• Äldre 6 dec 10:00
  246479 visningar
  5463 svar
  -16 +5
  5463
  246479

  En käftsmäll till undergångsprofeterna

  Från dagens ledare i DN

  www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-vad-sa-du-gar-sverige-bra-det-kan-inte-stamma/

  Citat:
  "Enligt SCB har BNP/capita, alltså välståndet per person, stigit med hela 52 procent mellan 1993 och 2014, rensat för inflation. Under samma period ökade befolkningen med 1 miljon, från 8,7 till 9,7 miljoner."

  "
  Vi växer för närvarande snabbt och är som land rikare än någonsin. Vår välståndsutveckling de senaste decennierna överträffar alla förväntningar. Statsskulden är låg i ett internationellt perspektiv."

  Ni som tjatar om att invandringen får Sverige att gå under, läs och begrunda

 • Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
 • JohanK­L
  Äldre 7 dec 05:23
  #22
  +2
  themia skrev 2015-12-06 17:29:30 följande:
  Tyvärr finns det ingen direkt koppling mellan ökat välstånd och upplevelsen av ökat välstånd.
  Det är bl.a. därför vi behöver statistik.

  Att försöka prata bort det faktum att vi fått ett ökat välstånd på många områden (det finns undantag) är inte bara i strid mot fakta, det är också rätt dumt.
  KillBill skrev 2015-12-06 23:14:18 följande:
  BNP per capita är det vedertagna måttet för länders välstånd bland nationalekonomer och Sveriges aktuella BNP tillväxt visar att snacket om nationens undergång är svamligt och felaktigt.

  Sett till Sveriges stora invandring de senaste 15 åren och det faktum att Sveriges BNP per capita har utvecklats minst lika bra som vår omvärld indikerar att invandringen inte är ett sådant stort problem för Sveriges ekonomi som vissa vill påskina.

  Tjena,
  Att titta på en period från 1985 blir missvisande eftersom samhället på 80- och 90-talet såg helt annorlunda ut, med en relativt väl fungerande industri som snabbare kunde erbjuda arbete åt nyanlända. Idag ser det annorlunda ut, och därför bör man hellre beakta statistik som samlats in under de senaste åren. I en undersökning som gjorts av OECD länderna perioden 2008-2014 hamnade Sverige på 20e plats av 34. (Tabeller kan hämtas på stats.oecd.org/Index.aspx)

  Poland         3.5%
  Sydkorea     2.9%
  Slovak R.     2.8%
  Chile            2.7%
  Israel           2.1%
  Turkey         2.1%
  Australia      1.0%
  Germany     1.0%
  Estonia         0.9%
  Switzerland   0.9%
  Mexico          0.8%
  New Zealand 0.7%
  Czech R.     0.6%
  Austria         0.5%
  Canada       0.5%
  Iceland        0.5%
  OECD         0.5%
  USA            0.5%
  Japan          0.4%
  Hungary      0.4%
  Sweden      0.3%
  Belgium       0.1%
  Holland        0.1%
  France         0.1%
  UK               0.0%
  Slovenia      0.0%
  Norway        -0.1%
  Luxembourg -0.4%
  Finland        -0.5%
  Portugal      -0.5%
  Ireland         -0.6%
  Spain           -0.8%
  Denmark      -0.8%
  Italy              -1.5%
  Greece         -3.1% 

  Tyvärr finns det inte någon direkt koppling mellan statistik och verklighet. Det beror helt på vilka nyckeltal man tittar på , under vilken period och hur man tolkar den.  Hade det varit så att statistik vore den absoluta sanningen så skulle nationalekonomerna inte spendera timmar med att argumentera och debattera konsekvenserna av exakt samma nyckeltal.
  BNP per capita som vi använt oss av här säger just vad det säger men det ensamt kan inte beskriva verkligheten. Kanske skulle det bli än mer intressant om vi vägde in andra parametrar som till exempel hur hushållens skulder ökat etc. Men då blir det snabbt för komplicerat, och slutsatserna som kan dras blir fler. Ju mer data vi väger in desto mer närmar vi oss just verkligheten och verkligheten är oändligt komplex.

  Många upplever idag att vårdköerna blivit längre, att skolan blivit stökigare och att klyftorna mellan rika och fattiga ökat. Det hjälper inte att visa att BNP ökar eller minskar. Verkligheten är vad den är alldeles oavsett.
 • Äldre 7 dec 07:58
  #23
  JohanKL skrev 2015-12-07 05:23:45 följande:
  KillBill skrev 2015-12-06 23:14:18 följande:BNP per capita är det vedertagna måttet för länders välstånd bland nationalekonomer och Sveriges aktuella BNP tillväxt visar att snacket om nationens undergång är svamligt och felaktigt.

  Sett till Sveriges stora invandring de senaste 15 åren och det faktum att Sveriges BNP per capita har utvecklats minst lika bra som vår omvärld indikerar att invandringen inte är ett sådant stort problem för Sveriges ekonomi som vissa vill påskina.

  Tjena,
  Att titta på en period från 1985 blir missvisande eftersom samhället på 80- och 90-talet såg helt annorlunda ut, med en relativt väl fungerande industri som snabbare kunde erbjuda arbete åt nyanlända. Idag ser det annorlunda ut, och därför bör man hellre beakta statistik som samlats in under de senaste åren. I en undersökning som gjorts av OECD länderna perioden 2008-2014 hamnade Sverige på 20e plats av 34. (Tabeller kan hämtas på stats.oecd.org/Index.aspx)

  Poland         3.5%
  Sydkorea     2.9%
  Slovak R.     2.8%
  Chile            2.7%
  Israel           2.1%
  Turkey         2.1%
  Australia      1.0%
  Germany     1.0%
  Estonia         0.9%
  Switzerland   0.9%
  Mexico          0.8%
  New Zealand 0.7%
  Czech R.     0.6%
  Austria         0.5%
  Canada       0.5%
  Iceland        0.5%
  OECD         0.5%
  USA            0.5%
  Japan          0.4%
  Hungary      0.4%
  Sweden      0.3%
  Belgium       0.1%
  Holland        0.1%
  France         0.1%
  UK               0.0%
  Slovenia      0.0%
  Norway        -0.1%
  Luxembourg -0.4%
  Finland        -0.5%
  Portugal      -0.5%
  Ireland         -0.6%
  Spain           -0.8%
  Denmark      -0.8%
  Italy              -1.5%
  Greece         -3.1% 

  Tyvärr finns det inte någon direkt koppling mellan statistik och verklighet. Det beror helt på vilka nyckeltal man tittar på , under vilken period och hur man tolkar den.  Hade det varit så att statistik vore den absoluta sanningen så skulle nationalekonomerna inte spendera timmar med att argumentera och debattera konsekvenserna av exakt samma nyckeltal.
  BNP per capita som vi använt oss av här säger just vad det säger men det ensamt kan inte beskriva verkligheten. Kanske skulle det bli än mer intressant om vi vägde in andra parametrar som till exempel hur hushållens skulder ökat etc. Men då blir det snabbt för komplicerat, och slutsatserna som kan dras blir fler. Ju mer data vi väger in desto mer närmar vi oss just verkligheten och verkligheten är oändligt komplex.

  Många upplever idag att vårdköerna blivit längre, att skolan blivit stökigare och att klyftorna mellan rika och fattiga ökat. Det hjälper inte att visa att BNP ökar eller minskar. Verkligheten är vad den är alldeles oavsett.
  Jag antar arr talen i tabellen nedan representerar utvecklingen av BNP/capita?

  Det är intressant att notera hur mycket bättre det har gått för Sverige som har haft en öppen invandring jämfört med Finland, Danmark och Norge som alla fört en mycket restriktiv flyktingpolitik.
 • Äldre 7 dec 10:47
  #24
  themia skrev 2015-12-06 10:00:04 följande:

  Från dagens ledare i DN

  www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-vad-sa-du-gar-sverige-bra-det-kan-inte-stamma/

  Citat:
  "Enligt SCB har BNP/capita, alltså välståndet per person, stigit med hela 52 procent mellan 1993 och 2014, rensat för inflation. Under samma period ökade befolkningen med 1 miljon, från 8,7 till 9,7 miljoner."

  "Vi växer för närvarande snabbt och är som land rikare än någonsin. Vår välståndsutveckling de senaste decennierna överträffar alla förväntningar. Statsskulden är låg i ett internationellt perspektiv."

  Ni som tjatar om att invandringen får Sverige att gå under, läs och begrunda


  Fast det enorma inflöde av migranter som många är emot har ju skett de senaste månaderna, alltså slutet av 2015 och inte 1993-2014. De ekonomiska effekterna av det som sker nu får i facit på om ett år.
 • Äldre 7 dec 11:05
  #25
  K Kalle skrev 2015-12-07 10:47:10 följande:
  Fast det enorma inflöde av migranter som många är emot har ju skett de senaste månaderna, alltså slutet av 2015 och inte 1993-2014. De ekonomiska effekterna av det som sker nu får i facit på om ett år.
  Det är sant att effekten av de som flytt till Sverige det senaste året saknas i statistiken däremot ingår den miljon (1000 000) flyktingar som har kommit till Sverige sedan 90-talet i statistiken.
 • Äldre 7 dec 11:21
  #26
  KillBill skrev 2015-12-07 11:05:14 följande:
  Det är sant att effekten av de som flytt till Sverige det senaste året saknas i statistiken däremot ingår den miljon (1000 000) flyktingar som har kommit till Sverige sedan 90-talet i statistiken.
  Med andra ord säger statistiken ingenting om huruvida den oerhört större mängd asylsökande och andra som kommer nu kommer att vara ekonomiskt bra eller inte. Det den säger är att om i fortsatt ta emot invandrare i den takt i gjort tidigare så är det bra för landet.


 • Äldre 7 dec 11:35
  #27
  +1

  Det är busenkelt att dra upp BNP-siffrorna ännu mer.

  Höj skatterna ordentligt, ta massiva lån alt. tryck upp massor av pengar och köp upp allt man kommer över. Statens ökade ekonomiska aktivitet kommer visa sig starkt positiv i nästa kvartals BNP.


  Ett annat bombsäkert sätt att öka BNP är att ösa stora belopp ur de aldrig sinande tomma ladorna, ta upp stora lån, annonsera om skattehöjningar, och handla upp varor och tjänster hos Bert Karlsson, familjen Wallenberg, madrasstillverkare, tältmakare och andra entreprenörer i den glödheta invandringsbranschen.


  Men det är ännu oklart om det leder till högre välfärd hos undersåtarna.


  Nej, jag är liberal ingen jävla SD-are.
 • Äldre 7 dec 11:37
  #28
  JohanKL skrev 2015-12-07 05:23:45 följande:
  KillBill skrev 2015-12-06 23:14:18 följande:
  BNP per capita är det vedertagna måttet för länders välstånd bland nationalekonomer och Sveriges aktuella BNP tillväxt visar att snacket om nationens undergång är svamligt och felaktigt.

  Sett till Sveriges stora invandring de senaste 15 åren och det faktum att Sveriges BNP per capita har utvecklats minst lika bra som vår omvärld indikerar att invandringen inte är ett sådant stort problem för Sveriges ekonomi som vissa vill påskina.
  Tyvärr finns det inte någon direkt koppling mellan statistik och verklighet. Det beror helt på vilka nyckeltal man tittar på , under vilken period och hur man tolkar den.  Hade det varit så att statistik vore den absoluta sanningen så skulle nationalekonomerna inte spendera timmar med att argumentera och debattera konsekvenserna av exakt samma nyckeltal.
  BNP per capita som vi använt oss av här säger just vad det säger men det ensamt kan inte beskriva verkligheten. Kanske skulle det bli än mer intressant om vi vägde in andra parametrar som till exempel hur hushållens skulder ökat etc. Men då blir det snabbt för komplicerat, och slutsatserna som kan dras blir fler. Ju mer data vi väger in desto mer närmar vi oss just verkligheten och verkligheten är oändligt komplex.

  Många upplever idag att vårdköerna blivit längre, att skolan blivit stökigare och att klyftorna mellan rika och fattiga ökat. Det hjälper inte att visa att BNP ökar eller minskar. Verkligheten är vad den är alldeles oavsett.
  Jag förstår att det är jobbigt att behöva acceptera att det inte går så dåligt för Sverige som man skulle vilja.
  Det är ju så mycket roligare att vara missnöjd.
 • Äldre 7 dec 11:41
  #29
  +1
  Rataxes skrev 2015-12-07 11:35:31 följande:

  Det är busenkelt att dra upp BNP-siffrorna ännu mer.

  Höj skatterna ordentligt, ta massiva lån alt. tryck upp massor av pengar och köp upp allt man kommer över. Statens ökade ekonomiska aktivitet kommer visa sig starkt positiv i nästa kvartals BNP.


  Ett annat bombsäkert sätt att öka BNP är att ösa stora belopp ur de aldrig sinande tomma ladorna, ta upp stora lån, annonsera om skattehöjningar, och handla upp varor och tjänster hos Bert Karlsson, familjen Wallenberg, madrasstillverkare, tältmakare och andra entreprenörer i den glödheta invandringsbranschen.


  Men det är ännu oklart om det leder till högre välfärd hos undersåtarna.


  Precis!

  Ju fler som måste uppsöka sjukhus på grund av bilolyckor desto högre BNP och om Sverige lånar en massa pengar för att bekosta vård, boenden, skola och mat till migranter (varav en hel del kommer att få avslag om några år) så kommer vårt BNP att öka men skulden ska ju betalas. Vi vill äl inte bli nästa Grekland?
 • Äldre 7 dec 11:41
  #30
  themia skrev 2015-12-07 11:37:31 följande:
  Jag förstår att det är jobbigt att behöva acceptera att det inte går så dåligt för Sverige som man skulle vilja.
  Det är ju så mycket roligare att vara missnöjd.
  Har du läst rapporterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Det borde du göra.
 • Äldre 7 dec 13:00
  #32
  Yellow Cross skrev 2015-12-07 12:16:34 följande:
  Så om Finland fört Sveriges invandringspolitik och vice versa så hade tillväxten i Finland Ökat och den i Sverige minskat?
  Det är ditt påstående som får stå för dig.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
Svar på tråden En käftsmäll till undergångsprofeterna
Logga in
Bli medlem