Inlägg från: nihka |Visa alla inlägg
 • nihka

  Har du förtroende för regeringen?

  Aqt skrev 2015-05-19 06:33:24 följande:
  Tycker du att en kvotflykting är "superdyr"?

  Hur resonerar du nu?

  Att utreda hundratusentals flyktingar genom migrationsverket är i såfall dyrt.
  Kvotflykting - en riktig gräddfil. Detta vill SD satsa när man säger vilja hjälpa så många som möjligt för en viss summa pengar:

  Först presenterar UNHCR  de flyktingar som behöver vidarebosättas, genom att skicka över personakter med dokumentation om varje enskild flykting till Migrationsverket och en bedömning görs.
  Migrationsverket gör också särskilda resor för att intervjua personer som UNHCR föreslagit för uttagning på den svenska flyktingkvoten.
  Efter ett beslut om uppehållstillstånd tar det i allmänhet 2?3 månader att förbereda resan till Sverige. Sedan ordnas pass, flygbiljetter, utresetillstånd mm, Sverige står för alla kostnader i samband med resan.
  Flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention kan beviljas medborgarskap efter fyra år medan det för andra skyddsbehövande normalt tar minst fem år. Make/maka och barn till personer med flyktingstatus kan få resebidrag för att kunna återförenas.

  http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyktingkvoten/Fragor-och-svar-om-kvotflyktingar.html

  En vanlig flykting får ta sig hit själv, betala för sin egen resa och får inget resebidrag för att ta hit anhöriga, plus att de får vänta den vanliga tiden innan de kan bli svenska medborgare.
 • nihka
  Aqt skrev 2015-05-19 17:31:30 följande:
  Har du inget annat än järnrörshistorier att komma med i den migrationspolitiska debatten?
  Jag kan inte hjälpa att SDs egen järnrörsEkeroth skriver riksdagsmotioner om att Sverige ska bygga interneringsläger vid gränsen för att låsa in flyktingfamiljerna som vill söka asyl i Sverige. Tycker du inte jag ska nämna det eller?
 • nihka
  Sensitiveguy skrev 2015-05-19 19:55:40 följande:
  Är inte SD för kvotflyktingar?
  Jo, SD vill ta emot enbart kvotflyktingar som kostar mest per person samtidigt som de ivrar att man ska hjälpa så många som möjligt för en viss summa pengar.

  Jag tycker systemet med kvotflyktingar är ett jättebra komplement till övriga hjälpinsatser här och på plats, men jag inbillar mig inte att det är mest hjälp till flest personer för en bestämd avsatt summa utan att man behöver erbjuda olika typer av hjälp.
 • nihka
  Sensitiveguy skrev 2015-05-19 20:48:36 följande:
  Du röstar på SD för att du anser att man kan sätta prislappar på människoliv.
  Stämmer nog. En del vill bara rädda dem med minst prislapp samt de med den allra, allra största. Om man gillar det konceptet ska man absolut rösta på SD. Vill man sedan att alla som kommer hit ska strippas på sin bakgrund för vara välkomna har man träffat riktigt rätt med SD.


 • nihka
  themia skrev 2015-05-19 22:24:34 följande:
  Det finns ingen anledning till förbarmande mot sådana.
  Nej, det är skillnad på åtgärder som är riktade till att förhindra ungdomar från att nyrekryteras, men har man slagit fast att någon har deltagit i strider under IS ska personen åtalas.

 • nihka
  Aqt skrev 2015-05-20 08:16:10 följande:
  Att vända på resonemanget och prata om hur många utanförskapsområden det inte finns är inte seriöst. Det bor faktiskt mer än 500000 människor i dessa segregerade områden.

  Om man diskuterar problem med arbetslösheten, ska man nonchalera det och säga att ca 75 % av ungdomarna inte är arbetslösa och att det därmed är ok?

  Mycket konstigt sätt att resonera.

  Apropå arbetslöshet, vad anser du om det tragiska faktumet att efter 10 år är hälften av alla flyktingar arbetslösa och bidragsberoende p.g.a språk och integrationssvårigheter?

  Jag ställde frågan förut, men fick ingen respons.

  www.tino.us/2014/06/skrona-att-invandrare-kommer-i-arbete-efter-sju-ar-efter-sju-ar-jobbar-halften/

  mobil.dn.se/nyheter/sverige/tio-ar-senare-har-varannan-mindre-an-13-000-i-manaden-1/
  När du kommer med siffror som inte stämmer ger jag de rätta siffrorna och källhänvisar. Fel på det?

  Angående vilka som bor i dessa områden:

  Ungefär hälften av alla som vid det senaste granskningstillfället bodde i ett utanförskapsområde var födda i Sverige. Ungefär 18% var födda i ett europeiskt land och lite färre än 32% var födda utanför Europa."

  Sedan får man hålla sig lite kritisk till Folkpartiets siffror och urvalskriterier, väldigt många områden är inte med. Det är överhuvud taget vanskligt att kommentera något utan att först ha djupdykt i rapporten.

  Jag tycker det är fantastiskt att hälften har fått jobb och att kurvan hela tiden pekar uppåt, men att vi kan sikta högre där med språkstudier och integrering. SD vill ju inte ha integrering alls så de kommer inte att vara till någon hjälp där.

  Jag tycker du har ett konstigt sätt att resonera när du säger saker och sedan låtsas att jag sagt dem och sedan säger att det är ett konstigt sätt att resonera.
 • nihka
  Aqt skrev 2015-05-20 22:28:46 följande:
  Att bara hälften av alla flyktingar har arbete efter 10 år i Sverige är väl inte positivt, det är katastrof.
  Som sagt, jag tycker det är fantastiskt att hälften har fått jobb och att kurvan hela tiden pekar uppåt, men att vi kan sikta högre där med språkstudier och integrering. SD vill ju inte ha integrering alls så de kommer inte att vara till någon hjälp där.
 • nihka
  Aqt skrev 2015-05-20 22:34:05 följande:

  Är det också "fel siffror" att 87 % av invånarna i t.ex utanförskapsområdet Husby utanför Stockholm är av utomeuropeisk härkomst och 50 % av barnen går utgrundskolan utan godkända betyg för gymnasiekompetens?

  Återigen; det finns nästan 200 sådana områden och visst finns det en del svenskar där också, men i huvudsak klumpas invandrare ihop där.

  Tyvärr!!

  Det blir inte bättre om man inte vill se verkligheten.


  50% går ut med godkända betyg redan vid 16-års ålder. Fantastiskt! Vet du hur statistiken ser ut några år senare?  Den som anländer till Sverige vid exempelvis 14-årsålder har ju knappast godkända betyg i svenska för grundskolan vid 16-års ålder. Det tar ju ett par år ytterligare.
 • nihka

  Återigen; det finns nästan 200 sådana områden och visst finns det en del svenskar där också, men i huvudsak klumpas invandrare ihop där.


  Jag strök det som är felaktigt. Jag har källhänvisat till de riktiga siffrona.

 • nihka
  felix le chat skrev 2015-05-20 23:41:05 följande:
  Ja du kan ju studera regerinskansliets framtidskommisons rapport och
  SCB siffor över antalet sysselsatta somalier i gruppen män  20-64 år.
  24 % har " sysselsättning"  dvs inte jobb med lön utan har någon form av
  dagverksamhet. 
  gruppen somaliska kvinnor 20-64 år vill jag inte ens nämna i % av risken att bli
  anmäld för förtal fast det är scb material.
  Bland somalier är siffrorna verkligen låga och precis som du säger mest så för kvinnor. Det är problematiskt. Nej, det är inte förtal såtillvida att du inte börjar spekulera i orsaker och hamnar i SD-retorik.
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?