Forum Förlossning - Gravid
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Sen avnavling – Barnets födslorätt (8:e tråden)

  Ons 23 sep 2009 03:24 Läst 80380 gånger Totalt 1015 svar
  Ons 23 sep 2009 03:24

  Under flera hundra år har nyfödda avnavlats för tidigt, och så sker fortfarande på flera sjukhus runt om i landet även om rekommendationer från 2008 förespråkar sen avnavling.
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10609
  Om navelsträngen klampas under de första 20 sekunderna räknas det som tidig avnavling.  Den nya rekommendationen är att barnet hålls under moderkakans nivå i 30 sekunder och avnavlas först efter 2-3 minuter för friska fullgångna barn och mellan 30 och 120 sekunder för för tidigt födda.  Om mamman lägger  barnet på bröstet direkt efter födseln går det dock inte miste om något blod eftersom blodet pulserar tills moderkakan är tömd, det tar bara lite längre tid.

  Att  vänta med att klampa navelsträngen tills den har slutat pulsera  innebär alltså att barnet får  det  blod   som finns i moderkakan (för fullgångna barn räknar man med ca 30 % av den totala blodmängden och för prematurer upp till 50%) . Detta blod innehåller viktiga stamceller, bland annat cancerbekämpande t-celler och annat  sjukdomsskydd.  Vid sen avnavling  slipper barnet även gå miste om den naturliga syretillförsel som moderkakan ger under de första kritiska minuterna i livet medan lungorna gör sig redo att börja andas. . Men om det avbryts abrupt  får lungornas en chockstart, vilket är både fysiskt och psykiskt smärtsamt för barnet , och lungorna har mycket svårt att ta upp syre innan det finns blodflöde i dem. , Dessutom krävs det blod för att  syret ska kunna transporteras till hjärnan och andra viktiga organ..

  Medtagna barn och barn som  föds för tidigt har ännu större behov av syretillförseln från navelsträngen och det blod som finns i moderkakan.. Men oftast  prioriteras att de här barnen avnavlas tidigt för att tas ut i akutrummet, istället för att låta dem ta del av det syrerika moderkaksblodet först. 
  Även om de är i behov av annan livsviktig vård ger varje extra sekund som navelsträngen är intakt tillgång till mer viktigt blod och syre. Och pH-provet, som de flesta förlossningskliniker vill ta för att få en kvalitetssäkring av vården, kan tas med  spruta från pulserande navelsträng, vilket man numera gör på de flesta sjukhus.

  Facebook-gruppen Leaving A Babie´s Umbilical Cord To Stop Pulsating (Delayed Cord Clamping)
  http://www.facebook.com/delayedcordclamping

  Facebook-gruppen Sen avnavling - Barnets födslorätt
  http://www.facebook.com/group.php?gid=98718282961
   


  Mer information och länkar hittar ni på de första sidorna i tråden..


  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2009-12-22 13:31
  Länk till nya tråden
  www.familjeliv.se/Forum-2-13/m49525723.html
 • Ons 23 sep 2009 03:30 #2

  Länken till 7:e tråden. www.familjeliv.se/Forum-2-13/m44999576-94.html

  Jag försökte klistra in hela trådpresentationen här men det funkade icke, så klicka på länken och läs informationen som står där.

 • Ons 23 sep 2009 03:41 #4

  Den här förlossningsplanen, skriven av Babblis på sid 47 i 5:e tråden, är så jättebra så den lägger jag nu ut igen.


   ALLMÄNT
  Vi vill under hela förlossningen ha information om vad som händer, spara inte på något även om det skulle vara något negativt. Fråga oss om allt, informera oss om allt! Tala om vad ni gör hela tiden. Vi vill gärna ha råd och tips om hur vi kan underlätta förlossningen. Skämta gärna även om XX vrålar av plågor, humor är en naturlig smärtlindring.

  SEN AVNAVLING
  SEN AVNAVLING!
  FÄRDIGPULSERAD SLAPP VIT NAVELSTRÄNG INNAN AVKLAMPNING MED PEANG. Om pH-prov behöver tas så får det göras på pulserande navelsträng.

  Normal vaginal födsel med välmående barn:
  Önskar få upp barnet på magen direkt och vill helst föda fram moderkakan naturligt utan medicinsk hjälp eller yttre påverkan. Livmodersammandragande får ges först efter att navelsträngen pulserat färdigt och barnet är avnavlat såvida inte jag håller på att förblöda. Inga ryck i navelsträngen eller hävningar på min mage.

  Vaginal födsel om barnet inte mår bra:
  Önskar att barnet hålls i lägre nivå än placenta i minst 30 sekunder medan navelsträngen mjölkas för att ge barnet så god syretillförsel som möjligt innan det eventuellt måste rusas iväg till nåt återupplivningsrum eller dyl. Samma önskemål angående efterbörden som när barnet mår bra.

  Vid snitt välmående barn:
  Samma önskan gällande sen avnavling som vid vaginal födsel.

  Vid snitt om barnet ej mår bra:
  Önskar samma avnavling som vid vaginal födsel om barnet inte mår bra – alltså hållas lägre än placenta i 30 sekunder med mjölkning av navelsträngen.

  SMÄRTLINDRNG
  Jag vill i möjligaste mån undvika medicinsk smärtlindring –bortsett lustgas. (Jag får ångra mig om jag vill!) Jag VILL HA – TENS, Vetekudde, Akupunktur, Lustgas.

  VÄRKSTIMULI
  VILL EJ ha stimulerande dropp om det inte är absolut nödvändigt. OM det ändå måste användas så vill vi ha konstant CTG-övervakning av barnet för att det ej skall riskera syrebrist. Om barnets hjärtljud går ner får ni avbryta värkstimuleringen och göra nåt annat, snitt eller vad som helst. Vill inte riskera att förlora ett barn till, då jag födde en dödfödd flicka i v 28 för snart 3 år sedan.
  Om jag får en paus mellan öppningsskede och utdrivningsskede så skall jag vila, det skall inte skyndas på med dropp eller annat.

  KLIPP/STYGN
  Vill gärna ha råd om hur jag kan minska risken för att spricka eller klippas. Vill helst inte sys men måste det sys så vill jag ha smärtlindring.

  BONDING
  Efter barnet är fött vill vi ha så mycket lugn och ro som möjligt för att hinna ta vara på den värdefulla första stunden. Torka barnet kan vi göra själva då vi är vana vid kletiga slemmiga kalvar i ladugården ; ). Mätning, vägning och dylikt som ändå inte är akut kan vänta till senare. Vi är tacksamma om ni finns avvaktande i bakgrunden ifall vi behöver rådfråga om något.

  Tack på förhand för all hjälp och respekt för våra önskemål!
  Mvh // XX & YY

 • Ons 23 sep 2009 03:45 #5

  Och här är ett till väldigt bra förlossningsbrev, skrivet av P Moudi:

  Min förlossningsplan

  Vi vill ha en lugn och harmonisk förlossning med så få inblandade personer som möjligt. Vi begär även att all inblandad personal känner till våra önskemål kring min förlossning, särskilt beträffande sen avnavling.

  Vi vill EJ att förlossningspersonalen föreslår eller pratar om smärtlindring, om jag inte själv inleder ett samtal kring smärtlindring. Jag önskar dock få uppmuntran om att använda pilatesbollen samt att på olika sätt vara i rörelse.

  Jag önskar spendera en stor del av den aktiva fasen i badkar, alternativt i duschen. Då vi uppehåller oss i förlossningsrummet önskar vi dämpad belysning, lugn och stillhet.

  Jag motsäger mig värkstimulerande dropp om det inte är absolut nödvändigt. Vid bruk av värkstimulerande dropp önskar vi konstant/mycket omfattande ctg-övervakning.

  Om jag får en paus mellan öppningsskede och utdrivningsskede så skall jag vila, förloppet skall inte skyndas på.

  Jag önskar att barnmorskan tillser att förlossningspassagen är ”inoljad”.
  Jag vill krysta i min egen takt och att barnmorskan förhåller sig tyst och passiv. Om barnmorskan måste vara mer aktiv vill vi veta varför.

  Vi vill ej att barnmorskan drar i barnets huvud för att påskynda framfödandet om så inte är strikt nödvändigt. Jag vill uppmuntras att själv ta emot mitt barn när det föds fram alternativt att min man får ta emot barnet.

  Så snart barnet är framfött vill jag ha barnet hud mot hud med en intakt och pulserande navelsträng. Avklampning får ej ske innan navelsträngen slutat pulsera. *

  Vi vill EJ att ni suger rent svalg och näsa om så inte är strikt nödvändigt. Vi vill torka av barnet själva.

  Vi vill att barnet ligger hos mig och att barnmorskan förhåller sig totalt tyst och passiv under barnets fem första minuter (från det att barnet är fött). Barnet ska därefter så långt det är möjligt ligga hos mig vid de undersökningar och iakttagelser som ska göras. Barnmorskan ska med mjuk och lågmäld röst berätta vad hon ämnar göra med barnet. Vägning och mätning kan vänta, helst ser vi att pappan får göra detta när vi känner att tiden är mogen. Dock önskar han hjälp och vägledning av en lågmäld barmorska/uska.

  För att få ett naturligt efterbördsskede:
  • vill jag att navelsträngen ej blir avklampad förrän den har slutat pulsera
  • slippa livmodersammandragande medel, om jag inte börjar blöda kraftigt
  • vill jag påminnas om att sitta upp i upprätt ställning (på huk eller på knä) för att tyngdkraften ska hjälpa till att föda fram moderkakan
  • vill jag föda fram moderkakan själv utan att barnmorskan påtalar att jag ska krysta

  Jag önskar ej bli störd i onödan under min vistelse på BB, jag vill i lugn och ro lära känna mitt barn och komma igång med amningen. Att kunna amma mitt barn är oerhört viktigt för mig. Jag hade inga som helst problem med att få igång en fin amning med mitt första barn och hoppas att det ska gå lika lätt med mitt andra barn.

  * Skulle barnet vara vid behov av HLR begär vi att barnet hålls under placentanivå samt att navelsträngen mjölkas på blod under 30 sekunder, för att barnet på så sätt ska få i sig så mycket blod som möjligt på kortast möjliga tid.

  Vid snitt välmående barn:
  Samma önskan gällande sen avnavling som vid vaginal födsel.

  Vid snitt om barnet ej mår bra:
  Önskar samma avnavling som vid vaginal födsel om barnet inte mår bra – alltså hållas lägre än placenta i 30 sekunder med mjölkning av navelsträngen.

  Petra Moudi

 • Ons 23 sep 2009 03:48 #6
  * Om ni blir nekade sen avnavling kan ni förutom att påminna om de nationella riktlinjerna hänvisa till Hälso- och sjukvårdslagen och WHO´s rekommendationer:

  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) säger:

  *Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

  *Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

  *Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patienten.

  *Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

  ”WHO Rekommendations for the Prevention of Post partum Haemorrhage. October 2006.page 15
  "Recommendation:
  Because of the benefits to the baby, the cord should not be clamped earlier than is necessary for applying cord traction in the active management of the third stage of labor. (weak recommendation, low quality evidence) For the sake of clarity, it is estimated that this will normally take around 3 minutes."
 • Ons 23 sep 2009 03:49 #7
  Eftersom det är vanligt att navelsträngen klipps av när den är virad runt barnets hals eller kropp har jag letat fram instruktioner om hur man kan rädda den istället för att klippa.

  a. Om navelsträngen är slak, lirka den över barnets huvud.
  b. Om den är för stram för att kunna glida över kroppen men inte sitter hårt runt halsen, lirka den över axlarna samtidigt som kroppen glider ut och låt barnet födas fram igenom navelsträngen
  c. Om navelsträngen är för stram för att kunna glida över axlarna, men ändå har lite kvar att ge, gör så här :

  1. Låt båda axlarna födas fram sakta utan att navelsträngen påverkas.

  2. Medan axlarna föds fram, vrid barnets huvud så att ansiktet trycks mot mammans ena lår.

  3. Håll barnets huvud mot mellangården medan kroppen föds fram i kullerbyttaställning.

  4. Vira bort navelsträngen

  Eftersom de här “kullerbyttabarnen” ofta är medtagna och har dålig färg är det viktigt att hålla dem lägre än moderkakan och mjölka navelsträngen, så att de så snabbt som möjligt får i sig blod och syre. De återhämtar sig då förstås snabbare och slipper (förhoppningsvis) navlas av och rusas ut till återupplivningsrummet, utan kan istället stanna kvar och vila ut hos mamma, hud mot hud.. (lämpligt att skriva in i förlossningsbrevet)
 • Ons 23 sep 2009 03:51 #8
  Ett tips man kan man ha nytta av om barnet har fastnat i utdrivningsskedet:
  Två personer på var sin sida om kvinnan trycker då ihop den övre delen av bäckenet för att öka utrymmet där barnet inte får plats.” ( Lisa Farbre, författare till Mamma pappa barn)
  Alla barnmorskor känner inte till den här tekniken, så det kan vara bra att tipsa om den i förlossningsbrevet.
 • Ons 23 sep 2009 03:52 #9
  Sammanfattat ur stycket om efterbördsskedet i Sheila Kitzingers bok Ditt barn på ditt sätt, om hur risken för blödning och kvarhållen moderkaka kan minskas:

  ”Blödningar uppstår när fingerlika utskott på moderns sida av moderkakan slits loss, men om den stöts ut snabbt kan livmodern dra ihop sig ordentligt och blodförlusten minimeras. Preparaten som används är effektiva och kan rädda liv om blödningen är kraftig, men att använda dem rutinmässigt har flera nackdelar, och det gäller även för tidig avnavling och dragning i navelsträngen.
  När man drar i navelsträngen går den ibland av. Och ibland händer det också att en del av moderkakan blir kvar om den inte har släppt helt. Om hela eller delar av moderkakan blir kvar i livmodern måste den tas ut för hand under narkos. Om den inte har lossnat händer det t.o.m. att livmodern vänds ut och in.
  Om du vill ha ett naturligt efterbördsskede ska du be om:

  -att få sitta upp i upprätt ställning (på huk eller på knä) för att tyngdkraften ska kunna hjälpa till att föda fram moderkakan
  -att slippa livmodersammandragande medel, om du inte börjar blöda kraftigt
  -att inte få navelsträngen avklampad förrän den har slutat pulsera
  -att få föda fram moderkakan själv utan att krysta” (här antar jag att Sheila menar att inte barnmorskan ska säga åt en att krysta, utan det ska man bara göra när/om man känner spontant att man vill krysta).”
 • Ons 23 sep 2009 03:53 #10
  Här kommer en text på engelska om lungfunktionen hos nyfödda, som jag inte klarar att översätta till svenska. Någon av de barnmorskor och förlossningsläkare i England, USA och Australien som jag mailväxlar med  har skrivit ihop det, men det är Judith Mercer som står för själv infon.
   
  Om någon som är duktig på engelska vill åta sig att översätta så vore det ju jättebussigt.

  “At birth as the baby is going through the pelvis some blood (about 66ml) backs up into the placenta (Peter Dunn 1966). It is believed that this helps by causing the placenta to be fully engorged as the baby emerges which in turn helps it stay attached to the uterine wall as the uterus changes shape from the loss of its contents as the baby exits the uterus.

  As the baby leaves the pelvis and the pressure is released on the vessels of the cord, a bolus of warm, ph balanced, highly oxygenated blood is forced through the fetal circulatory pathways into the baby’s lungs. The constricted capillary beds surrounding the alveoli dilate and expand, pulling them open and keeping them erect. This reduces the effort the baby needs to exert in order to breathe and expand the alveoli on her own. Also this dilation in the extracellular matrix of the capillaries supports continued alveolar erection. As the capillaries dilate the osmotic pressure within the alveoli and capillaries adjusts as fluids shift from inside the alveoli to the capillary beds. Judith Mercer CNM believes that this alveolar expansion often begins before the baby is born—thus the baby we sometimes see whose head is pink and making vocal sounds before the body is born. 
  It takes about 45ml to fully dilate the capillary beds of the lungs.”
 • Ons 23 sep 2009 03:54 #11
  Tvillingfödsel

  Om tvillingarna delar moderkaka ska man se till att hålla dem i samma nivå så snart tvilling 1 är född. Om den ena barnet, inne i magen eller utanför,  befinner sig i lägre nivå  rinner för mycket blod ner till henne/honom och syskonet  får då för lite.

  Har de varsin placenta gör man som vanligt.
 • Ons 23 sep 2009 03:55 #12
  Nyföddhetsgulsot

  Det finns ings studier som visar att sen avnavling ökar risken för behandlingskrävande gulsot, vilket förlossningspersonal har trott under massor med år, och många tror så än i dag och vill därför navla av tidigt.

  Så här skriver den australiska obstetriken Sarah J Buckley om nyföddhetsgulsot i tidningen Bellybelly
  www.bellybelly.com.au/articles/birth/natural-...

  (här har jag fått hjälp av Cyberdansken med översättningen )

  ”Gulsot är nästan säkert förekommande när ett nyfött barn får sin fulla blodkvot, och det orsakas av nedbrytningen av detta normala blodöverskott för att producera bilirubin, det pigment som förorsakar det gula utseende hos ett barn med nyföddhetsgulsot. Det finns dock inga bevis på att detta skulle ge negativa effekter på barnet. (Morley 1998). En doktorand har föreslagit att gulsot, som finns hos nästan alla människobarn till en viss grad, och som oftast förlängs via amning, kanske istället är nyttig för barnet på grund av bilirubinets anti-oxidanta egenskaper. (Gartner 1998) ”
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Svara i tråden...

Innehåll