Kategori Skapad av Svar Senaste
Felaktigt testresultat Myndighe­tskontak­t Anony­m (Uppr­ö­rd)
2021-01-30
97 Anonym (H)
2021-02-05
Stulet paket? Myndighe­tskontak­t Anony­m (B)
2021-02-03
28 Luciu­s Voren­u­s
2021-02-03
Kan vi sparka ut dom? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Arg)
2021-01-24
92 fornm­i­nne
2021-02-03
Anmäla polis?? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Arg)
2021-01-30
53 Anonym (J)
2021-02-02
Förstår inte varför jag ska betala tillbaka bostadsbidrag, någon som är kunnig? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tråd­s­tarta­r­en)
2021-01-28
8 Anonym (Begär omprövning)
2021-01-28
Arbetsförmedlingen Myndighe­tskontak­t Anony­m (TS)
2021-01-28
11 Anonym (TS)
2021-01-28
Räknas detta som lön av FK??? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Skri­v­aren)
2021-01-26
6 Anonym (Skrivaren)
2021-01-26
Kan min läkare se i min journal om jag gått till en annan läkare? Myndighe­tskontak­t Anony­m (xxx)
2021-01-15
13 Anonym (xxx)
2021-01-26
Orosanmälan - får de göra hur som helst? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Bonu­s­)
2021-01-12
39 Anonym (Soc.)
2021-01-22
När deltidsveckorna är slut? Timanställd med A-kassa. Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tima­n­ställ­d­)
2021-01-17
0 Obesvarade
Hur fungerar sjukpenning/sjukskrivning vid ändrat jobb/arbetslöshet?? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tröt­t­)
2021-01-15
23 Anonym (Trött)
2021-01-17
Familjerätten efter anmälan Myndighe­tskontak­t Anony­m (Mamm­a­)
2021-01-13
2 Kjell­2
2021-01-14
Ex vägrar insats av soc Myndighe­tskontak­t Anony­m (förä­l­der m risk barn)
2021-01-12
0 Obesvarade
Soc frågade hur jag orkar? Myndighe­tskontak­t Anony­m (ensa­m mamma­)
2021-01-12
5 Kråku­n­gen
2021-01-12
En knäpp soc tant Myndighe­tskontak­t Anony­m (soci­a­l tant vägra­r att ge upp)
2021-01-11
8 Sven1­9
2021-01-11
Skuldsanering. Vad är det? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Fatt­i­g)
2020-12-04
26 Anonym (Fattig)
2021-01-10
Kan ett barn placeras enligt LVU om det finns en annan vårdnadshavare? Myndighe­tskontak­t Anony­m (TS)
2021-01-09
9 Anonym (Soc.)
2021-01-09
Äldrepedagog Myndighe­tskontak­t Anony­m (Mari­a­)
2021-01-04
0 Obesvarade
Arbetsförmedlingen bestämmer över huvudet Myndighe­tskontak­t Lycke­l­ina
2020-10-24
11 Anonym (×)
2021-01-02
Socanmäld för att barnet sover i skrubb Myndighe­tskontak­t Anony­m (M)
2020-12-27
10 Hylle­m­or
2020-12-29