• Äldre 19 jan 07:50
  493525 visningar
  6350 svar
  6350
  493525

  Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?

  Svaren hade nog blivit tydligare om de hade delats upp efter egen politisk uppfattning. Jag misstänker att det är en mycket klar övervikt av vänstersympatisörer bland dem som anser att public service är opartiska.

 • Äldre 19 jan 14:15
  #80
  boomstar skrev 2016-01-19 13:18:28 följande:
  Problemet är väl att de som skriker allra högst om public service opartiskhet i huvudsak är sverigedemokrater. Som anser sig själva vara mittenväljare som vill ha förändring. Medans sd i själva verket kanske är allra längst ut på högerkanten och ett konservativt parti som inte vill förändra samhället annat än stoppa invandring.
  Så många av sd-röstarna skulle antaligen inte ens själva erkänna sig som höger.
  Det är möjligt att bevakningen av (sd) och (v) extra tydligt åskådliggör att public service definitivt inte är opartiska men vad jag tänkte på var nog snarare hur borgerliga väljare i allmänhet och rödgröna i allmänhet ser på det hela.

  Även om man räknar bort (sd)-sympatisörer känner jag mig rätt övertygad om att det vore en klar vänsterövervikt bland dem som anser att SR/SVT är opartiska. Synd att det inte finns någon opinionsundersökning som kan ge klart besked - eller gör det det?
 • Äldre 24 jan 13:32
  #84
  FDFMGA skrev 2016-01-24 10:20:33 följande:
  Fast är det inte din politiska position som lite gammeldags moderatväljare som färgar ditt omdöme.

  Enligt Förtroendebarometern finns det inget som vi svenskar har så stort förtroende för som SR, därefter kommer universitet/högskolor med SVT på tredje plats.

  Det är bra av två skäl, dels är det bra att misstron inte är så utbredd och dels är det skönt att det inte är så många som anammat den naiva tolkningen att journalister är vänstervridna och att medierna därför också är vänstervridna.
  Det är ingen motsägelse. SR/SVT påstår sig vra opartiska och många, särskilt de som inte är så väldigt politiskt intresserade, vill gärna tro på det.

  Att journalister står långt till vänster relativt allmän opinion och så har gjort i åtminstone 40 år nu är ingen åsikt eller tolkning utan ett faktum. Givetvis påverkar det mediarapporteringen.
 • Äldre 24 jan 19:57
  #91
  FDFMGA skrev 2016-01-24 13:53:01 följande:
  Jag kan säkert ha fel - men jag har fått uppfattningen att du är lärare i samhällsorienterade ämnen. Hursomhelst - vare sig detta stämmer eller inte, anser du att du som moderat väljare skulle vara ,kapabel att undervisa utan at dina politiska sympatier kom att styra din undervisning?

  Det skulle inte förvåna mig om journalister, med undantag för nöjes. och kändisjournalister, ofta ligger till vänster, precis som andra som är intresserade av samhällsfrågor, men det innebär inte att jag köper konspirationsteorin att medias rapportering är tendentiöst vänstervriden.

  Jag får uppfattningen att de som hävdar detta antingen har mycket begränsad erfarenhet av arbetslivet eller också har befunnit sig i någon form av skyddad sektor. Det är inte de anställda på ett företag som avgör hur företagets produkter utformas, det är ledningen. De flesta medier är privatägda, som t ex Familjeliv. I en annan tråd var de någon som beskrev FL:s ägare Stampen som vänsterextremistisk. Säker då med utgångspunkt från att journalister är vänstervridna.

  Åtminstone förr var arbetarna på Volvo ofta vänstersympatisörer, det innebar inte att bilarna drog år vänster :)

  Det finns som sagt inget vi svenskar har så stort förtroende för som SR, en rimlig gissning är att detta beror på att vi betraktar SR som pålitligt och opartiskt.
  Fel på samtliga punkter: Jag är inte lärare men har lång erfarenhet av arbetslivet. Jämförelser med fysiska produkter är inte relevanta vs journalistiskt arbete då det senare handlar om att beskriva verkligheten så som journalisten uppfattar den.

  I ett sådant yrke, lika väl som samhällslärarens för all del med undantag för att läraren har en lärobok som den inte har skrivit själv att förhålla sig till, har man oerhört mycket större möjlighet att påverka vilken bild som mottagaren får. Inte bara vilken bild av verkligheten man presenterar utan också på vilket sätt det presenteras. Trevligt att du i alla fall inser att ens egen samhälsssyn påverkar ett sådant arbete. Nu skall du bara göra kopplingen till journalisternas vänstersympatier också så är du snart i mål!
 • Äldre 25 jan 08:39
  #96
  +1
  FDFMGA skrev 2016-01-25 08:26:54 följande:
  nattuv skrev 2016-01-24 23:39:38 följande:
  Det är skillnader på fysiska produkter och idésystem. Ledningen för en tidning kan bestämma den fysiska utformningen, priser för annonser och tidningar, vilka delar tidningen skall innehålla o.s.v.

  Men ledningens påverkan på det journalistiska innehållet är inte lika lätt att styra då det går vinkla en skriven text på många sätt. Den som inte förstå det hamnar utanför diskussionen redan från början. Sen spelar det ingen roll hur mycket hen än försöker utöva härskarteknik.

  Härligt!

  En tidnings publicistiska innehåll är en så komplex produkt att den vara sig låter sig överblickas eller styras av de som har som yrke att styra och överblicka produkten..
  Naturligtvis styrs den och överblickas av dem som har till yrke att göra det. Det är ju det vi säger: Att den vänstervridna journalistkårens egna åsikter påverkar slutresultatet. Tack för att du illustrerar varför detta är fullkomligt naturligt.

  Personangreppen på slutet tar jag mest som ett bevis på en avsaknad av sakliga argument.
 • Äldre 25 jan 09:24
  #98
  +1
  FDFMGA skrev 2016-01-25 08:51:53 följande:
  Aha, så ägarna och cheferna är en del av konspirationen.

  Du är något stort på spåren där :)

  Finns det någon koppling till chemtrails, månne?
  Som sagt...
  Noll argumentation i sakfrågan, 100% personangrepp. Övriga läsare av tråden kan dra sina slutsatser av detta.
 • Äldre 25 jan 10:59
  FDFMGA skrev 2016-01-25 10:02:09 följande:
  Javisst.

  Du anser att de som har till upplift att styra över en tidnings publicistiska innehåll, det vill säga ägare och chefer inte kan göra detta på grund av att det är för svårt att överblicka produktens innehåll.

  Däremot har du inga problem att göra detta :)

  Och så vill jag återigen poängtera att det finns inget som svenska folket har så stort förtroende för som Sveriges Radio. Men enligt dig beror detta på att folket inte har din förmåga att känna igen vänstervridna budskap.
  Vad jag anser är det jag har framfört, inte det du framför.
 • Äldre 25 jan 11:53
  FDFMGA skrev 2016-01-25 11:43:03 följande:
  Inte desto mindre är konsekvensen av dina påståenden att du antingen tror att det är journalisterna som styr en tidning, alternativt att du misstänker att chefer och ägare, exempelvis Bonniers, är en del av den vänstervridna konspirationen.

  Själv tror jag att många som anar en vänsterkonspiration har en mycket begränsad erfarenhet av arbetslivet i allmänhet och medievärlden i synnerhet.

  Det är inte så många inlägg sedan jag hade en dispyt med en annan konspirationsteoretiker som ansåg att det var svårt för honom att debattera på ett så vänsterextremistiskt styrt forum som FL :)

  Och som jag skrev tidigare. Det finns inget som vi svenskar har så stort förtroende för som Sveriges Radio. Det visar Förtroendebarometern år efter år. Det är möjligt att resultatet av omröstningen i den här tråden visar något helt annat - men så utgör ju också FL en oemotståndlig lockelse för såväl skrikhögern som SD-aktivisterna.
  Journalisterna behöver inte nödvändigtvis styra en tidning för att deras åsikter skall komma fram i hur de presenterar en nyhet, vilka nyheter som följs upp och/eller vad som ges framträdande plats och vad som blir en notis etc, etc.

  Att Bonniers inte lägger sig i det dagliga arbetet på de tidningar de äger trodde jag var allom bekant.
 • Äldre 25 jan 21:36
  FDFMGA skrev 2016-01-25 12:07:48 följande:
  Hm, jag trodde nog att de har ett ord med i laget när det handlar om tillsättande av chefredaktörer/ansvariga utgivare.

  Jag anser att du har en i bästa fall mycket naiv syn på hur medier fungerar. Jag har mycket svårt att ens förstå hur man kan tro att ett företag eller en organisation styrs av de anställda och inte av ledningen.

  Jag kan bara se till mitt eget yrkesliv. Herregud så mycket skit jag producerat som jag egentligen inte står för - men cheferna ansåg att det var bra och i enlighet med det vi anställda är satta till att producera.

  Jag tycker din människosyn är märklig. Vi svenskar gör inte revolution på våra arbetsplatser, vi deltar inte ens i konspirationer som innebär att det vi producerar inte stämmer med ledningens åsikter om vad det är vi ska producera.
  Jag vet inte om det är med flit du vantolkar det jag skriver eller om du verkligen inte klarar av att läsa innantill men jag har aldrig påstått att journalistkåren styr mediaföretagen.

  Däremot påverkar de givetvis det de producerar. Hur man kan försöka argumentera emot en sådan självklarhet är mig en gåta. Eftersom journalistkåren står så långt till vänster kommer givetvis detta att påverka rapporteringen också. Den som själv står till vänster ser det kanske inte då rapporteringen bekräftar dennes egen världsbild men allmänborgerliga väljare ser det i hög utsträckning.

  Jag vet att public service åtnjuter stort förtroende. Det bygger säkerligen på deras eget påstående att de skulle vara opartiska. Tyvärr är ju så inte fallet och det är det denna tråd handlar om.
 • Äldre 26 jan 20:03
  FDFMGA skrev 2016-01-26 13:12:52 följande:
  Tja, Nordegren är väl till höger och gör knappast något för att dölja detta i de åsikter han för fram i programmet. Det stör mig inte särskilt. Jag föredrar att se på helheten och i så fall anser jag att SR har ett mycket välbalanserat utbud.
  .
  Så när FDFMGA lyckas hitta en journalist på SR/SVT som har borgerliga åsikter finner han inget märkligt i att dennes åsikter påverkar det som sägs i programmen.

  Däremot argumenterar FDFMGA med näbbar och klor emot slutsatsen att den massiva vänsterdominansen bland journalisterna på SR/SVT på något sätt skulle påverka programmens innehåll.

  Hitta logiken i det den som kan! Jag tackar för självmålet!
Svar på tråden Anser du att public service (SVT, SR, UR) är opartiska?
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.