken fritt från fördomar en gång; exakt hur bisarrt vore det inte om hela den muslimska världen gick runt och "spottade" på varandra så fort de hälsade på det motsatta könet?

  "- Hej/Usch/Fy/Harkel och spott - vad trevligt att se dig!"

  "- Hej/Usch/Fy/Harkel och spott - vad trevligt att se dig med!"

  Tomte

  Vi behöver inte göra oss dummare/mer ignoranta än vad vi är.

 • Digestive
  Tom Araya skrev 2016-04-22 02:01:09 följande:
  Det är såklart lika olämpligt med ett repesenterande yrke i Sverige även för en kvinna med en sådant avvikande beteende.
  Digestive skrev 2016-04-21 23:00:59 följande:
  Ja, islam gör en fundamental skillnad på män och kvinnor men borde vi inte verka för frihet (aktuellt fria livsval) istället för att peka fingret mot allt som är exotiskt för oss? Åter igen undrar man vad gränsen mellan integrationspolitik och assimilationspolitik går och inte minst vad konstituerad mångkultur bör innebära i praktiken.
  Mångkultur är ett otroligt korkat och naivt påhitt utan någon som helst demokratisk förankring.

  Frihet ska man naturligtvis ha på ett privat och individuellt plan, där friheten påverkar endast en själv och ingen annan, men hur ligger det till med det inom religiösa familjer?
  Jag och min fru får i samråd leva i ett BDSM-förhållande om vi vill, men jag ska kanske inte som offentlig person och i synnerhet inte som politiker visa upp det som ett föredömligt sätt att leva efter. Mina privatat livsval är just mina privata och ger mig inte rätt att behandla andra jag möter utefter dem.Det uttrycket kommer nog från den kristna yrkan där män och kvinnor deltar tillsammans. Inom Islam åtskiljs de och då finns inget syfte med att kvinnan tiger.
  Digestive skrev 2016-04-21 23:00:59 följande:
  Åter igen så handlar det inte om att göra skillnad på män och kvinnor, när man hälsar på det motsatta könet på ett annat sätt. Du envisas med att påstå det här och åter igen så får jag be dig om källor som styrker påståendet. Har du några eller inte? Annars så är det ett tillbud som täcker båda könen, utan att göra skillnad på något av dessa - den fysiska kontakten mellan könen är anses vara problematisk, inte något kön per se.
  Såklart handlar det om att göra skillnad på män och kvinnor och det återkommer ju i hela kulturen.Det vi borde ha lärt oss är att mångkultur är en dålig idé och fyller inget syfte annat än att göra det lätt för människor som flyttar på sig och det på andras bekostnad.
  Enligt dig ja men dina åsikter är inga självklarheter. För min del så är skillnaden lika trivial som skillnaden mellan ett handskak och en "fist bump".

  Jag kan hålla med, iallafall om vi pratar Sveriges modell, och visst hade den ingen demokratisk förankring att tala om. Samtliga betänkanden som har berört mångkultur på en implementerande nivå har röstats igenom av våra företrädare utan folkets kännedom om någonting, utan att folket ens fick nys om idéernas existens.

  Aktuell politiker propagerade inte för någonting med sin hälsning så din jämförelse haltar. Det kan dock jämföras med att du inte skulle få yttra dina sexuella vanor utan att ditt förlorade leverbröd var konsekvensen, att du får sparken om du på något vis visar att du är en BDSM-utövare.

  En hälsning är en hälsning är en hälsning. Man behandlar inte någon med en hälsning utan man hälsar. Att det skulle ligga någon slags "behandling" i just det sättet att hälsa på är din uppfattning och den delar du knappast med någon muslim - och att sätta ord i munnen på dem är lika illa som om jag skulle sätta ord i din.

  En församling är mer än religiös gemenskap i det här fallet och det är i en moské som män och kvinnor skiljs åt. Och det har ingenting med något köns orenhet att göra utan för att tankarna och fokuset ska falla på Gud. Andra religösa tillställningar är könsöverskridande (mig veterligen).

  Ja, islam är väldigt tydlig samt öppen med synen på män och kvinnor som olika. De flesta storfamiljskulturer samt fler (exempelvis Japan) anser det samma och även flera svenskar gör det också. Den tanken involverar en hel del människor och i stort troligen fler än den motsatta skaran.

  Mångkultur som en frivillig idé i ett helt annat samhällssystem vore dock någonting helt annat. Annars så håller jag med i fallet Sverige och hur det har utvecklat sig här. Jag är dock inte den som poserar som tolerant så som regeringspartierna gör eller som för den delen ställer mig bakom denna här mångkulturella modellen som regeringspartierna har gjort - inte heller är jag tolerant mot intolerans.
  Jag väljer dock mina strider men de börjar knappast vid en människas välmenande hälsningsgester, för då strider jag i själva verket mot mig själv.
 • Digestive
  SmalaSara skrev 2016-04-22 00:02:49 följande:
  Tolerans som inte bara ligger på ytan är oerhört svårt. Mycket svårare än vad de flesta inser tror jag.

  Ska vi acceptera sådant som strider mot våra normer men inte mot våra lagar? Det beror på hur stark normen är, och vad ett brott mot normen anses betyda/ säga om personen tror jag.

  Normer om hur och när kroppslig beröring är ok -mellan samma kön och mellan olika kön- är väldigt starkt reglerad även i vår kultur; men vem tänker på det till vardags? Och hur mkt vet gemene svensk om olika normer, grupper, inriktningar, idéer ect som finns i de områden varifrån många nya medborgare kommer?

  Vem orkar sätta sig in i det, och kan man kräva att folk i allmänhet ska ha den kunskapen och ta ställning i dessa frågor? Kanske ska man nöja sig med att vara lite lagom tolerant och inte ha så vansinnigt hög svansföring i dessa frågor.

  När det gäller handhälsningen så tror jag ju att det handlar både om vad man föreställer sig är innebörden av att göra en sådan åtskillnad, och, att man vanligen uppfattar en vägran att ta i hand som brist på respekt (att strunta i att hälsa har ju som bekant varit behandlingen av en del personer i riksdagen just för att markera avståndstagande)

  Ett annat problem för MP, som är relaterat till det här, är, att de verkar tro att representation består av utanpåverk; färg och form på en person, identitetspolitik. Något jag tror är på väg att släppa greppet om vänstern lite grand. Vi får se.
  Jag tycker att det iallafall kan finnas en tröskel mellan en välmenad kulturyttring och på någonting som kliniskt kan klassas som ett övergrepp.

  Nu vill jag inte jämföra muslimer med barn på något vis utan helt enkelt dra paralleller till det mänskliga; blir du förbannad om ett vänligt barn ger dig en (enligt dig) ful teckning?; försöker du motivera att det barnet inte ska få ha kvar sin dagisplats som konsekvens?; eller värdesätter du gesten allt högre än vad ditt öga såg på pappret?

  Man ska vara rädd om varandra. Den som inbillar sig att icke muslimen lider och någonsin led mer än muslimen i det här fallet, har sålts sin empati och köpt en propagandavåg på nätet för pengarna. Bara det maktspelet som icke muslimen kunde utöva mot en vänligt inställd människa i det här fallet, ger mig sura uppstötningar. Den sortens makt är sjuk i mina ögon, den är precis som att ta den där fula teckningen, köra ner den i halsen på barnet, läxa upp hen om hur ful teckningen var och sedan köra iväg hen från dagis för gott - för att man är vuxen och minsann vet hur man ritar vackert.

  En välmenad hälsning är en välmenad hälsning är en välmenad hälsning.

  En hälsning blir ingenting annat för att den görs annorlunda/ett barns teckning av ett hjärta blir inte fult för att det görs annorlunda.

  Gemene svensk vet ingenting i regel utan läser sig till information på nätet om 1,6 miljarder människor. Det är fler människor än vad det finns i Europa, USA och Ryssland ihop och om man inte förstår att man kan hitta till och med stora grupper av idioter bland dessa så bör man fokusera på att vårda sitt intellekt ett tag.

  Jag har vuxit upp i Trollhättan och i stadsdelen Koronogården och det antalet muslimer som jag har bekantat mig med iallafall ytligt eller mer, är inte 5, 10, 20 utan närmare 50-60 stycken. Det är alltifrån idioter till en av mina bästa barndomsvänner, verkligen allt där emellan.

  Om man sitter på nätet och läser om muslimer istället för att se efter vilka muslimer man har omkring sig så kommer man alltid att få en felaktig bild av muslimerna man har omkring sig. Alla medier älskar idioter och likväl som det finns skopor med idioter i Europa ihop med USA samt Ryssland så finns det skopor med idioter bland muslimer och att därmed sitta på nätet och tugga i sig information om närmsta muslimska granne är lika skevt som det låter.

  Sedan ja, islam kan kännas fantastiskt uråldrig för en västerlänning men att sätta ner en fot vid en välmenad hälsning, nej, det är varken så man gör för att förändra någonting eller vad man borde göra överhuvudtaget.

  Helt ärligt så är det så mycket skräp i luften just nu att man bara vill ha en sopbil och manskraft. Mentaliteten är försurad på många håll och många parter lär tvingas till att äta eftergifter för att det ska bli någon ordning på det hela och tills dess så kommer säkerligen många att få lida. I det här polariserade klimatet så sköter sig ingen snyggt, bara de som kämpar sig ut ur korridorerna gör någonting åt saken överhuvudtaget och de är skrämmande få idag. Jag kan dock förstå att väldigt få mäktar med, det är alltid lättast att flyta med strömmen oavsett vart den bär. Det är dock inte deras fel utan det är dem som placerar ut vardera vattenfall om floden och vevar upp strömmen som är problemet.
 • Digestive
  FDFMGA skrev 2016-04-22 07:24:48 följande:
  Jag tror inte att du har förmåga att förstå varför det är oacceptabelt att en ledamot i ett svenskt riksdagspartis partistyrelse vägrar ta kvinnor i hand.

  Lyckligtvis tycks MP har förstått detta nu - men inte desto mindre är det helt oförklarligt att de inte hade bättre förstånd innan de fick detta påtalat.
  Folk är väldigt tydliga med sina fördomar angående den här saken så visst förstår jag. Du själv pekade bland annat ut mens och kvinnlig orenhet som orsak.

  Här kommer dock den lustiga delen; hur många år har denna muslim figurerat inom Miljöpartiet och hur många kvinnor har inte fått sin hand skakad under den tiden?

  Det handlar säkerligen om uppemot hundra kvinnor eller fler inom den politiska och mediala sfären som han har kunnat arbeta problemfritt med och som uppenbarligen inte har känts sig kränkta överhuvudtaget - men så stötte han på en (1) kvinnlig reporter som kände sig kränkt och hela helvetet bröt lös.

  Verkar det vettigt att bejaka vad en på hundra eller färre upplever - när samtliga har upplevt samma sak - eller bör man bejaka upplevelsen bland de hundra eller fler?

  Nej, det är tur att du och gelikar inte arbetar i någon domstol. Det hade sett en aning bisarrt ut.
 • Digestive
  Flash Gordon skrev 2016-04-22 11:33:45 följande:
  Här någonstans skulle den här kunna passa in:


  ">  Tre Netflix-abonnemang av fem möjligt till den, tycker jag.
  Haha.. ja.
 • Digestive
  Tom Araya skrev 2016-04-22 07:55:06 följande:
  Självklart ingår hälsning i bemötande av andra personer, folk visar exempelvis att de tar avstånd genom att medvetet inte hälsa.

  Jag skrev inget om någon syn som att det ena eller det andra könet är "orent" utan konstaterar bara en olika behandling beroende på kön som inte är förenligt med det samhälle och kultur vi eftersträvar och strävat efter under lång tid.
  Precis.

  Det här är alltså hur du motiverar att en människa förlorar sitt leverbröd med? - "[...]olika behandling beroende på kön som inte är förenligt med det samhälle och kultur vi eftersträvat och strävat efter under lång tid.".

  Om det är motiveringen så hade nog dess åtföljd höjt Sveriges arbetslöshet till 25% eller mer. Vilka är ens "vi"? Jag vet inte om du har märkt det men befolkningen i Sverige är inte direkt enade idag.
 • Digestive
  FDFMGA skrev 2016-04-22 15:12:04 följande:
  Jag föreslår att du startar en tråd där du frågar hur man söker information om olika synsätt på kvinnor och menstruation. Förhoppningsvis kan du få lite hjälp. De flesta människor är betydligt mer hjälpsamma än jag, som brukar nöja mig med att antyda hur du kan skaffa dig kunskaper genom att fråga.

  Som lärare brukar säga till barnen, ingen fråga är för dum. Föreslår att du startar en tråd om ämnet.

  Lycka till, Digestive!
  Menstruation och orenhet har ingenting med den här hälsningen att göra.

  Du tog upp menstruation och orenhet i sammanhanget och det är du som får styrka det påståendet. Är det här främmande för dig i en debattsituation?
 • Digestive
  Världsmedborgare skrev 2016-04-22 09:09:36 följande:
  Nu var det ju inte MP som startade debatten, men det visar med all önskvärd tydlighet hur lite det behövs av religion inom politiken för att det ska bli ett problem.

  Problemet med religion inom politiken, är att du som politiker blir sittande på två stolar, och för ett parti som MP blir det en fullständig omöjlighet.

  Fast nu är knappast MP:s klantighet och dåliga ledarskap, det som är värst i Sverige vad gäller religionsproblematiken.
  Långt värre är då SD:s galna påståenden om att Islam skulle vara roten till allt ont, vilket givetvis diskvalificerar dom helt från att kritisera MP.
  Eller för den delen det här: http://www.di.se/artiklar/2016/4/21/har-laxar-lofven-upp-sd-toppen/
  SD bör köpa ett antal sopar och rensa upp i sina egna led, innan dom kritiserar andra partier...
  Att hälsa är inte att bedriva politik. Hur man hälsar påverkar inte politiken man för. Muslimen har inte skapat ett problem, han har hälsat på någon som problemförklarade hälsningen.

  Att du vill misstro varenda religiös människa i världen med en plats inom politiken, gör inte din misstro befogad per automatik.

  Sverigedemokraterna? Du utgår från exakt samma grund av skrot och korn som dessa gör i ditt resonemang - fördomar ska trumfa allt annat, för det är säkrast så.
 • Digestive
  FDFMGA skrev 2016-04-22 16:21:11 följande:
  Men tror du verkligen att de muslimer som anser att en kvinna är oren när hon har mens bryr sig om vad du tycker.

  Jag föreslår att du startar en tråd där du frågar om vilket inflytande du har på islams olika synsätt på kvinnor.

  Jag är övertygad om att det finns hjälpsamma personer som tar sig an dig och dina funderingar.

  Annars kan du få ett tips av mig, lär dig söka information på egen hand.

  Som du kanske har noterat så har jag inga som helst ambitioner att bidra till att folkbilda dig.

  Men lycka till, Digestive!
  Nej, det tror jag inte. Har aldrig påstått något liknande heller.

  Kan du styrka ditt påstående istället för att hitta på nya saker att styrka?

  Om du faktiskt inte vet hur man debatterar så säg till, för det här börjar bara bli löjligt.
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?