Kategori Skapad av Svar Senaste
Socialen, stödfamilj och utredning! Myndighe­tskontak­t Anony­m (Utes­l­uten vårdn­a­dshav­a­re)
2020-07-04
3 Anonym (Utesluten vårdnadshavare
2020-07-09
Juridisk fråga - förvaltningsrätt Myndighe­tskontak­t Anony­m (§-fr­å­ga)
2020-07-09
0 Obesvarade
Är han otrogen?????? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tess­)
2020-07-03
3 Anonym (Oj)
2020-07-04
Rapportera till fk? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Barb­i­e)
2020-06-29
2 Anonym (Barbie)
2020-06-30
När förskolan gör en soc-anmälan, hur blir processen för föräldrarna? Myndighe­tskontak­t Anony­m (förs­k­olepe­r­sonal­)
2020-05-14
6 Anonym (Lärare)
2020-06-26
Vad göra när försäkring står på den andra föräldern? Myndighe­tskontak­t Anony­m (TS)
2020-06-24
16 Anonym (K)
2020-06-24
Orosanmälan pga skolfrånvaro vid Corona Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tess­)
2020-06-16
23 Anonym (Tess)
2020-06-23
habiliteringen för ADHD utredning? Myndighe­tskontak­t Anony­m (.)
2020-06-22
3 Anonym (k)
2020-06-22
Har soc verkligen gjort rätt? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Arg)
2020-06-21
16 Anonym (Hjälp)
2020-06-22
Hjälp med försäkringskassan Myndighe­tskontak­t Anony­m (Tröt­t­)
2020-06-17
8 Anonym (Trött)
2020-06-17
Sjukförsäkring utan hälsodeklaration? Myndighe­tskontak­t Anony­m (Hmm.­.­.)
2020-06-09
8 Anonym (Micke)
2020-06-16
Orosanmälan, vad händer nu? Myndighe­tskontak­t Anony­m (soci­a­len)
2020-06-08
31 terfj­e
2020-06-15
Juridik/domstol Myndighe­tskontak­t Anony­m ("Cam­i­llas" vän)
2020-06-13
16 Anonym ("Camillas" vän)
2020-06-14
Stödfamilj enligt LSS eller via Sol? Myndighe­tskontak­t Anony­m (abc)
2020-06-09
3 Anonym (abc)
2020-06-11
Soc, bvc och neo. Myndighe­tskontak­t Anony­m (irri­t­erad)
2020-05-01
24 Anonym (irriterad)
2020-06-11
Förskola Myndighe­tskontak­t Willi­a­mWill­i­am15
2020-05-25
3 Anonym (Förskollärare)
2020-06-06
Utlänning vill flytta hit som redan har jobb! Myndighe­tskontak­t Anony­m (Hur funka­r det?)
2020-04-28
17 Less is more
2020-06-01
Få hjälp med självmord Myndighe­tskontak­t Anony­m (Nyfi­k­en)
2020-05-02
99 Anonym (också klar när jag är kl
2020-05-25
Testresultatet för covid19 finns inte med i min journal Myndighe­tskontak­t Anony­m (Orol­i­g)
2020-05-20
28 Anonym (Orolig)
2020-05-22
Orättvis hyresvärd Myndighe­tskontak­t Anony­m (Flyt­t­aren)
2020-05-08
12 Hylle­m­or
2020-05-18