• Fre 1 maj 2020 12:50
  431 visningar
  77 svar
  77
  431

  Vad menas med vänsterpropaganda?

  Förklara gärna för mig på ett pedagogiskt sätt ????

  Typ som att jag är en 5-åring...

  Vill gärna förstå ????

Svar på tråden Vad menas med vänsterpropaganda?
 • Fre 1 maj 2020 13:06
  #1

  På google hittar du en massa olika förklaringar.

 • Fre 1 maj 2020 14:41
  #2
  -2 +1

  Att propagera för något betyder att man tycker att det är bra och att man försöker få andra att också tycka det. I begreppet propaganda ingår ofta att man bara tar fram sådana uppgifter som gynnar det man själv tycker. Till exempel Sveriges stats TV som rapporterar om Trump men aldrig nämner den goda ekonomi som blev i USA.

  StatsTV är ett vedervärdigt vänsterorgan fullt med vänsterpropaganda så där kan du hitta exempel varje dag.

 • Fre 1 maj 2020 15:42
  #3
  +1

  Propaganda är snarast motsatsen till objektiv information. Det är att sprida en bild av omvärlden, samhället eller vad det nu rör sig om där man väljer ut just de saker som talar till ens egen fördel och motpartens nackdel. Ibland är det t.o.m. ren lögn inbakad i propaganda men det måste det inte vara, det kan räcka med att noga välja vad man talar om och vad man inte talar om.

  Vänsterpropaganda är givetvis sådan som propagerar för ett politiskt vänsterperspektiv, högerpropaganda samma sak fast för högersidan. Givet att vår journalistkår står långt till vänster om genomsnittet i samhället är därför vänsterpropaganda vanligare som begrepp, åtminstone i Sverige. Samtidigt är det väl värt att minnas att den verkligt effektiva propagandan är den du inte inser är just propaganda.

  Jag minns en (givetvis påhittad, men belysande) anekdot från kalla krigets dagar, när Sovjetunionen och dess samhällssystem stod mot USA och dess motsvarighet: Man höll en tävling mellan en sovjetisk och en amerikansk bil. När startskottet gick vrålade den amerikanska iväg, körde runt banan på nytt rekord och kom i mål innan den sovjetiska ens hade kommit halvvägs. Partiorganet Pravda (Sanning på ryska) rapporterade om saken:
  "I en internationell biltävling kom det ärorika sovjetiska bidraget på en hedrande andra plats. Den amerikansk bilen slutade näst sist"

  Det är ju helt sant.... och ändå inte. Det är en illustration till vad man kan göra genom att vinkla en berättelse. I Sovjetunionen hade staten full kontroll över alla medier. I Sverige får propaganda vara litet mer subtil för att fungera. Bäst fungerar den när du inte märker vinklingen alls. Att inse vad som INTE berättas i en artikel eller ett TV-program är en svår uppgift.

 • Bubble­hubble
  Fre 1 maj 2020 16:00
  #4
  -1
  Aftonbladet SVT DN osv osv = Vänsterprobaganda där favoriserar dom som tycker rätt medans dom övriga hatas . Hitler hade liknande taktik 
 • Fre 1 maj 2020 16:07
  #5

  från wikipedia

  "Propaganda (av latinets propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbetebefattning, position eller tjänst). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.


  Termen propaganda avser framför allt reklam och politiska kampanjer och budskap. Ordet har på svenska, liksom i de flesta västerländska kulturer, en starkt laddad innebörd, även om det ibland kan ses som ett positivt ord – som regel är propaganda ett positivt epitet bara under förutsättning att en person samtycker till innehållet i det meddelande som avses."

  Den tydligaste propagandan de senaste åren måste vara SDs bruna film om S

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/historiker-det-har-ar-forsatlig-propaganda

  "FELAKTIGHETER OCH FÖRENKLINGAR I FILMEN:


   

  • Aftonbladets artiklar på 1940-talet ges stort utrymme i filmen. Tidningen hade ingenting med Socialdemokraterna att göra innan LO köpte tidningen 1956. Tvärtom drev LO innan dess den nazi-kritiska tidningen Aftontidningen.


  •  Det rasbiologiska institutet i Uppsala grundades under en S-ledd regering 1922. Men beslutet var blocköverskridande med enighet över partigränserna.


  • Socialdemokraten Hinke Bergeren citeras i filmen med ett citat om hur ”småmord” kunde användas för att komma till makten. Men Bergegren ansågs redan då vara radikal och uteslöts ur Socialdemokraterna 1908.


  • Poeten Leon Larsson citeras vid åtminstone två tillfällen i filmen. Larsson var författare och partimedlem men långt ifrån en framstående socialdemokrat.


  • Sveriges S-ledda regering var blocköverskridande under hela andra världskriget. Att enbart beskylla S för de beslut som togs då blir missvisande.


  •  Utrikesminister Christian Günther var inte socialdemokrat. Han var en icke partiansluten minister i den blocköverskridande regeringen under andra världskriget.


  Källa: Jens Ljunggren, historieprofessor vid Stockholms Universitet."


  https://www.expressen.se/kultur/filmen-borjar-med-en-logn-och-blir-en-varning-for-sds-egen-politik/

  "i praktiken klarlägger ju filmen den nationella konservatismens egna historiska sammanhang, som skräckfilm. 


  Filmen börjar med en lögn. Den påstår att den här historien aldrig tidigare berättats.


  Men alla anklagelsepunkterna är uppenbart välkända. Enskilda socialdemokraters antisemitism i seklets början, det Rasbiologiska institutet, det judefientliga flyktingstoppet, eftergiftspolitiken och inskränkningarna av tryckfriheten under kriget, tvångssteriliseringarna, kariesexperimenten på Vipeholm. Allt har utretts av just de dagstidningar och kultursidor, bland de kulturradikala skribenter och forskare, som SD och Samtiden brukar håna."

  "Genom propagandistiska kommentarer frammanas slutsatsen att Socialdemokraterna först inspirerade till Förintelsen och sedan understödde den. Per-Albin Hansson blir Adolf Hitlers adjutant. Det är historieberättande på totalitär nivå.


  Ett återkommande verktyg är citat ur Aftonbladet från naziåren, underförstått en socialdemokratisk tidning. Men då var den klart höger — en föregångare till Samtiden — ägd av charlatanen Torsten Krueger och med pronazistisk hållning. Att använda Aftonbladet på det viset är en medveten lögn från Samtiden och filmens anonyma (!) upphovsmän.


  Under krigsåren hade landet inte heller en socialdemokratisk regering som övertydligt antyds, utan en samlingsregering. Utrikesminister Christian Günther var karriärdiplomat, inte socialdemokratisk politiker."

  https://nsd.se/nyheter/per-albin-hitlers-inspirator-nar-sd-skriver-historien-nm4891366.aspx

  "Partiet som Sverigedemokraterna vill skapa sin egen dokumentära bild av är Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna har insett att de inte kan förneka det som Nazityskland stod för, rasförföljelser och utrotningsläger. Filmen förtiger därför inte dessa brott mot mänskligheten. I stället lanserar Sverigedemokraterna ”fakta” som ska visa att de tyska nazisternas rastänkande inspirerades av den svenska socialdemokratin."

  "Dokumentären har fått underkänt av kända historiker, som skrivit gemensamma debattinlägg. Intellektuella har också på landets kultursidor pekat på historieförfalskning, rena faktafel.


  Vi trodde kanske att vi inte skulle tvingas återse figurer som Adolf Hitler, Benito Mussolini och Hermann Göring i nya mänskliga gestalter, att de var 1900-talets historiska parentes. Men nu har vi dem tillbaka i vår samtid, förklädda till demokratiskt valda ledare i några demokratier och på väg att avskaffa dessa demokratier.


  För denna nya generation högerextremister är propaganda fortfarande ett pålitligt verktyg. Det är svensk valrörelse och Sverigedemokraternas film har redan visats 413 338 gånger på Youtube.


  Goebbels skulle ha applåderat."


  En av de anmärkningsvärda saker som är värda att noteras är att SD i filmen framställer PAH som nazilakej,  samma PAH som Åkesson i debattartiklar och i sin bok släppt månaden tidigare framställs som en förebild och inspirationskälla.  Makabert är en för svagt uttryck.

  https://www.gp.se/ledare/sluta-f%C3%B6rvanska-historien-sd-1.15088965

  "Jimmie Åkesson, framhöll Per Albin Hanssons (Sveriges socialdemokratiske statsminister under andra världskriget) förträfflighet så sent som i en debattartikel på 1 maj (Aftonbladet 1/5). Åkesson återkommer också till Per-Albin Hansson flera gånger i sin egen bok Satis Polito. Samtidigt godkänner han en kampanj som utmålar Hansson som en nazistisk medlöpare. Hur går det ihop? Svaret är att det inte går ihop och att partiledningen inte verkar bry sig."

  Går det inte ihop? Eller går det ihop? Vilka sympatier har SD, för mig framstår det som uppenbart.

  Propaganda i dess grövsta form visas upp av SD - gång efter annan.

  Finns det något av samma kaliber i andra politiska ringhörnor?  Vänsterpropaganda, Högerpropaganda, grön propaganda, liberal propaganda?   

 • Fre 1 maj 2020 21:04
  #6

  Propaganda är att föra fram budskap eller en agenda om ett visst ämne.

  Exempelvis:SVT är lyriska när dom i aktuellt kan berätta att en barnfamilj får 300-500 kr mer p.g.a. höjt barnbidrag men missar berätta att regeringen samtidigt "rånat" samma familj på 1000 kr p.g.a. höjd fordonsskatt. SVT klär då nyheterna i bra dager och får det att framstå som något bra. SVT blir då ett propagandaorgan till regeringen. Det är en form av propaganda.

  Ett annat sätt att bedriva propaganda på är att selektivt välja bort information helt eller skala ner något som kan upplevas som positivt men som strider mot agendan.

  En annan sorts propaganda är att omformulera och använda nyspråk med positivt laddade ord för något som egentligen är dåligt. Exempelvis beskrivs IS-terrorister som IS-krigare. Terrorist är ett extremt negativt laddat ord, krigare är mer positivt.

  Ett annat sätt att bedriva propaganda på att beskriva problemformuleringar ur ett vänsterperspektiv där premissen och dagordningen är satt på förhand där sen eventuella motdebattörer får argumentera både mot en debattör och ett fastslaget narrativ.

  Exempelvis när det ska pratas om friskolor så är det alltid vinsterna som ska diskuteras vilket är en vänstervinkel. Det diskuteras sällan varför friskolor oftast kan uppvisa mycket bättre resultat vilket skulle vara en högervinkel. 

  Just vänsterpropagandan är en politisk strategi som användes flitigt av Maos kommunistiska diktatur som utövades genom ett kulturkrig. Det skickades ut affischer om lyckliga kinesiska familjer till kinesiska familjer på landsbygden där innehållet var att familjerna på affischerna var lyckliga för att dom var regimtrogna och tack vare det hade el och rinnande vatten. Man övertygade folk om den "rätta" vägen och byggde upp en illusion då familjerna som tog del av affischerna aldrig var i närheten av att bli som dom lyckliga familjerna på affischerna.  

 • Lör 2 maj 2020 00:07
  #7
  Rabarba skrev 2020-05-01 12:50:21 följande:
  Vad menas med vänsterpropaganda?
  Förklara gärna för mig på ett pedagogiskt sätt ????
  Padirac skrev 2020-05-01 16:07:15 följande:
  Den tydligaste propagandan de senaste åren måste vara SDs bruna film om S
  Så SD:s film om S var vänsterpropaganda, intressant.
 • Lör 2 maj 2020 00:25
  #8
  nattuw skrev 2020-05-02 00:07:15 följande:
  Så SD:s film om S var vänsterpropaganda, intressant.
  Ja, det måste vara intressant att ha en tro att SD är vänster

  Andra förstår säkert att exemplen SDs propaganda var för att belysa skillnaden mellan propaganda och tex PS.

  Men för all del - fortsätt vara intresserad, man vet aldrig vad man kan lära sigSolig
 • Lör 2 maj 2020 09:22
  #9
  -1 +1
  Konservativ skrev 2020-05-01 14:41:42 följande:

  Att propagera för något betyder att man tycker att det är bra och att man försöker få andra att också tycka det. I begreppet propaganda ingår ofta att man bara tar fram sådana uppgifter som gynnar det man själv tycker. Till exempel Sveriges stats TV som rapporterar om Trump men aldrig nämner den goda ekonomi som blev i USA.

  StatsTV är ett vedervärdigt vänsterorgan fullt med vänsterpropaganda så där kan du hitta exempel varje dag.


  Detta inlägg är ett bra exempel på propaganda som högerpopulistiska grupper använder sig av när de attackerar fri media.


   


   


  .


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • Lör 2 maj 2020 10:22
  #10
  KillBill skrev 2020-05-02 09:22:12 följande:

  Detta inlägg är ett bra exempel på propaganda som högerpopulistiska grupper använder sig av när de attackerar fri media.


  Och här ovanför har vi ett exempel på vänsterpropaganda. Alla åsikter som inte är godkända av partiet är högerpopulistisk.
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.
Svara i tråden...