Forum Myndighetskontakt - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Kan man polisanmäla skolan för bristande skolresultat?

  Ons 9 jun 09:04 Läst 0 gånger Totalt 329 svar
  Anonym (Missn­öjd mamma)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:04 -8

  Har precis fått veta att min dotter inte kommer få godkänt i en rad ämnen, bland annat i engelska. 

  Tycker det är så dåligt. Barnen går väl för sjutton i skolan för att lära sig saker? Då måste man kunna ställa vissa krav på skolan. Vi har ju skolplikt i Sverige och det kommer sig av en anledning. 

  Jag tycker det känns som de brustit i sitt uppdrag.

 • Anonym (anmäl­a)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:13 #1 +3
  Anonym (Missnöjd mamma) skrev 2021-06-09 09:04:37 följande:

  Har precis fått veta att min dotter inte kommer få godkänt i en rad ämnen, bland annat i engelska. 

  Tycker det är så dåligt. Barnen går väl för sjutton i skolan för att lära sig saker? Då måste man kunna ställa vissa krav på skolan. Vi har ju skolplikt i Sverige och det kommer sig av en anledning. 

  Jag tycker det känns som de brustit i sitt uppdrag.


  Skolan har uppdraget att lära ut/undervisa. Eleven har ansvaret att lära sig.

  Och ja, man kan absolut ställa krav på skolan. Bland annat borde de ha varnat för länge sedan att barnet riskerade underkänt i flera ämnen samt föreslagit en åtgärdsplan för hur barnet skulle kunna få godkänt. Har det gjorts?

  En annan sak är att skolan har skyldighet att se till individuella behov, tex föreslå utredning om de ser tecken på bristande koncentration eller dyslexi eller annat som orsak till den dåliga kunskapsinhämtningen. Har skolan påtalat några såna svårigheter?

  Ibland är det bara lathet och allmänt dålig motivation från barnets sida. Då får man prata allvar med barnet och som förälder se om man kan hjälpa barnet vidare på nåt sätt. 

  Jag har en son som ska gå ut nian alldeles nu. Han har varit enormt skoltrött under högstadiet, särskilt i åttan var det lögn att få honom att jobba i skolan och betygen dalade och han riskerade/fick underkänt i flera ämnen. Vi fick besked om det i god tid och la upp en plan (skolan, föräldrar, sonen) om hur vi skulle göra för att förbättra situationen och se till att han fick betyg tillräckligt för att komma in på gymnasiet.

  Under nian har vi jobbat stenhårt enligt den planen och fått till det jättebra. En stolt son har nu kommit in preliminärt på alla sina gymnasieval och är glad och nöjd med sin prestation. Men det har krävts att vi alla tagit vårt respektive ansvar. Skolan, vi föräldrar och sonen själv. Alla. 
 • Anonym (?)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:14 #2 +4

  Polisanmäla?? Du är inte på riktigt va?

 • Anonym (Lärar­e)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:15 #3 +4

  Den här kunskapen om din dotters skolresultat kan väl inte vara en nyhet för dig? Både utvecklingssamtal och betygssamtal med eleven borde ha hållts under året.

  Skolan har ett ansvar för att eleverna lär dig något, men du skriver inget om varför din dotter inte gjort det. Det finns för det mesta en anledning som inte bara kan härledas till skolan, framförallt om det handlar om flera ämnen. Hade det tex bara handlat om brister i undervisningen hade det märkts på flera elevers studieresultat.

  För att klara skolans kunskapskrav krävs både en god undervisning som anpassas till elevernas behov, men också engagerade elever och stöttande föräldrar.

  Du kan inte anmäla skolan för att din dotter får dåliga betyg. Du kan däremot kontakta rektor/skolinpektionen om det för din dotter föreligger ett behov av särskilt stöd (npf diagnoser, dyslexi osv) som skolan inte uppfyllt.

 • Anonym (oooo)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:18 #4
  Anonym (Missnöjd mamma) skrev 2021-06-09 09:04:37 följande:

  Har precis fått veta att min dotter inte kommer få godkänt i en rad ämnen, bland annat i engelska. 

  Tycker det är så dåligt. Barnen går väl för sjutton i skolan för att lära sig saker? Då måste man kunna ställa vissa krav på skolan. Vi har ju skolplikt i Sverige och det kommer sig av en anledning. 

  Jag tycker det känns som de brustit i sitt uppdrag.


  Vad har skett innan? Vilken årskurs går barnet i?

  Om elever riskerar nå målen så pratar man om det under året på utvecklingssamtalen, där du som förälder kan delta. Om eleven har någon form av svårighet ska skolan sätta in stöd, efter pedagogisk kartläggning.

  Ibland handlar det tyvärr om "lata" elever också, och då är det väldigt svårt för skolan. Arbetar själv som specialpedagog och man får väl inte säga att elever kan vara "lata", men ibland blir det så. Då jobbar man ändå stenhårt för att stötta på olika vis. I år med distans och pandemi så kan det ha drabbat vissa elever på sätt man inte kunde räkna ut innan. 

  Så, rannsaka dig själv: vad är gjort, vad är sagt, vad finns i mail/dokumentation mellan förälder och skola. 
  När du tänkt igenom detta  så funderar du över vad som är rimligt. Du kan alltid kontakta mentor + rektor för att boka ett möte för att diskutera igenom detta. Är det riktigt allvarligt och skolan verkligen brustit (för ibland är det ju så) gör du en anmälan till skolinspektionen men det gör man inte förrän man själv tagit reda på allt man kan. 
 • Anonym (Lärar­e 2)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:21 #5 +2
  Anonym (Missnöjd mamma) skrev 2021-06-09 09:04:37 följande:

  Har precis fått veta att min dotter inte kommer få godkänt i en rad ämnen, bland annat i engelska. 

  Tycker det är så dåligt. Barnen går väl för sjutton i skolan för att lära sig saker? Då måste man kunna ställa vissa krav på skolan. Vi har ju skolplikt i Sverige och det kommer sig av en anledning. 

  Jag tycker det känns som de brustit i sitt uppdrag.


  Polisanmälan för att din dotter får dåliga betyg...? Börja med att ställa krav på HENNE istället, t ex att hon ska PLUGGA, och försök hjälpa henne med det först innan du pekar finger åt skolans håll!

  Dessutom är det varken polisen eller skolinspektionen man vänder sig till. Ingen kommer bry sig, skolan bryter inte mot några regler, skolan har INGEN skyldighet att eleverna ska ha godkänt, man kan bara hjälpa dem till en viss gräns och en stor del ligger på eleverna själva!
 • Anonym (??)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:24 #6

  Har ni inte utvecklingssamtal med läraren?Hur gammal är din dotter?

 • Anonym (Missn­öjd mamma) Trådstartaren
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:25 #7 -1

  Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Känns ju lite sent att sätta in några åtgärder nu när terminen är slut och betygen är satta. 

  Vi har inte haft några utvecklingssamtal på säkert över 1 år pga pandemin. Väldigt lite kontakt med skolan i överhuvudtaget. När jag frågat dottern hur det varit och hur det går i skolan svarar hon bara kort "bra!". Men tydligen har det inte varit så bra. Det har i vart fall inte gått särskilt bra. Vad det beror på vet jag inte. Tidigare har hon klarat bra resultat. Kan vara så att hon är skoltrött som en del av er är inne på. 

  Men de det känns ju ändå inte bra. Hon har gått ut åttan nu kan jag tillägga. Betygen från nästa termin är de hon söker in på gymnasiet på och då känns det ju inte bra om hon nu inte ens når upp till godkänt. Vad kommer det bli av henne då liksom? Skolan har väl för sjutton ett ansvar att både lära ut och ta ansvar för utveckling? Hon har ingen inrapporterad hög frånvaro eller så. 

 • Anonym (anmäl­a)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:31 #8
  Anonym (Missnöjd mamma) skrev 2021-06-09 09:25:01 följande:

  Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Känns ju lite sent att sätta in några åtgärder nu när terminen är slut och betygen är satta. 

  Vi har inte haft några utvecklingssamtal på säkert över 1 år pga pandemin. Väldigt lite kontakt med skolan i överhuvudtaget. När jag frågat dottern hur det varit och hur det går i skolan svarar hon bara kort "bra!". Men tydligen har det inte varit så bra. Det har i vart fall inte gått särskilt bra. Vad det beror på vet jag inte. Tidigare har hon klarat bra resultat. Kan vara så att hon är skoltrött som en del av er är inne på. 

  Men de det känns ju ändå inte bra. Hon har gått ut åttan nu kan jag tillägga. Betygen från nästa termin är de hon söker in på gymnasiet på och då känns det ju inte bra om hon nu inte ens når upp till godkänt. Vad kommer det bli av henne då liksom? Skolan har väl för sjutton ett ansvar att både lära ut och ta ansvar för utveckling? Hon har ingen inrapporterad hög frånvaro eller så. 


  Där borde skolan ha kontaktat er för länge sedan, så det kan du ha synpunkter på. Även om inte fysiska utvecklingssamtal har kunnat genomföras under pandemin så finns det andra sätt att kommunicera med föräldrar. Telefon, mail, videosamtal som utvecklingssamtal.

  Inför nästa termin bör du kräva tätare kontakt med skolan och att det upprättats nåt slags plan för hur din dotter ska kunna förbättra sina betyg. Det kräver såklart allra mest av din dotter, men skolan måste meddela vad som saknas och vad som kärvs för att uppnå godkänt/högre betyg. Ta kontakt redan nu och säg att du vill ha möte så snart som möjligt på höstterminen för detta. 
 • Anonym (L)
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:31 #9 +1

  Polisanmäla? Hahaha, snälla människa!

  Oftast handlar det om lata elever som inte orkar eller vill lära sig. Skolan har ansvaret att undervisa och lära ut men vill inte eleven själv lära sig så är det omöjligt. Viljan måste komma inifrån. Det skolan gör är ena delen, resten är upp till eleven själv och det är inget som skolan varken kan eller ska ta ansvar för. Det finns något som heter eget ansvar men du kanske är en

  sådan förälder som curlar ditt barn och inte har någon koll.

  Prata med din dotter och prata med skolan så att ni kan lägga upp en plan men kom ihåg att det inte blir någon förändring om inte din dotter själv vill göra någonting åt saken. I slutändan är det bara upp till henne själv, ingen annan.

 • Anonym (Missn­öjd mamma) Trådstartaren
  Visa endast
  Ons 9 jun 09:33 #10 -1
  Anonym (Lärare 2) skrev 2021-06-09 09:21:46 följande:
  Polisanmälan för att din dotter får dåliga betyg...? Börja med att ställa krav på HENNE istället, t ex att hon ska PLUGGA, och försök hjälpa henne med det först innan du pekar finger åt skolans håll!

  Dessutom är det varken polisen eller skolinspektionen man vänder sig till. Ingen kommer bry sig, skolan bryter inte mot några regler, skolan har INGEN skyldighet att eleverna ska ha godkänt, man kan bara hjälpa dem till en viss gräns och en stor del ligger på eleverna själva!
  Stämmer säkert att vare sig polisen eller skolinspektionen bryr sig om min dotters dåliga skolresultat. Tycker ändå att skolan måste ha ett visst ansvar för elevernas inlärning. Varför ska de annars gå i skolan liksom? De är väl där för att lära sig? Skolan måste ju kunna motivera eleverna att lära sig. Vem ska annars göra det? 

  Det är väl därför vi har skolplikt? Tar skolan inget som helst ansvar skulle ju alla föräldrar lika gärna kunna köpa hem böcker, som barnen själva kan sitta och titta i. Skolan ska väl stå för det pedagogiska och bygga studiemotivation? Vad är skolan annars till för? Förstår inte hur man kan säga att skolan inte har något ansvar. 
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll