• Äldre 12 Mar 13:42
  1434634 visningar
  23123 svar
  23123
  1434634

  Har du förtroende för regeringen?

  Tom Araya skrev 2016-03-12 13:25:19 följande:
  Det är väl lämpligare att det görs av myndighetens ledning/styrelse där rätt personlighet- och kompetensprofil för bästa möjliga resultat i myndighetens uppgift efterfrågas än att det görs utifrån på helt andra kriterier.
  Det blir ju som att idrottsförbundet tillsätter posterna i en fotbollsklubb med folk som inte kan särskilt mycket om fotboll.

  Jag tänker på alla välfungerande organisationer där vem som helst kan föreslå personer till poster men där organisationens ledning tar beslutet och då efter önskvärd kompetens.
  Jag håller med.

  Tillsättandet av utomstående som fullständigt saknar erfarenhet och kunskaper om arbetet "på golvet" är inte bra.

  Jag tror det är ett utslag av NPM -tänk. Man vill ändra en "struktur" och en "organisation"och inbillar sig att "struktur/organisation" kan vara ett eget ämne losskopplat från den funktion som struktureras/organiseras. Så fungerar det inte när man jobbar med människor.
 • Äldre 12 Mar 13:53
  Smecker skrev 2016-03-12 13:42:12 följande:
  Vad/vilka är myndighetens ledning/styrelse? Vem avgör vad som är myndighetens bästa möjliga resultat och vem avgör vad som är myndighetens uppgift?
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  Man kan tillsätta chefen politiskt. Men det behöver inte vara en politisk person.

  Jag tycker det hade varit bättre om man tillsatte någon med erfarenhet av polisarbete.

  Tycker du att Eliasson var ett bra val?
 • Äldre 12 Mar 14:42
  Smecker skrev 2016-03-12 13:54:17 följande:
  Å andra sidan är det svårare att ändra en struktur och en organisation som man själv är en del av. Lite basic organisationsteori.
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  Ja, precis. Organisationsteori. Som inte nödvändigtvis funkar särskilt bra i praktiken.
 • Äldre 12 Mar 14:54
  KillBill skrev 2016-03-12 13:51:30 följande:

  Ett annat problem i dagens debatt är att allt som media skriver inte stämmer eller så vinklas nyheterna. Jag lyssnade på radioprogrammet Medierna i morse och de hade ett intressant inslag om en artikel som SVD har publicerat.  t.sr.se/24V3F3J  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
  Har du läst artikeln i SvD?

  Jag undrar om medierna gjort det heller faktiskt då det uttryckligen står i SvD att ökningen beror på ökat antal asylsökande och antal handläggare.

  Märklig kritik
 • Äldre 12 Mar 15:55
  Smecker skrev 2016-03-12 15:14:20 följande:
  Fast nu råkar det finnas forskning på det. Men skall jag anta att du vet bättre?
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  Ja, det finns viss forskning; jag skrev ju i ett tidigare inlägg att det sannolikt är den teorin (om någon utomstående som tar hand om impopulära omorganisationer) som gett upphov till beslutet.

  Den forskningen är dock inte entydig på det sätt att det alltid, i alla sammanhang, är det bästa att ta in en utomstående som saknar kunskap om det faktiska arbetet, oavsett vilken organisation det rör sig om.

  när det gäller samhällsbärare institutioner där personalen är det absolut viktigaste, Så tror jag inte den här typen av teorier fungerar bra.

  Men jag antar att du är av en annan åsikt?
 • Äldre 12 Mar 23:36
  Smecker skrev 2016-03-12 17:37:40 följande:
  Det är självklart helt okej att du tror att "den här typen av teorier inte fungerar bra".

  Mig veterligen är det ett extremt fåtal verksamheter där personalen är det viktigaste, så jag ser inte riktigt din poäng där.

  Forskningen visar att sannolikheten att förändringsarbetet blir framgångsrikt är mycket högre om det drivs av någon som inte är indoktrinerad i eller absorberad av den rådande kulturen på organisationen som skall förändras. Sannolikheten att personen som internt väljs att driva förändringsarbetet är en kulturbärare är också avsevärt högre, vilket i sig är en minskad framgångsfaktor.
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
  Organisationsteori är ingen exakt vetenskap. Det finns utrymme att diskutera implementeringen; särskilt när man överför teorier från näringslivet till offentlig verksamhet.

  Även om sannolikheten är större för framgång generellt sätt så betyder inte det att det är det bästa i varje enskilt fall. (Jag tror dock inte forskningen är så entydig som du vill framhäva)

  Men det är väl inte organisationsteori vi diskuterar, utan dan Eliassons tillsättande och lämplighet?

  Och i just detta enskilda fall tycker inte jag att det verkar ha varit en bra idé, i alla fall inte med justvden personen.
 • Äldre 12 Mar 23:43
  +1
  KillBill skrev 2016-03-12 22:34:06 följande:

  Självklart har jag läst artikeln och jag tycker inte att kritiken är märklig. Rubriken i kombination med visst innehåll ger sken av att hot och våld på Migrationsverket ökar kraftigt vilket inte är sant om man sätter antalet hot och våld i relation till antalet asylsökande.


  Det förväntade skulle vara att antalet hot och våld ökar linjärt med ökningen av antalet asylansökande men nu visar det sig att antalet fall av hot och våld inte ökat lika mycket som antalet asylansökanden. Då tycker jag att man leder läsaren fel genom att pratat om kraftiga ökningar. 


  Läser man vidare i artikeln kan man läsa om att Migrationsverket under hösten inte hann utbilda de nya medarbetarna i hur man förhindrar att en hotfull eller våldsam situation inträffar man kan också läsa om att trångboddheten och långa handläggningstider som kan trigga personer att bli aggressiva eller hotfulla. Man får intrycket att brist på utbildning, trångboddhet och långa handläggningstider skulle vara förklaringar till ökningarna vilket inte stämmer då ökningarna enbart verkar bero på av att det idag finns fler asylansökanden och asylboenden än tidigare.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
  Få intrycket? Ger sken av?

  Ja, men man får ju läsa det som faktiskt står. Det står klart och tydligt att det är absoluta tal man talar om - inte procent av antalet asylsökande eller så.
 • Äldre 13 Mar 12:18
  +1
  KillBill skrev 2016-03-13 00:26:14 följande:
  Tja då tycker vi helt enkelt olika.

  Det skulle ända vara intressant att få din reflektion på avsnittet i artikeln som nämner att Migrationsverkets inte hunnit utbilda all personal i hur man förhindrar att en hotfull eller våldsam situation inträffar. Tror du inte att det finns en risk att läsaren kopplar ihop denna information med rubriken som nämner kraftiga ökningar av just hot och våld?
  Möjligen kan man tolka rubriksättningen fel. Men i övrigt?

  Det är tydligt redan i början av artikeln att det är det höga antalet asylsökande som gjort att det blivit fler incidenter. Och att trångboddhet gjort incidenterna allvarligare. Hur kan det missförstås?

  Det med utbildningen hör väl inte till saken på samma sätt egentligen, mer än att det höga trycket gjort attvotillräckligt att utbildad personal fått jobba. Men i sammanhanget så borde det inte missförstås.

  Jag tycker det blir väldigt märkligt med tanke på att du försvarade SVT:s artikel om syriers utbildning med näbbar och klor i tråden om public service. Där gav man ju verkligen sken av något som inte stämde; de hade ändrat en vedertagen definition av högutbildad för att ge sken av att syrier har hög utbildning. Då tyckte du att det var helt ok. Eftersom det stod längst ner någonstans vilken definition de använt.

  Tänk om SvD ändrat definitionen av hot så att det såg ut som att det ökat procentuellt. Vad hade du sagt då?

  Nej. Det är uppenbart att du är ideologiskt driven i den här frågan.
 • Äldre 13 Mar 13:41
  KillBill skrev 2016-03-13 12:47:56 följande:

  Jag det var framförallt rubriken som radioprogrammet Medierna hade synpunkter på. Sedan tycker jag som sagt att det finns en del uppgifter i brödtexten också leder läsaren fel. Om du går tillbaka till någon av trådarna om syriers utbildning (minns inte vilken) så finner du att jag tycker att SVT gjort fel som ändrat definitionen av högutbildad.


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
  Menar du att du inte är ideologiskt driven? Bara allmänt kritisk till olika rubriksättningen då och då? :)
  Jag gissar att du aldrig någonsin skulle ta upp en artikel som "ger sken" av något som är positivt visavi invandring och klaga på rubriksättningen.

  När det gäller artikeln om SVT så inledde du med att skriva saker som "man kan ha synpunkter på" och "de har angett definitionen i artikeln". Efter att jag argumenterat mot dig vad gäller denna definitionen så skrev du slutligen att de kunde använt den vedertagna. Inte riktigt i samma stil alltså, som dina klagomål på SvD:s artikel vars "sken" av något annat, är avsevärt mindre. De har trots allt inte ändrat några definitioner.
 • Äldre 13 Mar 14:48
  +1
  KillBill skrev 2016-03-13 14:22:18 följande:
  Jag har inte kommenterat ditt påstående om att jag skulle vara ideologiskt driven. De allra flesta är ideologiskt drivna och jag är väl precis som du ideologiskt driven.

   


  Om jag har skrivit att jag tycker att SVT kunde ha använt den vedertagna definitionen av högutbildad så menar jag just det. 


  Tino Sanandaji: SD är ett gäng skånsk trash med låg IQ!
  I inlägg 1415 skriver du om att media skriver saker som "inte stämmer" eller är "vinklat" och tar upp artikeln i SVD som exempel.

  Du menar alltså att svd:s artikel är vinklad (?) (Alternativt att innehållet inte stämmer, men det finns ju inga faktafel)

  Om SvD:s artikel ska anses vara vinklad så måste väl även SVT:s vara det?

  Det ger du dock inte uttryck för i Diskussionen om public service. Du försvarar länge den artikeln och verkar mest tycka att definitionen är en obetydlig detalj. Anser du att även SVT:s artikel är vinklad?
Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?