Inlägg från: KillBill |Visa alla inlägg
 • KillBill

  Har du förtroende för regeringen?

  SmalaSara skrev 2016-03-12 12:07:11 följande:
  Skulle du få mer förtroende om de plockade bort Dan Eliasson?

  Enligt mina "källor" så är han endast tillsatt för att genomföra den här illa omtyckta omorganisationen. Sen kommer han att lämna posten.

  Skulle du ha mer förtroende om regeringen ombildades till bara S? Och man kanske bytte ut några av de minst omtyckta ministrarna?
  Den illa omtyckta omorganisationen av polisen beslutades för övrigt av den tidigare Alliansledda regeringen.
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-12 12:56:04 följande:
  Ja?
  Det var ett tillägg och inte någon invändning mot vad du skrev.
  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill

  Hittade detta på Twitter idag. Jag tror att det är på sin plats att balansera bilden över hur det är ställt inom den svenska polisen idag. 


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  FDFMGA skrev 2016-03-12 13:28:38 följande:
  Ja,  det är mig en källa till ständigt återkommande nöje och löje att skrikhögern och SD-aktivisterna i så stor utsträckning postar länkar urskiljningslöst.

  Jag gissar att många samlar och byter länkar där det är antalet länkar som blir ett mått på hur politiskt inkorrekt man är medan länkarnas eventuella innehåll och relevansområde saknar betydelse.

  Det förvånar mig inte alls att en länk till en artikel som handlar om att MP år 2013 krävde att alliansregeringen skulle sparka en moderat styrelseordförande för Arbetsförmedlingen postas i en tråd som handlar om förtroendet för vår nuvarande regering.

  Det händer ju numer att tidningar måste sätta upp en "OBS-skylt" för artiklar som ligger på nätet och förklara att artikeln är typ fem år gammal efter att någon figur upptäckt artikeln och "samlar"-folket rusar dit för att uppröras och byta och samla länkar.

  Stämmorna i den här klagokören är sällan så tonsäkra som de inbillar sig varaSkrattande

  Ett annat problem i dagens debatt är att allt som media skriver inte stämmer eller så vinklas nyheterna. Jag lyssnade på radioprogrammet Medierna i morse och de hade ett intressant inslag om en artikel som SVD har publicerat.  t.sr.se/24V3F3J  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-12 14:54:21 följande:
  Har du läst artikeln i SvD?

  Jag undrar om medierna gjort det heller faktiskt då det uttryckligen står i SvD att ökningen beror på ökat antal asylsökande och antal handläggare.

  Märklig kritik

  Självklart har jag läst artikeln och jag tycker inte att kritiken är märklig. Rubriken i kombination med visst innehåll ger sken av att hot och våld på Migrationsverket ökar kraftigt vilket inte är sant om man sätter antalet hot och våld i relation till antalet asylsökande.


  Det förväntade skulle vara att antalet hot och våld ökar linjärt med ökningen av antalet asylansökande men nu visar det sig att antalet fall av hot och våld inte ökat lika mycket som antalet asylansökanden. Då tycker jag att man leder läsaren fel genom att pratat om kraftiga ökningar. 


  Läser man vidare i artikeln kan man läsa om att Migrationsverket under hösten inte hann utbilda de nya medarbetarna i hur man förhindrar att en hotfull eller våldsam situation inträffar man kan också läsa om att trångboddheten och långa handläggningstider som kan trigga personer att bli aggressiva eller hotfulla. Man får intrycket att brist på utbildning, trångboddhet och långa handläggningstider skulle vara förklaringar till ökningarna vilket inte stämmer då ökningarna enbart verkar bero på av att det idag finns fler asylansökanden och asylboenden än tidigare.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-12 23:43:22 följande:
  Få intrycket? Ger sken av?

  Ja, men man får ju läsa det som faktiskt står. Det står klart och tydligt att det är absoluta tal man talar om - inte procent av antalet asylsökande eller så.
  Tja då tycker vi helt enkelt olika.

  Det skulle ända vara intressant att få din reflektion på avsnittet i artikeln som nämner att Migrationsverkets inte hunnit utbilda all personal i hur man förhindrar att en hotfull eller våldsam situation inträffar. Tror du inte att det finns en risk att läsaren kopplar ihop denna information med rubriken som nämner kraftiga ökningar av just hot och våld?
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-13 12:18:28 följande:
  Möjligen kan man tolka rubriksättningen fel. Men i övrigt?

  Det är tydligt redan i början av artikeln att det är det höga antalet asylsökande som gjort att det blivit fler incidenter. Och att trångboddhet gjort incidenterna allvarligare. Hur kan det missförstås?

  Det med utbildningen hör väl inte till saken på samma sätt egentligen, mer än att det höga trycket gjort attvotillräckligt att utbildad personal fått jobba. Men i sammanhanget så borde det inte missförstås.

  Jag tycker det blir väldigt märkligt med tanke på att du försvarade SVT:s artikel om syriers utbildning med näbbar och klor i tråden om public service. Där gav man ju verkligen sken av något som inte stämde; de hade ändrat en vedertagen definition av högutbildad för att ge sken av att syrier har hög utbildning. Då tyckte du att det var helt ok. Eftersom det stod längst ner någonstans vilken definition de använt.

  Tänk om SvD ändrat definitionen av hot så att det såg ut som att det ökat procentuellt. Vad hade du sagt då?

  Nej. Det är uppenbart att du är ideologiskt driven i den här frågan.

  Jag det var framförallt rubriken som radioprogrammet Medierna hade synpunkter på. Sedan tycker jag som sagt att det finns en del uppgifter i brödtexten också leder läsaren fel. Om du går tillbaka till någon av trådarna om syriers utbildning (minns inte vilken) så finner du att jag tycker att SVT gjort fel som ändrat definitionen av högutbildad.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-13 13:41:19 följande:
  Menar du att du inte är ideologiskt driven? Bara allmänt kritisk till olika rubriksättningen då och då? :)
  Jag gissar att du aldrig någonsin skulle ta upp en artikel som "ger sken" av något som är positivt visavi invandring och klaga på rubriksättningen.

  När det gäller artikeln om SVT så inledde du med att skriva saker som "man kan ha synpunkter på" och "de har angett definitionen i artikeln". Efter att jag argumenterat mot dig vad gäller denna definitionen så skrev du slutligen att de kunde använt den vedertagna. Inte riktigt i samma stil alltså, som dina klagomål på SvD:s artikel vars "sken" av något annat, är avsevärt mindre. De har trots allt inte ändrat några definitioner.
  Jag har inte kommenterat ditt påstående om att jag skulle vara ideologiskt driven. De allra flesta är ideologiskt drivna och jag är väl precis som du ideologiskt driven.

   


  Om jag har skrivit att jag tycker att SVT kunde ha använt den vedertagna definitionen av högutbildad så menar jag just det. 


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-13 14:48:45 följande:
  I inlägg 1415 skriver du om att media skriver saker som "inte stämmer" eller är "vinklat" och tar upp artikeln i SVD som exempel.

  Du menar alltså att svd:s artikel är vinklad (?) (Alternativt att innehållet inte stämmer, men det finns ju inga faktafel)

  Om SvD:s artikel ska anses vara vinklad så måste väl även SVT:s vara det?

  Det ger du dock inte uttryck för i Diskussionen om public service. Du försvarar länge den artikeln och verkar mest tycka att definitionen är en obetydlig detalj. Anser du att även SVT:s artikel är vinklad?

  Jag anser att SVD  med sin rubriksättning i kombination med delar av brödtexten målar upp en felaktig bild. 


  Faktum är att hot och våld INTE har ökat lika mycket som antal människor som bor på asylboenden har ökat och då är blir det missvisande att tala om kraftiga ökningar.


  Det är som att jag skulle jämföra antal brott i Island med antal brott i Sverige utan att ta hänsyn till att vi är flera gånger fler människor i Sverige och sedan förmedla slutsatsen att det begås många fler brott i Sverige än på Island. Ingen skulle tycka att det skulle vara acceptabel slutsats även om det säkert är sant att antal brott i absoluta tal är större i Sverige än på Island.


   


  Det är möjligt att det inte finns något egentligt faktafel i SVDs artikel och jag vet inte om SVD har vinklat artikeln men rubriken och delar av texten är i alla fall missvisande.


   


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
 • KillBill
  SmalaSara skrev 2016-03-13 16:11:33 följande:
  Ja, ja du har dragit det här med SvD:s artikel några ggr nu. Men jag frågade om du ansåg att samma saker gällde SVT:s artikel om "högutbildade syrier". Var den rubriken också missvisande? Målade den artikeln upp en bild som inte riktigt stämmer?
  Eftersom SVT använde en annan definition av högutbildad än den gängse så kan det leda läsaren fel och vara missvisande.
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?