Inlägg från: KillBill |Visa alla inlägg
 • KillBill

  Har du förtroende för regeringen?

  Kung Markatta skrev 2016-03-13 23:06:36 följande:

  I den artikel från Sveriges Radio som Kill Bill hänvisade till, och som i sin tur analyserade SvD-artikeln, användes följande rubrik:

  Relativt osann nyhet om våld på flyktingmottagningar

  Vad sägs om att skriva en artikel som kritiserar SVT för det som Sara lyfter fram som missvisande om syriers utbildningsnivå och använda den här rubriken:

  Relativt osann nyhet om högutbildade syrier

  OK för Bill?


  Käre Kung Markatta,

  SVT inslaget om Syriernas utbildningsnivå sändes för 9 månader sedan och verkar ha satt mycket djupa spår i dig. Jag föreslår att du försöker att släppa programmet och går vidare med ditt liv. Jag har i alla fall ingen lust att diskutera detta TV inslag i all oändlighet.
 • KillBill
  Kung Markatta skrev 2016-03-14 10:37:29 följande:

  Inte särskilt sakligt inlägg där, Bill.

  Om vi ska återgå till trådens ämne så rapporterade idag Röda korset och Amnesty att de saknar förtroende för regeringen efter Löfvens och Fridolins förslag om att Sverige ska ha EU:s strängaste invandringsregler:

  www.svd.se/sveriges-nya-anhorigregler-tuffast-i-eu/om/svenskt-flyktingmottagande

  Röda korsets generalsekreterare:

  - Det känns som ett ogenomtänkt hafsverk. Det finns inga konsekvensbeskrivningar, ingen evidens kring analysen och rena felaktigheter, till exempel vilket ansvar Sverige tar för asylsökande i relationen till andra länder, säger hon och tillägger:

  - Vi är verkligen djupt oroade över hela förslaget. Detta riskerar att bryta mot Sveriges folkrättsliga principer och får stora humanitära konsekvenser. Det handlar om liv och död.

  Amnesty:

  - Om de nu föreslagna åtgärderna blir lag kommer det att leda till ytterligare stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller på flykten. Dessutom riskerar lagen att, i en förlängning, och i kombination med andra EU-gemensamma åtgärder, leda till att Sverige bryter mot sina flyktingrättsliga och folkrättsliga förpliktelser.


  Vad tycker du själv om att regeringen föreslår EUs strängaste invandringsregler?

  Är regeringens förslag rimligt sett till de stora antalet flyktingar som sökte sig till Sverige under hösten 2015 (och det faktum att andra EU länders visar ovilja att ta emot flyktingar) eller har regeringen tagit i för mycket?
 • KillBill
  Flash Gordon skrev 2016-03-14 19:02:33 följande:
  Jaha, den låg inne i tråden redan.

  .
  Ja, förtroende handlar mycket om hur man framstår och hur man framställer sig.

  Det handlar alltså i detta fall om en sjuttiotalist (Generation X) med rötterna i det engelskspråkiga Gambia som nätt och jämt staplar sig genom en intervju med CNN på usel svängelska.

  Det är alltså inte 50-talisten och landsbygdsministern Sven Erik Bucht som har sådana grava problem med den mest elementära engelska utan någon som man trots allt förväntat sig skulle vara bra mycket mer internationellt gångbar.

  .
  Nä det ger inger inget förtroende. 
  Annat är det när engelsk TV intervjuar en tvättäkta sverigedemokrat. Jag varnar er, roligare än så här blir det sällan i TV! • KillBill
  Tom Araya skrev 2016-03-14 20:55:29 följande:
  Fast om våldet i samband med flyktingboenden ökat så är det väl en sanning att säga/skriva det istället för att försöka få det att låta som motsatsen för att det inte ökat proportionerligt i förhållande till ökningen av antalet flyktingar.

  SD har ökat ca 6 ggr de senaste 10 åren och det är inte osannolikt att att det idag är 6 ggr vanligare att någon som brukar våld röstar på SD än vad det var 2006.

  Med din logik skulle det vara korrekt att påstå att det skett en dramatisk ökning av våld bland Sverigedemokrater medan våld bland människor som röstar på Alliansen eller de Rödgröna minskar. Det skulle tom vara sant eller hur?
 • KillBill
  Tom Araya skrev 2016-03-14 21:18:38 följande:
  Man använder fakta på det vis man vill att det ska framstå som...

  I den "anti-rasistiska" informationskampanjen använder man helst inte siffror om brott som står i relation till antal flyktingar/immigranter/svenskar, men undantag kan göras om det passar ens syften.
  Vad är det för anti-rasistisk informationskampanj som du pratar om? Kan du ge exempel på när denna kampanj inte har använt siffror som står i relation till antal flyktingar/emigranter/svenskar?
 • KillBill
  Tom Araya skrev 2016-03-14 22:29:25 följande:

  Det saknas en del väsentliga faktorer och förklaringar innan jag kan gå in på själva frågan och försöka besvara den.

  -Vad är ditt uttryck "osannolikt" baserat på (understruket och fetstilad i din text ovan)?

  -Vad omfattar din definition av Sverigedemokrater, röstande eller medlemmar?

  -Finns det någon statistik till stöd?

  Ska man försöka granska, analysera och dra slutsatser från sådan statistik måste man även ha med faktorer som att personer kan börja eller sluta begå våldsbrott samt att olika personer kan ha olika grad av våldsbenägenhet och hur det då skulle inverka på siffrorna om vilka sidor i politiska åsikter som hyser fler eller färre kriminella.
  Exempel: Om Sven som begått två våldsbrott i sitt liv byter från mp till sd, samtidigt som Åke som begått 13 våldsbrott byter från sd till mp, hur har det då påverkat statistiken om våldsbrott hos respektive partis anhängare?


  Hmm, tydligen blev det för abstrakt. Därför tar jag ett exempel från verkligheten

  År 2010 hade SD 20 riksdagsmän varav 2 st förekom i brottsstatistiken. Efter 2014 års val har SD 49 st riksdagsmän varav 5 st förekommer i brottsstatistiken.
  Källa: www.aftonbladet.se/nyheter/article19535807.ab

  Sett till att SD har många fler riksdagsledamöter efter 2014 års val än efter 2010 års val så avviker inte andelen dömda Sverigedemokratiska riksdagsledamöter från från den nivå som gällde tidigare.

  Med din logik så har vi emellertid en kraftig ökning av kriminella riksdagsmän inom SD? Du menar vidare att det är mer sant att peka på den kraftiga ökningen av antalet kriminella Sverigedemokrater i riksdagen än att försöka få det att låta som motsatsen (genom att peka på antal dömda Sverigedemokrater bara följer den kraftiga ökningen av sverigedemokratiska riksdagsmän).
 • KillBill
  Tom Araya skrev 2016-03-15 00:52:49 följande:
  Detta förutsätter dock att personerna ifråga är att beteckna som kriminella, vilket jag inte anser att man är per automatik för att man någon gång blivit lagförd för att ha brutit mot någon lag.
  Om så ändå är fallet och det du påstår stämmer tycker jag det är helt i sin ordning att uttrycka om utvecklingen som att antalet kriminella ökar i SD eftersom så är fallet enligt de fakta du framställer. 
  Om folk inte vet skillnaden på antal och andel så är det deras läsförståelse det är fel på.

  När det gäller nyheten om hot och våld på asylboenden visar det sig att antalet hot och våld på asylboenden i relation till antal boenden har minskat något. Dessutom så det, sett till brottsstatistiken mindre vanligt med våld på asylboenden än vad det är i samhället i övrigt.

  Enligt brås statistik så skedde i Sverige 2015, 1 109 våldsbrott per 100 000 innevånare.
  statistik.bra.se/solwebb/action/index

  På svenska asylboenden inträffade, enligt SVD, 420 incidenter med våld och hot vilket ger 263 incidenter med våld och hot per 100 000 inivider (om vi antar att det fanns 160 000 personer på asylboenden i fjol)

  Du anser att media under dessa förutsättningar bör fokusera på att det har skett en kraftig ökning av hot och våld på asylboenden jag anser motsatsen. Jag tror tyvärr inte att vi kommer så mycket längre i denna fråga.
 • KillBill
  Flash Gordon skrev 2016-03-15 06:12:37 följande:
  Någon åsikt om tråden ämne "Har du förtroende för regeringen?" med anledning av minsterns försök till intervju på utländska?
  Jag skulle säga att det är status quo. Förtroendet hos dem som gillar regeringen liksom dem som ogillar regeringen är oförändrat efter denna ontervju.
 • KillBill
  Flash Gordon skrev 2016-03-15 06:12:37 följande:
  Någon åsikt om tråden ämne "Har du förtroende för regeringen?" med anledning av minsterns försök till intervju på utländska?
  Det finns många svenska politiker som har problem med engelska men det förändrar i sig inte mitt förtroende för dessa politiker.

  Här är ett exempel på en politiker som behöver jobba på engelskan. • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-15 13:40:28 följande:
  Kan du länka till din källa. Jag har helt andra uppgifter från Tino Sanandaji. Och han använder alltid pålitliga statistiska källor:

  SVD: "Polisen släpper asylbrottssiffror. Den nationella särskilda polisinsatsen Alma är avvecklad och nu offentliggörs siffror polisen anklagats för att mörka. De visar misshandelsfall, hot och självmordsförsök. När omkring 56 000 personer delar på utrymmet på landets omkring 420 tillfälliga asylboenden sker främst anmälningar av misshandel samt hot och ofredanden. Under den period som polisen nu granskat manuellt (11 november 2015 till 31 januari 2016) anmäldes 831 misshandelsfall på asylboenden samt 484 fall av hot och ofredanden. ? Vad kan man förvänta sig? Det här är människor som varit med om extrema upplevelser och som nu lever under extrema förhållanden, säger kriminologen Jerzy Sarnecki"

  Wow. 831 anmälda misshandel på mindre än tre månader av motsvarande dryga en halv procent av de som vistas i Sverige.
  Förra året anmäldes preliminärt 84589 misshandel enligt Brå. Om siffrorna stämmer har anmälda misshandel per person i flyktingboenden varit 7-8 gånger högre än rikssnittet.

  Nu när Polisen släppt riktig brottsstatistik kan vi konstatera att DN ljög när de på basis av händelserapporter i STORM (ofta inte brott) påstod att asylsökande inte är överrepresenterade i brott "Ett fåtal brott i Sverige kopplas till flyktingar...Om man ser till det stora kollektivet så motsvarar siffrorna normalbilden för polisens ingripanden"

  Jerzy Sarnecki menar nu att det är självklart att asylsökande begår fler brott. Varför talade krimiologerna inte om det innan? DN:

  "Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, menar att de siffror DN har tagit fram ger en annan bild av de asylsökandes brottslighet än vad som kommit fram i media. ? Med tanke på den enorma uppmärksamhet som brottsligheten bland nyanlända har fått under det senaste halvåret så låter en procent som ganska lite. Det betyder att 99 procent av det som polisen gör inte kan kopplas till nyanlända, säger han"

  Så är det även med misshandel, ungefär en procent av förra årets anmälda misshandel var i dessa asylboenden. Men givet att det bara är för knappt tre månader och motsvarande dryga halv procent av befolkningen är det en överrepresentation på flera hundra procent..
  Jag utgick ifrån SVDs artikel där tidningen hävdade att  hot och våld på Migrationsverket ökar kraftigt.  www.svd.se/hot-och-vald-i-migrationsverkets-lokaler-okar

  Jag är medveten om att det inte fanns 160 000 flyktingar på asylboenden hela året men å andra sidan så är antalet rapporterade fall av hot, våld och trakasserier långt under samhället i övrigt.
   
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?